Du er her: Hjem / Informasjon om korona og kommunens tiltak

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Innhold

  Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

  Hvordan og hvor foregår testingen?

  Sjekk først om du trenger test? 
  Gå inn på koronasjekk.no, der du får råd om hva du skal gjøre ved symptomer eller mistanke om covid-19.

  Er du syk? 

  • Ring fastlegen din. 
  • Du kan også ringe koronatelefonen for testing på tlf. 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først.

  Elektronisk bestilling

  • Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.
  • Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller SMS. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg». 
  • Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.
  • Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. 

  Koronatelefonen

  • Koronatelefonen er kun for timebestilling.
  • Trenger du råd, kan du ringe fastlegen din, informasjonstelefonen for korona på tlf. 51 50 72 20 (mandag-fredag kl. 08.30-15.00) eller Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon om korona, tlf. 815 55 015.
  • Bestill testing på koronatelefonen 51 91 40 30 uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:
   - har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
   - kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.
  • Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 hverdager og helger.
  • Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

  Trenger du mer informasjon?

  Hvor foregår testingen?

  • Teststasjon 1 er ved Stavanger Forum.
  • Teststasjon 2 er ved Stavanger Ishall, Ishockeyveien.
  • Teststasjon 3 er ved Stavanger Idrettshall.

  Kart over området til de forskjellige teststasjonene.

  Smittestopp - en app fra FHI
  Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

  Koronavaksine

  Vaksinen er gratis, og all vaksinasjon i Norge er frivillig. 
  Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. 
   

  Klikk her for å registrere deg og eller bestille time

  Vaksinetelefonen - 404 08 894
  Vaksinetelefonen har åpent hverdager mellom kl. 08.30 og 10.30. Vi ber om at Vaksinetelefonen fortrinnsvis brukes til å avlyse timer ved sykdom, karantene, isolasjon, og for de som ikke har BankID.

  Klikk på bildet under for å få mer informasjon om vaksinasjonen i Randaberg:

  Nå vaksinerer vi!

  Antall doser vaksine:

  Tabell SYSVAK/FHI. 

  Totalt er det satt 10 330 vaksiner i Randaberg per 3. august, 7 136 dose 1 og 3 194 dose 2. 

  Koronavaksiner planlagt for utsendelse til Randaberg kommune (statistikk fra FHI):

  • Uke 31 (2.-8. august): 47 hetteglass dose 1 og 2 Comirnaty = 282 doser.
  • Uke 32 (9.-15. august): 161 hetteglass dose 1 og 2 Comirnaty = 966 doser. 

  Hvilke vaksiner er godkjent i Norge?

  FHI regner 6 doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for Covid-19 vaccine Moderna.

  Definisjoner på vaksinering

  Fullvaksinert:

  • Fått to vaksinedoser, og det har gått over én uke siden du fikk den siste dosen.
  • Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
  • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

  Beskyttet:

  • Er fullvaksinert.
  • Har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
  • Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

  Intervallet mellom vaksinedosene er normalt 12 uker, med unntak av gruppene fram til og med gruppe 7, der det er 6 uker tidsintervall.

  Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine

  Rekkefølgen er denne:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75-84 år
  4. Alder 65-74 år
   og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
  8. Alder 55-64 år
  9. Alder 45-54 år
  10. Alder 18-24 år og 40-44 år
  11. Alder 25-39 år

  Du kan lese mer om prioriteringer på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

  Vaksine til studenter/utenlandsstudenter

  Studenter vil få tilbud om vaksine både der de bor og studerer, og fra hjemkommunen sin. De bør planlegge hvor de er når dose 2 settes. Begge doser må som hovedregel settes i samme kommune.

  Norske studenter som skal studere eller ha utvekslingsopphold i utlandet, prioriteres til koronavaksine. Du som er utenlandsstudent må ta kontakt med Vaksinetelefonen i Randaberg kommune, tlf. 404 08 894 (man-fre kl. 0830-1030), for å bli prioritert til vaksine.

  Husk først å registrere at du ønsker vaksine. 

  Klikk her for å registrere deg og eller bestille time

  Målet er at utenlandsstudenter skal være fullvaksinerte når de reiser ut. Husk å ta med dokumentasjon på at du skal studere utenlands når du skal vaksineres.

  Hvor lang tid går det mellom vaksinedosene? 

  Les mer

  Les mer og last ned:

  Nasjonale og lokale smittevernråd

  Regjeringen utsetter åpning av trinn 4. I gjenåpningsplanen justeres tredje trinn. De fire kommunene på Nord-Jæren følger på, og går over til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med midnatt torsdag 15. juli.

  Oversikt over nasjonale tiltak på trinn 3

  Anbefalinger for hele landet

  • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

  Sosial kontakt

  • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. 
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
  • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
  • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
  • Det oppfordres til å møtes utendørs.

  Reiser

  • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
  • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
  • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

  Skoler og barnehager

  • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå, etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

  Høyere utdanning

  • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
  • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

  Arbeidsliv

  • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. 
  • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
  • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. 

  Generelle smitteverntiltak.

  • Det må være mulig å holde 1 meter avstand for alle.
  • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

  Arrangementer (både private og offentlige)

  • Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
  • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

  Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
  • Unntak fra anbefalingen om 1 meter avstand både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. 
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

  Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
  • Det er ikke et krav om å holde 1 meter avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
  • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

  Toppidrett

  • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

  Regler for hele landet

  Handelsnæringen

  • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meter avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
  • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

  Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
  • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. 

  Arrangementer
  Private arrangementer

  • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. 

  Offentlige arrangementer

  Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

  • Skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves. 
  • Innslippsstopp kl 24.00 opprettholdes.
  • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand. 
  Mindre justeringer i trinn 3 fra 2. august

  Justeringer i trinn 3 som trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august:

  • Voksne kan delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. 
  • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
  • Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre, og som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. 
  • Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt, uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler.
  Nasjonal veileder

  Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.

  Nasjonal veileder på Helsedirektoratet sin nettside  

  Aktuelt

  04.08.2021 | Stor pågang på vaksinetelefonen 404 08 894. Vi har åpnet for at ansatte i skoler og barnehager kan få booket om dose nummer to

  Ansatte i Randaberg kommune som ikke får svar på vaksinetelefonen, kan sende e-post til vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no. I e-posten oppgir du navn, fødselsdato (6 siffer), bostedskommune, arbeidssted, samt dato og klokkeslett for innkalling til dose 2. 

  03.08.2021 | Framskynder dose 2 for skole- og barnehageansatteAnsatte i skoler og barnehager som har fått første dose av Pfizer-vaksinen for minimum tre uker siden, kan nå få booket om dose nummer to.

  Se aktuelt fra tidligere datoer: 

  28.07.2021 | Venter med trinn 4Usikkerhet rundt deltavarianten og økt smittespredning, både i Norge og internasjonalt, gjør at regjeringen ikke iverksetter trinn 4 i gjenåpningsplanen. En ny vurdering vil skje i midten av august

  15.07.2021 | Nord-Jæren til trinn 3 i gjenåpningsplanenStavanger, Sandnes, Sola og Randaberg opphever de lokale forskriftene og går over til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med midnatt torsdag 15. juli.

  29.07.2021 | Informasjonsbrev fra FHI om koronavaksinasjonsprogrammet.

  Dosefordeling fra og med uke 32 (9.-15. august) og videre plan for tilbud om dose 2:

  I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.
  12 ukers doseintervall ble innført fra og med uke 20. Vaksinedosene som sendes ut fra uke 32, og i ukene fremover, anbefales brukt til kommunens innbyggere i slik prioriterte rekkefølge:
  1) Dose 2 til de som etter planen skal få dose 2.
  Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker
  2) Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak.
  3) Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt.
  De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.
  Moderna eller Pfizer?

  Det blir tilbud om Moderna-vaksinen som dose 2, også for de som har fått Pfizer-vaksine som dose 1.
  Ved kombinasjon av de to vaksinene er det vaksinen som gis som første dose som styrer intervallet til dose to (minimum 21 dager dersom Comirnaty gis først og minst 28 dager dersom Spikevax gis først). Anbefalingen er imidlertid å gi dose 2 til de som har ventet lengst.
  Kommunene har ansvar for å tilby vaksine til alle sine innbyggere, også de som oppholder seg der over tid uten å være folkeregistrert i kommunen. Dette gjelder også ansvaret for å tilby dose to, selv om en person som omfattes av kommunens plikt til å tilby vaksiner har fått første dose et annet sted.
  Kommunene vil bli tildelt flere doser enn det antallet som er nødvendig for å dekke dose 2 etter 12 uker. De vil derfor ha nok vaksiner til å vaksinere de personene dette gjelder.
  Studenter skal få tilbud om dose 2 i studiekommune.

  21.07.2021 | Tre av fire over 18 år har fått første dose koronavaksineFor hver dag øker antall vaksinerte i Norge, og i alt 75 prosent over 18 år har nå fått minst én dose med koronavaksine. Det viser ferske tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

  15.07.2021 | Vi har ledige vaksinerHar du enda ikke fått dose 1 av koronavaksinen? Vi har nå ledige Pfizer-vaksiner til første dose!

  14.07.2021 | Strategi og beredskapsplanRegjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien.

  12.07.2021 | Generell informasjon om reise og koronasertifikat. På Helsenorge sin nettside kan du lese mer om gjeldende regler og anbefalinger om bruk av koronasertifikat. Her kan du lese Folkehelseinstituttet sitt nyhetsbrev om koronasertifikat.

  08.07.2021 | Lokale smitteverntiltak forlenges til og med 18. juli. Regler og anbefalinger for Nord-Jæren. 

  25.06.2021 | Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for Randaberg kommune.

  23.06.2021 | Husk å planlegg ferien før du reiser i sommer. Hvis du skal ut å reise er det viktig å huske at kommunens teststasjoner ikke utsteder attester for negativ koronatest.  Her finner en mer informasjon.

  22.06.2021 | Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) går tilbake til grønt nivå fra onsdag 23. juni. Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene.

  18.06.2021 | Utsetter noe av gjenåpningen etter økt smitte. Mye smitte knyttet til uteliv og festing den siste uken gjør at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg på enkelte områder beholder dagens nivå i den nasjonale gjenåpningsplanen til og med søndag 27. juni.

  18.06.2021 | Regjeringen fortsetter gjenåpningenRegjeringen går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.  

  16.06.2021 | Intervallet mellom vaksinedosene endres tilbake til tolv ukerRandaberg kommune går tilbake til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose.

  15.06.2021 | Tiltak mot tapt læring under pandemien. Mange barn og unge har gått glipp av læring og sosialt felleskap under pandemien. En arbeidsgruppe leverte tirsdag en rapport der de foreslår flere konkrete tiltak for å bøte på dette.

  15.06.2021 | Endringer i leveranser i sommer og følger for koronavaksinasjons-programmetNorge får færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. - I juni mottar vi ca. 300 000 doser per uke fra Pfizer-BioNTech, melder FHI i et informasjonsbrev til kommunene. I de kommende de neste tre månedene er prognosen nedjuster til 200.000 doser per uke. Det innebærer 900.000 færre doser enn vi hadde håpet på i disse månedene, med utgangspunkt i juni-leveransene. Samtidig ser det ut til at vi får en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august.

  11.06.2021 | Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud til og med 23. juni. Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

  09.06.2021 | Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningenFra og med 9. juni kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021

  09.06.2021 | Janssen-vaksinen som tilvalgRegjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

  08.06.2021 | Gir råd for sommeravslutninger i skoler og barnehagerHelsemyndighetene har publisert råd og veiledning om hvordan avslutningene kan arrangeres innenfor dagens regler.

  08.06.2021 | Rulleforbud i Sør-Rogaland til og med 13. juni. 12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Ordførerne gjør ny vurdering fredag 11. juni.

  07.06.2021 | Intervallet mellom vaksinedosene forkortes til ni ukerRegjeringen har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene fra 12 til 9 uker etter råd fra Folkehelseinstituttet.

  04.06.2021 | Nå trenger vi hjelp til å kartlegge grupper i kommunen som kan være vanskelige å nå. Noen grupper er vanskelige å nå fram til med informasjon om koronavaksine. Dette kan skyldes manglende språk-, helse- eller situasjonsforståelse, eller manglende tillit til avsenderen av informasjonen. Noen arbeidstakere som er i Norge på korte kontrakter, bor og jobber trangt. De kan derfor være mer utsatt for smitte. Arbeidsgiveren har her ansvar for å sikre seg at arbeidstakerne kjenner til og har mulighet for å følge smittevernrådene, og at de vet hvor de kan bli testet og få hjelp. Les mer om disse gruppene herSe også informasjonsmateriell på ulike språk (FHI).

  - Randaberg kommune har plikt til å kartlegge grupper i kommunen som kan være vanskelige å nå, slik at en får formidlet informasjon om koronavaksine til disse personene. Vi har derfor behov for hjelp til å formidle ut budskapet om koronavaksinen til disse gruppene i kommunen, opplyser vaksinekoordinatorene Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson i Randaberg kommune.

  Innbyggere/personer som oppholder seg i kommunen, kan registrere at de ønsker vaksine ved å gå inn her.

  - Dersom de ikke får til dette selv, håper vi at arbeidsgivere, venner eller andre kan hjelpe de. Eventuelt formidle kontakt via Vaksinetelefonen i Randaberg kommune, tlf. 404 08 894, som er åpen fra mandag til fredag kl. 0830-1030, sier vaksinekoordinatorene.

  27.05.2021 | Avlyser muntlig eksamenMuntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses

  26.05.2021 | Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager. Skolene og barnehagene i Randaberg fortsetter på gult nivå fram til skoleslutt, 22. juni. - Før sankthans gjør vi en ny vurdering om barnehagene skal gå over til grønt nivå, sier Petter Hagen, kommunalsjef for Oppvekst i Randaberg kommune. Her kan du lese mer om Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå.

  25.05.2021 | Kommunene på Nord-Jæren går til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanenStavanger, Sandnes, Sola og Randaberg blir med på overgangen til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med torsdag 27. mai.

  21.05.2021 | Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. maiRegjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. 

  20.05.2021 | 1 140 vaksinedoser til Randaberg i uke 22Det er varslet at Randaberg kommune mottar 1 140 vaksinedoser i den første uken i juni.

  20.05.2020 | Geografisk omfordeling av vaksinerRegjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 prosent økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

  14.05.2021 | Vi trenger vaksinatører. Randaberg kommune trenger sykepleiere eller vernepleiere, som kan bidra med vaksineringen i uke 29 og 30. Dersom du kan være med og hjelpe, i perioden fra mandag 19. til fredag 30. juli, send en e-post til: vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no.

  14.05.2021 | 372 nye vaksinedoser satt i Randaberg. Onsdag 12. mai fikk 234 innbyggere vaksine i Randaberghallen. I tillegg satte fastlegene 138 vaksinedoser i forrige uke.

  12.05.2021 | Unge tilbys vaksine tidligere. Regjeringen endrer vaksinestrategien, slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert

  12.05.2021 | AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmetRegjeringen følger anbefalingen til Folkehelseinstituttet og Vorland-utvalget, og tar AstraZeneca ut av det norske vaksinasjonsprogrammet

  12.05.2021 | Ordførere ønsker god Eid-feiring til de muslimske samfunneneI forbindelse med møtet mellom de fire ordførene på Nord-Jæren tirsdag, ble det enighet om å sende en hilsen til de muslimske samfunnene i regionen med en påminnelse om smittevernreglene.

  07.05.2021 | 342 vaksinedoser satt i Randaberg i forrige ukeOnsdag 5. mai fikk 168 personer vaksine i Randaberghallen. I tillegg har fastlegene satt 174 vaksinedoser den siste uken.

  06.05.2021 | Nord-Jæren går over til nasjonalt tiltaksnivåOrdførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt å gå over til nasjonalt tiltaksnivå fra fredag 7. mai kl. 00.00.

  05.05.2021 | Flere lettelser for vaksinerte. Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

  05.05.2021 | Lovendringer om koronasertifikat på høring. Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien

  04.05.2021 | Regionale tiltak på Nord-Jæren til 6. mai – videregående skoler på rødt nivå. Smitteutviklingen på Nord-Jæren er uoversiktlig akkurat nå. Økning i smitte gjør at nasjonalt tiltaksnivå utsettes i to dager for å få bedre oversikt.

  03.05.2021 | Alle som har deltatt i russefeiring må teste segMandag kveld ble det registrert seks smittetilfeller hos russ på Nord-Jæren. Smitteoverlegene på Nord-Jæren beskriver situasjonen som uoversiktlig.

  03.05.2021 | Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerteFullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

  29.04.2021 | Første vaksinerunde er vel gjennomført i RandabergOnsdag fikk 306 personer første dose med koronavaksine under sentralvaksinasjonen i Randaberghallen.

  28.04.2021 | Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren. Det er nå mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

  28.04.2021 | Letter på rådene for fullvaksinerte. Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

  27.04.2021 | Viderefører regionale tiltak på Nord-Jæren til 5. mai. Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har tirsdag ettermiddag bestemt at dagens regionale tiltaksnivå forlenges til og med onsdag 5. mai.

  27.04.2021 | 255 millioner kroner til frivilligheten. I overkant av 20 600 lag og foreninger mottar denne uken midler fra Lotteritilsynet som en del av stimuleringsordningen. Midlene tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020

  23.04.2021 | Forlenger tiltaksnivået på Nord-Jæren. Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har bestemt at dagens regionale tiltaksnivå skal forlenges til og med torsdag 29. april.

  21.04.2021 | Randaberg kommune sender ut vaksine-SMSOnsdag 21. april sendte Randaberg kommune ut to SMS-er

  22.04.2021 | Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses, skriver regjeringen i en pressemelding.

  19.04.2021 | Opnar for at skular kan gjere tilpassingar i fag- og timefordelinga. Kunnskapsdepartementet har fastsett at det òg dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga dersom visse vilkår er oppfylte. 

  16.04.2021 | Forenklet utgave av koronasertifikat i mai. Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang.

  16.04.2021 | Legger til rette for massetesting av covid-19. Regjeringen skal snart legge fram sin plan for massetesting av covid-19. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.

  15.04.2021 | Nord-Jæren innfører høyere tiltaksnivå fra fredag 16. april. Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

  13.04.2021 | Smittetiltakene videreføres på Nord-Jæren. Smittesituasjonen gjør at gjeldene nasjonale tiltak videreføres inntil videre.

  12.04.2021 | Nye 750 millioner i koronastøtte til næringslivet. Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kronene. Nå er fordelingen til kommunene klar.

  08.04.2021 | Muntlig eksamen går som vanlig våren 2021For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole går eksamen som normalt. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir ikke gjennomført. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

  07.04.2021 | Trinnvis gjenåpning. Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.  

  06.04.2021 | Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen. Koronapandemien har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. Finansdepartementet åpner derfor for at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021.

  29.03.2021 | Innfører nasjonale regler for ventekarantene. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører regjeringen nasjonale regler for personer i ventekarantene.

  25.03.2021 | Smittevernveilederne for skoler og barnehager i ny versjonFHI, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet oppdaterte versjoner av veilederne for å ivareta smittevernet i skoler og barnehager ved varierende smittenivå.

  24.03.2021 | Bruk av munnbind tas inn i ny smittevernveileder for videregående skoleFagmyndighetene har laget en egen smittevernveileder for videregående skole. Ifølge denne kan skoleeier vurdere bruk av munnbind som frivillig ordning utenfor undervisningen.

  23.03.2021 | Regjeringens anbefalinger for påsken. Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  23.03.2021 | Innfører nye nasjonale tiltak. Smittetallene ligger høyt. Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Det er utbrudd stadig flere steder i landet. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale tiltak

  19.03.2021  | Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraftRegjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft.  

  14.03.2021 | Ber vaksinerte følge med. Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset drøftet lørdag 13. mars de nye opplysningene som er gjort kjent av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV), knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca-vaksinering.

  11.03.2021 | Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause. På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

  09.03.2021 | Varsler strengere tiltakStatsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

  09.03.2021 | Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager på nasjonalt nivåRegjeringen gjør ikke endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager, men kommuner som har mye smitte bør i samråd med helsemyndighetene vurdere overgang til rødt nivå.

  06.03.2021 | - Smitte må ikke stigmatiseres og bli en belastning. I tilknytning til smitteutbruddet ved Goa skole, understreker kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune at de som får påvist smitte ikke må stigmatiseres, slik at det blir en belastning for den eller de det gjelder. - Selv om smittevernreglene følges, kan det ofte være tilfeldigheter og eller uflaks som gjør at folk blir smittet, sier han. 

  05.03.2021 | Søknadsportal for stimuleringsordningen for kultursektoren åpner. Fredag 5. mars kl. 13 åpner søknadsportalen. Det er satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden til og med 30. juni. Her kan du gå til søknadsskjemaet på Kulturrådet sin hjemmeside.

  02.03.2021 | Justeringer i vaksinestrategienRegjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

  25.02.2021 | 1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene. Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar. Randaberg mottar 1,037 mill. kroner i denne tildelingsrunden. Midlene kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.

  24.02.2021 | Råd til vaksinerte, hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper. Hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor sykehjem, kan leve mer som normalt når de er fullvaksinert.

  22.02.2021 | Regjeringen forenkler ordningen med regionale koronatiltak. Fra 23. februar reduseres tiltaksnivåene fra fire til tre, og begrepene "ring 1" og "ring 2" erstattes med tiltaksnivå A, B og C.

  19.02.2021 | Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter. Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

  12.02.2021 | Slik kan vinterferien tilbringes i Norge. Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  10.02.2021 | Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over fordelingen av ekstra overføringer og tiltak til kommuner og fylkeskommuner i 2020 som følge av koronapandemien. Tabellene viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

  08.02.2021 | Avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene. Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

  03.02.2021 | Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg letter på koronatiltakeneFredag 5. februar opphører de regionale forskriftene for kommunene på Nord-Jæren. Kommunene går over til å følge de nasjonale smitteverntiltakene.

  30.01.2021 | Kompensasjonsordning for næringslivet. Foretak med stort omsetningsfall, som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten til å dekke kostnader. Søk her: www.kompensasjonsordning.no

  28.01.2021 | Vaksinering i Randaberg - oppdater kontaktinformasjonen dinVi skal tilby koronavaksinasjon til innbyggerne i Randaberg. Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret.

  26.01.2021 | Gradvis gjenåpningKommunene Sandnes, Sola og Randaberg ønsker å gradvis lette på tiltakene. I første omgang gjør de endringer i forskriften som gjelder for barn og unge på idrett-, kultur og fritidsarenaen. Forskriften som vedtas i dag tillater at barn kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer.

  25.01.2021 | Råd til de som har vært Oslo og nærliggende kommuner. 
  Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst. 

  23.01.2021 | Ber tilreisende fra ti østlandskommuner teste seg. Kommunene på Nord-Jæren anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

  21.01.2021 | Lokal forskrift åpner for barneidrett innendørs. Med virkning fra lørdag 23. januar åpner Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for innendørs idrett for unge under 20 år.

  21.01.2021 | Regjeringen vil ha antallsbegrensninger i kjøpesentre og butikkerDet skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre

  20.01.2021 | Sandnes, Sola og Randaberg opprettholder skjenkestoppenFortsatt for høyt smittetrykk til at skjenkestoppen kan oppheves

  20.01.2021 | Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak. Endringene trer i kraft midnatt natt til fredag 22. januar, som betyr at kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale regler. 

  18.01.2021 | Ny lokal koronaforskrift vedtatt mandag 18. januar. Sandnes, Sola og Randaberg er enig om ny, felles forskrift som skal gjelde fram til og med 26. januar. Les hele forskriften her.

  18.01.2021 | Barn og unge under 20 år kan trene som normalt. Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. 

  18.01.2021 | Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge. Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

  18.01.2021 | Tilbake til gult nivå for videregående skoler. Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for videregående skoler. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere om det fortsatt skal være rødt nivå lokalt.

  18.01.2021 | Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen. Mandag 18. januar åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader under pandemien. 

  15.01.2021 | Skolene ned til gult nivå igjen. Barne- og ungdomsskolene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger går tilbake til gult smittevernnivå i uken som kommer

  15.01.2021 | Hektisk ringerunde! Tirsdag og onsdag i sist uke fikk 560 personer over 80 år i Randaberg telefon med spørsmål om koronavaksinen. - De aller fleste sa ja til å la seg vaksinere, opplyser "telefonsjef" Elisabeth Moe i Randaberg kommune. Åtte helsearbeidere satt to dager i lokalene til gamle Harestad skole med hver sin telefon, for å spørre de eldste i kommunen om de hadde tenkt å vaksinere seg.

  10.01.2021 | Teststasjon nr. 3 i Stavanger åpnet mandag. En del av inngangspartiet i Stavanger idrettshall tas i bruk som ny teststasjon for koronatesting fra og med mandag 11. januar

  07.01.2021 | Ringerunde til alle over 80. Tirsdag 12. januar starter Randaberg kommune å ringe rundt til mer enn 500 eldre i Randaberg over 80 år, for å spørre om de har tenkt å vaksinere seg

  06.01.2021 | Aud (93) fikk første koronavaksine i Randaberg. 93 år gamle Aud Nedrehagen var den første i Randaberg som fikk koronavaksine.

  04.01.2021 | Ytterligere innstramminger på Nord-JærenSvømmehallene, idrettshallene og treningssentrene stenger, det samme gjør trampolineparker og bingohaller. Sykehjemsbeboere får kun ha besøk av én eller to faste besøkende.

  04.01.2021 | Rødt i skolen, gult i barnehagen. Fra tirsdag 5. januar er skolene i Randaberg på rødt smittevernnivå, mens barnehagene inntil videre fortsetter på gult nivå.

  04.01.2021 | Smittevern og skoleskyss. Kolumbus har, sammen med de andre store mobilitetsaktørene nasjonalt og i samarbeid med kollektivtrafikkforeningen sentralt, utarbeidet denne informasjonen:

  Kolumbus: Smittevern og skoleskyss

  "Regjeringen har anbefalt at det innføres rødt smittevernnivå på ungdomstrinnet og i de videregående skolene, foreløpig frem til 18. januar 21. Retningslinjene for skoleskyss i smittevernveilederne for skoler (Udir) er gjennom den siste oppdateringen samordnet med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette innebærer at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldende for skoleskyss, både på gult og rødt nivå for alle trinn i skolen.

  For skoleskyss er dette følgende retningslinjer:

  • Offentlig transport bør avgrenses, men elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annet transportmiddel for å komme seg til/fra skolen.
  • På reiser under én time kan elever sitte skulder ved skulder (uavhengig av kohorter), men en bør unngå kontakt ansikt til ansikt på reiser. Dette gjelder for skoleskyss utført med buss eller taxi. Der det er mulig å holde én meters avstand er dette anbefalt, men sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser på buss.
  • Skoleelever på ungdomstrinnet og på videregående skoler skal i tillegg følge nasjonale/lokale anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder både skoleskyss utført med buss, båt, tog og taxi.
  • Elever skal ikke benytte skoleskyss ved mistanke om smitte, eller ved milde sykdomssymptomer. Kolumbus anmoder om å bli varslet dersom det blir påvist smitte blant elever som benytter skoleskyss.

  I praksis betyr dette at kapasiteten på skoleskyss per i dag er den samme som tidligere, selv om det er rødt nivå i skolene.

  • Tiden elevene oppholder seg på skoleskyssen er betydelige kortere enn tiden elevene er samlet på skolene. Det er derfor ikke lagt opp til de samme avstandskravene og gruppeinndelingene i skoleskyssen som for resten av skoledagen.
  • Dersom nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport på et senere tidspunkt anbefaler at bare annet hvert sete blir brukt, kan likevel elever fra samme husholdning eller samme gruppe sitte sammen.
  • Kohort-begrepet er noe ulikt på gult og rødt smittevernsnivå. På gult nivå er det samme skoleklasse, på rødt smittevernnivå er det mindre grupper."

  03.01.2021 | Innfører flere nasjonale smitteverntiltakRegjeringen iverksetter forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

  2020:

  31.12.2020 | Frykter smitte ut av kontroll - innfører nye lokale tiltakSmittesituasjonen på Nord-Jæren er nå så alvorlig at vi sammen må ta nye grep for å slå ned covid-19-smittenSe den gjeldende lokale forskriften her.

  Tiltakene som vil gjelde i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra og med 31. desember 2020:

  • Anbefaling om å unngå kollektivtransport videreføres.
  • Påbud om munnbind utvides til å gjelde generelt på offentlig sted, der avstandskravet ikke kan overholdes.
  • Gjeldende anbefaling om bruk av hjemmekontor opprettholdes.
  • Nasjonalt forbud mot arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler over 50 personer innskjerpes, til maksimalt 20 personer for både utendørs og innendørs arrangementer.
  • Meldeplikt for arrangementer innskjerpes, slik at arrangementer for mer enn 10 personer må meldes, der dette tidligere var 20.
  • Anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til 10 personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted og i leid lokale innskjerpes fra 20 til 10 personer.
  • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i grupper større enn 10 personer gjeninnføres.
  • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
  • Butikker, kjøpesentre, biblioteker og enkelte andre virksomheter får påbud om overholdelse av avstandskrav og om nødvendig vakthold/adgangskontroll.
  • Skjenkestopp innskjerpes til klokken 22.00. Registreringsplikt og avstandskrav for gjester gjeninnføres. 

  29.12.2020 | Utvalgte helsepersonellgrupper får tilbud om koronavaksine. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

  28.12.2020 | Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester segReisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. 

  26.12.2020 | Ingen ny koronaforskriftKommunene på Nord-Jæren følger smittesituasjonen nøye, men Randaberg vil foreløpig ikke innføre en ny forskrift.

  23.12.2020 | Vaksinestart i uke 1I den første uken i 2021 får vi de aller første dosene med koronavaksine til Randaberg.

  23.12.2020 | Kan bli nødvendig med nye grep for å stoppe julesmitteDet kan bli nødvendig å ta nye lokale og nasjonale grep for å stoppe smittespredning i julen, varsler regjeringen.

  22.12.2020 | Fordeling av de første vaksinedosene. Det er ventet at den første leveransen med koronavaksine vil komme til Norge 26. desember. Det er i første omgang en leveranse på i underkant av 10 000 doser, som skal brukes på Østlandet.

  21.12.2020 | Innfører registreringsplikt for alle som kommer til NorgeRegjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringene trådte i kraft klokka 12 i dag, mandag 21. desember.

  21.12.2020 | Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia med umiddelbar virkningTiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia.

  18.12.2020 | Randaberg kommune forbereder seg på vaksinasjon. Randaberg kommune forbereder seg på å kunne starte vaksinering mot covid-19 på nyåret.

  17.12.2020 | Ny lokal forskrift fra 17. desember. Lokale koronatiltak oppheves - anbefalingene gjelder fortsatt.

  17.12.2020 | Koronavaksine til julDen første koronavaksinen kan bli godkjent for bruk i EU og Norge allerede 23. desember. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene, 27., 28. og 29. desember.

  09.12.2020 | Støtteordning til bedriftene åpner 18. januarAlle som kvalifiserer til støtte, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt.

  04.12.2020 | Regjeringens mål og prioriteringer for koronavaksinasjonDe første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.

  03.12.2020 | Smittevernråd for kirkevandringer og korsang til jul og nyttår. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet nasjonale smittevernråd for kirkevandringer og fremføring av korsang.

  03.12.2020 | Kommunene kan ta i bruk hurtigtester. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest. Ved å bruke hurtigtester når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd, kan kommunen raskt oppdage smitte, isolere dem som er smittet og komme i gang med smittesporing. Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd. Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem vil vi fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar.

  02.12.2020 | Råd for jul og nyttår 2020. Det er nødvendig med smittevernstiltak også i julen, men regjeringen lemper på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

  24.11.2020 | Hjem til jul?Informasjon om hva som gjelder for de som skal hjem til jul

  22.11.2020 | Koronasmitte etter ungdomsfest på GrødemPassasjerer på rute 10 lørdag kveld fra Stavanger sentrum til Randaberg må være observante.

  20.11.2020 | Barn slipper å legge frem covid-19-test. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Samtidig har Regjeringen gjort flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene.

  04.11.2020 | Innstramming i råd om avstand og testing. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle nærkontakter tester seg.

  02.11.2020 | Nye covid-19-smittede i Randaberg. Sist helg ble det registrert to nye koronasmittede i Randaberg: En ansatt i Nyvoll barnehage og en arbeidstaker i en mekanisk bedrift i kommunen.

  31.10.2020 | Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet. Mange smittes av dem de bor sammen med. Regjeringen tydeliggjør derfor rådene og reglene på dette området.

  29.10.2020 | Mer penger til kommunene neste år. Regjeringen foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett.

  26.10.2020 | Nye nasjonale innstramminger og tiltak. Nye nasjonale tiltak som gjelder fra onsdag 28. oktober
  - I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes, selv om de har mange barn.
  - Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolegrupper. Barn og unge som er i samme gruppe i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  - Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  - Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  - Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement, begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  - Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

  23.10.2020 | Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningenSøknadsportalen for stimuleringsordningen er åpnet. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren

  19.10.2020 | Stimuleringsordning for kulturlivet på plassForskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass

  15.10.2020 | Økonomiske konsekvenser for kommunene. Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren. Les hele rapporten her.

  14.10.2020 | Statistikkbank:Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker? Denne statistikkbanken viser hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

  14.10.2020 | Barn som er syke. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingenKlikk her for å se flytskjemaet på flere språk.  

  13.10.2020 | Vaksine mot covid-19 blir gratisNår det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

  Smittestatus

  Smittestatus i Randaberg
  Uke 30Nye tilfellerInformasjon
  Mandag 02.08         0   
  Tirsdag 03.08         0    
  Onsdag 04.08            
  Torsdag 05.08           
  Fredag 06.08           
  Lørdag 07.08           
  Søndag 08.08           

  Totalt er det registrert 185 smittede i Randaberg per 04.08.2021. 

  (Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet, som viser antall tilfeller diagnostisert i tidsrommet 01.01.2020-d.d. for Randaberg kommune).

  Nasjonale smittevernveiledere

  Språk | Languages

  Tidligere vedtak, tiltak og veiledninger

  Se oversikten her:

  Kommuneoverlegen:

  1. Midlertidig forskrift om smittevern i Randaberg kommune. (gjelder fra 26.06.2021
  2. Midlertidig forskrift om smittevern i Randaberg kommune. (Gjelder fra 09.11.2020)
  3. Prøvetakingssted for korona er flyttet til Stavanger Foum. Fra midten av uke 19 flytter Luftveislegevakten også til Stavanger Forum. | 27.04.2020
  4. Vedtak etter smittevernloven § 4-1 for å hindre spredning av koronasmitte i forbindelse med møter, sammenkomster og arrangementer. | 23.03.2020
  5. Vedtak om ytterligere restriksjoner mot koronasmitte, blant annet krav om 1 meter avstand mellom mennesker i lokaler, etter smittevernloven § 4-1. | 17.03.2020
  6. - Hamstring gir økt smitterisiko. Kommuneoverlegene er urolig over økt smitterisiko ved hamstring i butikkene. | 13.03.2020
  7. Vedtak om restriksjoner mot koronasmitte - folkeansamlinger og meldeplikt. | 12.03.2020
  8. Vedtak om å stenge en del arrangementer. Gjelder alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere, samt arrangementer med flere enn 50 deltakere rettet mot risikogrupper for koronavirus. | 09.03.2020

  Barnehage, skole og familie: 

  1. Barn slipper å legge frem covid-19-test. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Samtidig har Regjeringen gjort flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene. | 20.11.2020 
  2. Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon. | 17.09.2020
  3. Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten. På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg. | 06.07.2020
  4. Nye veiledere for barnehager og skoler. | 29.05.2020
  5. Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én gruppe. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. | 27.05.2020
  6. Alle ansatte og ledere i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon. | 20.05.2020
  7. Ny rapport viser at det framleis er ein veg å gå før tilbodet til barn og unge blir som før koronakrisa. | 19.05.2020 
  8. Informasjon om skoletilbudet i Randaberg 27. april. | 24.04.2020
  9. Barnehagene fortsetter med 7 timer åpningstid fra 27. april. | 24.04.2020
  10. Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid. Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. | 22.04.2020
  11. Film til barn og elever om smittevern (Utdanningsdirektoratet). | 22.04.2020
  12. Avlyser muntlig eksamen i videregående skole. | 21.04.2020
  13. Koronaveiledere for skolene er klareFolkehelseinstituttet, sammen med Utdanningsdirektoratet, har laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. | 20.04.2020
  14. Koronaveileder for barnehager er klar. Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar. | 15.04.2020
  15. Mandag 20. april åpner barnehagene og 27. april åpner skolene, 1–4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
  16. Foreløpig forskrift for barnevernet og fylkesnemnda. Regjeringen gjør midlertidige endringer i barnevernloven for raskt å kunne hjelpe barn og familier som følge av redusert kapasitet i barnevernet under koronautbruddet. | 05.04.2020
  17. Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Det er ennå ikke tatt endelig avgjørelse når det gjelder muntlig eksamen i videregående. | 25.03.2020
  18. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga. koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. | 17.03.2020
  19. Barnehagebetalingen for 3. termin med forfall 15. mars skal betales. Avregning blir gjort på neste termin, da vi vet mer om hvor lenge stengingen varer. | 16.03.2020
  20. Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. | 16.03.2020
  21. Skoler og barnehager i Randaberg stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. | 13.03.2020
  22. - Viktig melding til alle foreldre! SMS-varsling til alle foreldre med barn i barnehage og skole i kommunen. | 13.03.2020

  Helse og velferd:

  1. Nye testkriterier for covid-19. Fra onsdag 12. august blir det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for: Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 og alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test. | 10.08.2020
  2. Anbefaler munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som ankommer Norge fra røde land, beholder munnbindet på til de er hjemme i karantene. | 07.08.2020
  3. Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Har du vært på ferie i utlandet eller steder med store folkeansamlinger anbefaler kommuneoverlegen at du venter med besøk på sykehjem og bofellsskap til minst 10 dager etter at du kommet hjem. | 04.08.2020.
  4. Raskere prøvesvar med digital løsning. Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal. | 02.07.2020
  5. Anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant. | 27.05.2020
  6. Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet har vurdert hvordan brukere kan få et dagtilbud, og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19 pandemien. | 06.05.2020
  7. Smittevernkrav for frisører og kroppspleie. Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes. | 23.04.2020
  8. Luftveislegevakten til Stavanger Forum. Luftveislegevakten flytter fra Våland til Stavanger Forum mandag 27. april. | 22.04.2020
  9. Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt. Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer. | 20.04.2020
  10. Legevakten legger ned koronatelefonen 51 91 40 30. | 15.04.2020
  11. Mandag 20. april skal en-til-en helsetjenester kunne gjenoppta større del av virksomheten sin. Samtidig skal det lages en bransjestandard for smittevern, slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten (for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer), kan holde åpent fra tidligst 20. april. En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt (for eksempel frisører, hudpleie og massasje), slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
  12. Randaberg kommune søker helsepersonell. | 20.03.2020
  13. Redusert tilbud ved helsestasjonen i Randaberg. | 17.03.2020
  14. Gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger, fra Rask Pyskisk Helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune. | 17.03.2020
  15. Helsedirektoratet innfører adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. | 15.03.2020
  16. Helsestasjonen for ungdom i Randaberg Arena stenger fra og med mandag 16. mars og inntil videre. | 13.03.2020
  17. Legevakten oppretter koronatelefon. | 05.03.2020

  Idrett, kultur og frivillige:

  1. Stimuleringsordning for kulturlivet på plass. Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. | 19.10.2020
  2. Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltetHenvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene. | 24.08.2020
  3. Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året. Du får mer informasjon om ordningen på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. | 20.08.2020
  4. Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften: Mulighet for gruppeinndeling på arrangementer (som varemesser og idrettsarrangement) som varer over lengre tid. | 14.08.2020
  5. Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet. Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene. | 11.08.2020
  6. Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. | 31.07.2020
  7. Profesjonelle utøver i idrett og kultur gis fritak for 1-meters regelen 15.06.2020
  8. 1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet. | 29.05.2020
  9. Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett. | 28.05.2020
  10. Foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni (nyhet). Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. | 20.05.2020
  11. Smittevernveileder for idrett. Veilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltakere og tilskuere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19. | 11.05.2020
  12. Nye råd og retningslinjer for arrangementer. Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene (én meter avstand mellom mennesker) overholdes. | 30.04.2020
  13. Må du korona-avlyse? Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet. | 08.04.2020
  14. Fotballens koronavettregler (anbefalinger som gjelder for all aktivitet på en fotballbane, både egeninitiert og klubborganisert): 
   - Det bør være 1 voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge. 
   - Ikke flere enn 5 personer per gruppe (4 spillere + 1 trener/leder/voksen).
   - Alltid 2 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. (Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper). 
   - Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen, eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. 
   - Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. Ikke ta på ballen med hendene. 
   - Unngå å heade. 
   - Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. 
   - Ikke benytt felles garderober. 
   - Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. | 03.04.2020
  15. Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk. Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare. | 03.04.2020
  16. Helsedirektoratet åpner opp for fotballaktivitet. Regelverket for organisert idrett er blitt tydeligere. | 01.04.2020
  17. Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet. | 26.03.2020
  18. Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? | 26.03.2020
  19. Kartlegging over hva frivillige kan påta seg lokalt: Vil din organisasjon være med og hjelpe til i forbindelse med koronavirussituasjonen? E-post-utsending. | 20.03.2020
  20. Randaberg kommune opprettholder sine tilskudd til frivillige lag og foreninger og kulturaktører i 2020. | 18.03.2020
  21. Randaberg kommune kartlegger behov for bistand og hjelp. Oversikt over tilgjengelige ressurser, hvilke oppgaver frivillige kan påta seg lokalt og hvilke behov for bistand det er blant innbyggerne i kommunen. | 16.03.2020
  22. Arrangementer stenges i Randaberg: Randaberg kommune innfører restriksjoner fra 12. mars, som får konsekvenser for arrangementer, serveringssteder og forsamlingslokaler. | 12.03.2020
  23. Egenerklæring ved folkeansamlinger. Skjema. | 12.03.2020 
  24. Kulturtilbud som stenges ned. Oversikt over virksomheter innenfor det kommunale kulturtilbudet som stenges ned torsdag 12. og fredag 13. mars. | 12.03.2020

  Teknisk/renovasjon:

  1. Grovavfallsrute åpner igjenGrovavfall i kommunene hentes igjen fra uke 17. Første tømmedag i Randaberg blir 24. april. | 16.04.2020
  2. IVAR IKS sine gjenvinningsstasjoner åpner igjen fra torsdag 2. april. | 31.03.2020
  3. IVAR IKS stenger alle sine gjenvinningsstasjoner fra og med torsdag 19. mars | 18.03.2020
  4. Midlertidig stopp av innsamling av grovavfall fra og med 26. mars og inntil videre. Se mer på IVAR IKS sin hjemmeside. | 17.03.2020

  Transport:

  1. Koronaveileder for kollektivtransporten. En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar. | 05.05.2020

  Landbruk:

  1. Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. | 27.03.2020
  2. Isolasjonsbestemmelser for bønder med stell av dyr. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. | 23.03.2020

  IKT-sikkerhet:

  1. - Vær obs på at digital snoking brer seg i koronakrisen, sier vår digitaliseringssjef, Anne Hellvik Kvadsheim. | 18.03.2020 
  2. Varsel i forbindelse med koronaviruset: Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger. | 13.03.2020

  NAV:

  1. Regjeringen forlenger permitteringsperioden. | 11.01.2021
  2. Nye regler om permittering og dagpenger fra 1. november. | 30.10.2020
  3. Utvider permitteringsperioden til 52 uker. For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november. | 13.08.2020
  4. Fortsatt økning i ledigheten. Summen av helt og delvis arbeidsledige pluss arbeidssøkere på tiltak er nå 421.000. Det tilsvarer en økning på 9 100 personer i løpet av april. | 30.04.2020
  5. "Skriv til oss" for sosiale tjenester. Som en konsekvens av koronapandemien, åpnet NAV 2. april en ny digital løsning for brukere av sosiale tjenester. | 14.04.2020
  6. Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. | 27.03.2020
  7. Forskuttering av dagpenger. Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. | 27.03.2020
  8. Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med koronarelatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. | 20.03.2020

  Økonomi:

  1. Foreløpig rapport om «Norge mot 2025». Finansministeren mottok 2. oktober første delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025. Utvalget ble nedsatt i mai i år og vil levere sin endelige rapport i første kvartal 2021. | 02.10.2020
  2. 600 millioner til næringsutvikling i kommunene. Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet etter krisen. | 29.05.2020
  3. Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak. | 27.05.2020
  4. Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen. Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus. | 11.05.2020
  5. Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. | 04.05.2020
  6. Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien. – Vi vil sette ned en arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). | 30.04.2020
  7. Innsynsløsning for kompensasjonsordningen blir åpen for alle – nå er den klar. En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen. | 24.04.2020
  8. Kompensasjonsordning for næringslivet. Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. | 22.04.2020
  9. 405 millioner kroner til Rogaland som følge av virusutbruddet. | 20.04.2020
  10. Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. | 16.04.2020
  11. Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser. Ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. | 27.03.2020
  12. Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen. | 26.03.2020

  Region/fylke:

  1. Alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling stoppes. Det skal kun være akuttberedskap i både offentlig og privat tannhelsetjeneste. | 17.03.2020
  2. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg strammer inn reglene i varehandelen, og innfører tiltak mot smittespredning i butikker og kjøpesentre. | 16.03.2020

  Nasjonale tiltak:

  1. Regjeringen endrer covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. | 12.10.2020  
  2. Årets frist for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier er 31. august. | 18.08.2020
  3. Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer. | 18.08.2020
  4. Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Blant annet innføres det nasjonal skjenkestopp kl. 24.00, samtidig med at det kommer nye anbefalinger om hjemmekontor og kollektivtransport. Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land - og i tillegg vil det denne uken komme mer detaljerte råd om munnbind. | 07.08.2020
  5. Åpner ikke for tredjeland nå. Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS). | 31.07.2020
  6. Regjeringen åpner for reiser mellom Norge og Europa for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. | 25.06.2020
  7. Nye karanteneregler. Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene. | 28.05.2020
  8. Reiseråd. Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både i Norge og i resten av verden. Rådene for smittevern ved reise vil derfor oppdateres jevnlig. Det er viktig at du alltid setter deg inn i smittevernrådene som til enhver tid gjelder for det området du ønsker å reise til. | 15.05.2020
  9. Covid-19-forskriften. Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. | 11.05.2020
  10. Regjeringen sine nye tiltak fra og med 7. mai. Regjeringen la torsdag 7. mai fram plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Videre gjorde regjeringen vedtak om langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak. | 07.05.2020
  11. Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet. En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren. | 07.05.2020
  12. Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter. Torsdag 30. april endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer. | 30.04.2020
  13. Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april. Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme. | 21.04.2020
  14. 17. mai må feires annerledes i år. Foreløpige retningslinjer for markering av 17. mai. | 17.04.2020
  15. Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven. | 17.04.2020
  16. Ny app vil stoppe smitte raskere. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. | 16.04.2020
  17. Styrker koronainformasjon til innvandrergrupper med 10 millioner. Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. | 14.04.2020
  18. 600 millioner ekstra til drift og vedlikehold av veier. Statens vegvesen har fordelt midlene på ulike tiltak over hele landet. 100 millioner kroner går til ekstra asfalt og 500 millioner kroner til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. | 14.04.2020
  19. Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert. – Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse. | 07.04.2020
  20. Hytteforbudet oppheves mandag 20. april, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
  21. Spørsmål og svar om hytteforbudet. Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 31.03.2020
  22. Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Les veilederen her (PDF). | 29.03.2020
  23. Tiltakene mot koronaviruset fortsetter til og med 13. april 2020. | 24.03.2020
  24. Endret forskrift om karantene etter reise. Personer som er i karantene etter reise, må ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. | 23.03.2020
  25. Regjeringen innfører forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 20.03.2020
  26. Regjeringen presiserer oppdaterte regler for karantene fra17.03.2020: Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. | 19.03.2020

  Råd for å unngå smitte

  Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndhygiene og avstand er effektive tiltak for å forebygge sykdom. 

  • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser.
  • Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
  • Begrens nærkontakt med andre personer. 
  • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå fysisk kontakt, inkludert å håndhilse og klemme. Det bør minst være 1 meter mellom dere. 

  Informasjonsmateriell

  Statistikk om koronakrisen

  Statistisk Sentralbyrå har samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. 

  Spørsmål og svar fra nasjonale helsemyndigheter

  Her får du mer informasjon fra FolkehelseinstituttetHer er informasjon fra Helsenorge.no - spørsmål og svar om koronavirus

  Informasjonsmateriell

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?