Randaberg kommune forbereder seg på vaksinasjon

Publisert: 18.12.2020
Randaberg kommune forbereder seg på å kunne starte vaksinering mot covid-19 på nyåret.

Nå jobber vi med å starte vaksineringen sammen med fastlegene. De neste dagene legger vi detaljene om gjennomføring av vaksinasjonen i Randaberg, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning.

- All distribusjon av vaksinene er styrt fra Folkehelseinstituttet. Det kommer stadig mer detaljert informasjon, som vi må ta med i vår planlegging.

I Randaberg får beboere på sykehjemmet og i omsorgsboliger tilbud om vaksine først. Deretter skjer vaksineringen etter aldersprioritet.

Prioriterte grupper:

  • De som bor på sykehjemmene og omsorgsboliger.

Deretter aldersprioritert:

  • De over 85 år.
  • Deretter 75-85 år.
  • Deretter 65-75 år.

Vaksinering for disse gruppene skjer i Randaberghallen.

Vi vet ikke når vaksinen kommer
- Vi vet ikke når vaksinen kommer, eller hvor mange vaksiner vi får. Vaksinen har også kort holdbarhet, noe som gjør at vi har tidspress på oss. Derfor vil det haste å få tak i de som skal vaksineres. Alle må møte i Randaberghallen til det tidspunktet de får tildelt, sier Siw Diane Myhre Johanson, som sammen med Inger Elin Myhre har koordineringsansvar for covid-vaksinasjonen i kommunen.

De eldste innbyggerne må forberede seg
Innbyggerne i den eldste del av befolkningen må derfor begynne å forberede seg på at de snart vil få tilbud om koronavaksine. Det jobbes fra sentrale myndigheter med systemer for digital innkalling. Men for å sikre at vi når den eldste del av befolkningen, vil Randaberg kommune bruke telefon i tillegg for å kalle inn de over 80 år.

Hvordan skjer innkallingen?

  • Randaberg kommune ringer alle personer over 80 år og kaller inn til vaksinasjon.
  • Det er viktig at alle tar telefonen.
  • Andre personer (under 80 år) får innkalling via SMS eller annen digital løsning.

Telefon til alle over 80 år
- Alle over 80 år i kommunen får innkalling til time via telefon. I telefonen vil vi presentere oss og gi vedkommende time til vaksinering. I telefonen skal dere ikke oppgi personopplysninger eller andre detaljer til de som ringer, sier Siw Diane Myhre Johanson, som nå jobber med å etablere telefonteamet.

Etter at personer i prioriterte aldersgrupper er ferdig med vaksinasjonen, vil aldersgruppen under 65 år, med spesifiserte sykdommer, få tilbud om vaksinasjon. Denne vaksinasjonen vil etter planen gis hos fastlegene. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Videre prioritering, som for helsepersonellgruppen, følger også de sentrale føringene.

Følg med på hjemmesiden og i media
Alle må følge med på telefon og ellers holde seg oppdatert i media.

- Nå er tiden for å hjelpe hverandre, være observante pårørende og gode naboer, sier Ole Bernt Lenning.

Kommunens hjemmeside vil alltid ha lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om vaksineringen. Det kan også være lurt å følge ekstra med på nyhetssendingene fremover, for å følge med på når vaksinen kommer til Norge og Rogaland.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?