Du er her: Hjem / Informasjon om korona og kommunens tiltak

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Innhold

  Hit kan du ringe 

  Før du ringer – sjekk koronasjekk.no.

  • Er du frisk? 
   Kommunal informasjonstelefon: 51 50 72 20.
   (Åpningstid: Mandag–fredag kl. 09-18, lørdag og søndag kl. 10-16).
  • Er du syk? 
   Stavanger legevakts koronatelefon: 51 91 40 30. 
   (Åpningstid: Alle dager kl. 09-22. Det er viktig at du ringer først, for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre).
  • Informasjon
   Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.
   (Åpningstid Folkehelseinstituttet: Hverdager kl. 08-15.30).
   For andre henvendelser: Kontakt servicetorget på tlf. 51 41 41 00. 
   (Se åpningstid for servicetorget her).
  • Barn og unge
   Barnevernet: 458 70 697 (dag) 
   Barnevernvakten: 51 89 91 67 (dag) | 51 89 90 00 (kveld)
   Helsestasjonen: 51 41 42 70 (dag)
   Rask Psykisk Helsehjelp: 404 05 173
   Helsestasjonens familieteam: 404 13 059 (tir-fre kl. 10.30–11.30)
   Alarmtelefon barn og unge: 116 111

  Status i Randaberg 

  • 11 smittede i Randaberg, ingen av disse er alvorlig syke. | 03.04.2020
  • På grunn av strenge kriterier for hvem som testes for Covid 19, kan antall smittede i befolkningen være høyere enn det som framkommer i media.
  • Stavanger Universitetssjukehus SUS melder at tiltakene fra sentrale helsemyndigheter ser ut til å ha effekt på smittespredningen. 

  Spørsmål og svar

  Spørsmål og svar om koronavirus fra nasjonale helsemyndigheter:

  Vedtak og tiltak

  Vedtak, tiltak, anbefalinger og nyheter om koronavirus som angår innbyggerne i kommunen: 

  Kommuneoverlegen
  1. Vedtak etter smittevernloven § 4-1 for å hindre spredning av koronasmitte i forbindelse med møter, sammenkomster og arrangementer. | 23.03.2020
  2. Vedtak om ytterligere restriksjoner mot koronasmitte, blant annet krav om 1 meter avstand mellom mennesker i lokaler, etter smittevernloven § 4-1. | 17.03.2020
  3. - Hamstring gir økt smitterisiko. Kommuneoverlegene er urolig over økt smitterisiko ved hamstring i butikkene. | 13.03.2020
  4. Vedtak om restriksjoner mot koronasmitte - folkeansamlinger og meldeplikt. | 12.03.2020
  5. Vedtak om å stenge en del arrangementer. Gjelder alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere, samt arrangementer med flere enn 50 deltakere rettet mot risikogrupper for koronavirus. (Dette vedtaket gjelder inntil videre). | 09.03.2020
  Barnehage og skole
  1. Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Det er ennå ikke tatt endelig avgjørelse når det gjelder muntlig eksamen i videregående. | 25.03.2020
  2. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga. koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. | 17.03.2020
  3. Barnehagebetalingen for 3. termin med forfall 15. mars skal betales. Avregning blir gjort på neste termin, da vi vet mer om hvor lenge stengingen varer. | 16.03.2020
  4. Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. | 16.03.2020
  5. Skoler og barnehager i Randaberg stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. | 13.03.2020
  6. - Viktig melding til alle foreldre! SMS-varsling til alle foreldre med barn i barnehage og skole i kommunen. | 13.03.2020
  Helse og velferd
  1. Randaberg kommune søker helsepersonell. | 20.03.2020
  2. Redusert tilbud ved helsestasjonen i Randaberg. | 17.03.2020
  3. Gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger, fra Rask Pyskisk Helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune. | 17.03.2020
  4. Helsedirektoratet innfører adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. | 15.03.2020
  5. Helsestasjonen for ungdom i Randaberg Arena stenger fra og med mandag 16. mars og inntil videre. | 13.03.2020
  6. Legevakten oppretter koronatelefon. | 05.03.2020
  Idrett, kultur og frivillige
  1. Fotballens koronavettregler (anbefalinger som gjelder for all aktivitet på en fotballbane, både egeninitiert og klubborganisert): 
   - Det bør være 1 voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge. 
   - Ikke flere enn 5 personer per gruppe (4 spillere + 1 trener/leder/voksen).
   - Alltid 2 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. (Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper). 
   - Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen, eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. 
   - Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. Ikke ta på ballen med hendene. 
   - Unngå å heade. 
   - Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. 
   - Ikke benytt felles garderober. 
   - Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. | 03.04.2020
  2. Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk. Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare. | 03.04.2020
  3. Helsedirektoratet åpner opp for fotballaktivitet. Regelverket for organisert idrett er blitt tydeligere. | 01.04.2020
  4. Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet. | 26.03.2020
  5. Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? | 26.03.2020
  6. Kartlegging over hva frivillige kan påta seg lokalt: Vil din organisasjon være med og hjelpe til i forbindelse med koronavirussituasjonen? E-post-utsending. | 20.03.2020
  7. Randaberg kommune opprettholder sine tilskudd til frivillige lag og foreninger og kulturaktører i 2020. | 18.03.2020
  8. Randaberg kommune kartlegger behov for bistand og hjelp. Oversikt over tilgjengelige ressurser, hvilke oppgaver frivillige kan påta seg lokalt og hvilke behov for bistand det er blant innbyggerne i kommunen. | 16.03.2020
  9. Arrangementer stenges i Randaberg: Randaberg kommune innfører restriksjoner fra 12. mars, som får konsekvenser for arrangementer, serveringssteder og forsamlingslokaler. | 12.03.2020
  10. Egenerklæring ved folkeansamlinger. Skjema. | 12.03.2020 
  11. Kulturtilbud som stenges ned. Oversikt over virksomheter innenfor det kommunale kulturtilbudet som stenges ned torsdag 12. og fredag 13. mars. | 12.03.2020
  Teknisk/renovasjon
  1. IVAR IKS sine gjenvinningsstasjoner åpner igjen fra torsdag 2. april. | 31.03.2020
  2. IVAR IKS stenger alle sine gjenvinningsstasjoner fra og med torsdag 19. mars | 18.03.2020
  3. Midlertidig stopp av innsamling av grovavfall fra og med 26. mars og inntil videre. Se mer på IVAR IKS sin hjemmeside. | 17.03.2020
  Landbruk
  1. Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. | 27.03.2020
  2. Isolasjonsbestemmelser for bønder med stell av dyr. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. | 23.03.2020
  1. - Vær obs på at digital snoking brer seg i koronakrisen, sier vår digitaliseringssjef, Anne Hellvik Kvadsheim. | 18.03.2020 
  2. Varsel i forbindelse med koronaviruset: Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger. | 13.03.2020
  NAV
  1. Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. | 27.03.2020
  2. Forskuttering av dagpenger. Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. | 27.03.2020
  3. Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med koronarelatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. | 20.03.2020
  Økonomi
  1. Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser. Ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. | 27.03.2020
  2. Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen. | 26.03.2020
  Region/fylke
  1. Alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling stoppes. Det skal kun være akuttberedskap i både offentlig og privat tannhelsetjeneste. | 17.03.2020
  2. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg strammer inn reglene i varehandelen, og innfører tiltak mot smittespredning i butikker og kjøpesentre. | 16.03.2020
  Nasjonale tiltak
  1. Spørsmål og svar om hytteforbudet. Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 31.03.2020
  2. Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Les veilederen her (PDF). | 29.03.2020
  3. Tiltakene mot koronaviruset fortsetter til og med 13. april 2020. | 24.03.2020
  4. Endret forskrift om karantene etter reise. Personer som er i karantene etter reise, må ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. | 23.03.2020
  5. Regjeringen innfører forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 20.03.2020
  6. Regjeringen presiserer oppdaterte regler for karantene fra17.03.2020: Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. | 19.03.2020

  Språk | languages

  Meld fra ved mistanke om koronavirus

  Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

  Informasjonsmateriell

  Tips til familier

  Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes. Skoler og barnehager er stengt, foreldrene må kanskje ha hjemmekontor og mange sitter i karantene.

  Råd for å unngå smitte

  Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom. 

  • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser.
  • Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
  • Begrens nærkontakt med andre personer. 
  • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?