Du er her: Hjem / Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Innhold

  Kontakt oss

  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Åpningstider: I forbindelse med sommeravviklingen, er åpningstiden på kommunehuset/servicetorget slik:
   Fra mandag 12. t.o.m. fredag 30. juli (uke 28-30): Stengt.
   (Hoveddøren, servicetorget og sentralbordet er helt stengt disse tre ukene).
   Fra mandag 2. t.o.m. fredag 7. august (uke 31): Åpent kl. 09–14.
   (Hoveddøren stenger kl. 14). 
   Fra mandag 9. august (uke 32): Åpent mandag-torsdag kl. 08.00-15.30, fredag kl. 08.00-15.00.
  • Besøkende til kommunehuset/NAV når det er helt stengt (uke 28-30):
   Kommunehuset er åpent for timeavtaler, som du avtaler direkte med saksbehandler.
   Saksbehandler er ansvarlig for at dørene åpnes for de som har avtale.
   Besøkende til NAV benytter egen inngang, via sidedør til NAV-kontoret.
   Besøkende til andre deler av kommunehuset (ikke NAV), benytter ansattinngangen på baksiden av kommunehuset.
  Mer om post, e-post og sikker sending med e-Dialog

  Randaberg kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. 

  Alle henvendelser blir vurdert for journalføring. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. 

  Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

  eDialog: Klikk her for veiledning og pålogging.

  Be om innsyn

  Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Randaberg kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens dokumenter.

  Innsyn i saksbehandlingen
  I Randaberg kommune kan du lese de offentlige postlistene, i tillegg til å søke etter dokument og saker eller lese saksdokument fra politiske møter. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunen.

  Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentleglova. Innbyggere og media kan be om å innsyn i dokumenter i en bestemt sak. Send forespørsel via e-post direkte fra saken du ønsker innsyn i, eller send e-post til post@randaberg.kommune.no.

  NAV Randaberg

  Finn ansatt

  Finne en ansatt?
  I ansattoversikten kan du søke etter ansatte, eller bla gjennom de ulike avdelingene. 

  Se ansattoversikten

  Nødnummer

  Krisetelefon Randaberg kommune: 911 53 783 / 915 56 545.
  Legevakt: 116117.

  Brann: 110.
  Politi: 112.
  Ambulanse: 113.

  Alarmtelefon for barn og unge: Alarmtelefon.
  Barnevernvakten: Kontaktinformasjon.
  Nettsted for førstehjelp: 113 FØRSTEHJELP.

  Kommunens kriseledelse

  Kriseledelsen i Randaberg kommune er identisk med kommunedirektørens ledergruppe, ordfører og enkelte fagpersoner.

  Oversikt over kommunens kriseledelse

  Vakttelefoner

  Vakttelefoner Randaberg kommune, ettermiddag og kveld:

  • Tekniske tjenester: 908 39 403
  • Bygg og eiendom: 908 59 889
  • Helse og velferd:
   Vistestølen sykehjem: 458 70 549 
   Avdeling Sentrum: 975 51 714
   Vestre Goa bofellesskap: 954 66 801
   Avdeling Torset: 416 43 963 
   Nordheiå bofellesskap: 481 30 552 
  Veterinærvakt

  Du kan kontakte en veterinær alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager.

  • Telefon veterinær: 959 10 402
  Mattilsynet
  • Beredskapsvakt: 22 40 00 00

  Kontaktinformasjon Helse og velferd

  Randaberg sykehjem

  Telefon dagtid kl. 08.00-22.00:

  • Avd. 2 Øst: 477 97865
  • Avd. 2 Vest: 476 98 446
  • Avd. 3 Øst: 969 42 443
  • Avd. 3 Vest: 940 12 631
  • Fagkoordinator/fagansvarlig: 947 90 386
  • Nattevakter: 989 04 764
  • Faks: 51 41 93 10

  Adresse: Torvmyrveien 4 (2. og 3. etg.)

  Tjeneste- og koordineringskontor
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00, hverdager: 908 39 408
  • Faks dagtid: 51 41 42 69
  • Telefon utenom kontortid (etter kl. 15.00 alle dager): 900 73 441
  • Faks utenom kontortid: 51 41 42 47

  Postadresse:
  Randaberg kommune, avd. for tjenesteplanlegging, postboks 40, 4096 Randaberg

  Hjemmesykepleie
  • Telefon (hele døgnet): 900 73 441
  Psykiatritjeneste
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00: 416 97 850
  • Telefon utenom kontortid, legevakt: 116117
  Kreftkoordinator
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.30: 468 87 860
  Demenskoordinator
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00: 488 82 146
  Kommunal akutt døgnplass (KAD) på Randaberg sykehjem
  • Telefon dagtid kl. 08.00-22.00: 969 42 443
  • Telefon natt: 989 04 764
  Vistestølen sykehjem
  • Telefon fagansvarlig sykepleier kl. 07.30-22.00: 458 70 549
  • Telefon natt kl. 22.00-07.30: 51 73 33 48

  Ta kontakt med økonomiavdelingen

  Send en henvendelse til Økonomiavdelingen i Randaberg kommune

  Bestill møte med byggesaksbehandler

  På grunn av covid-19 er det ikke mulig å bestille tid for personlig oppmøte. 
  Vennligst ta kontakt via telefon 51 41 41 00 eller e-post: post@randaberg.kommune.no 

  Politiske gruppeledere

  Klikk her for kontaktinformasjon gruppeledere.

  Tannlegevakten Stavanger

  Samarbeid mellom flere kommuner

  Tannlegevakten Stavanger tilbyr akutt tannlegetime for innbyggere i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Forsand, Gjesdal, Hå, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

  Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager.

  Adresse: Tastagaten 30/32, 4007 Stavanger
  Telefon: 51 52 33 44
  Åpningstider: Lørdag, søndag og helligdager, kl. 11.00–15.00
  Hjemmeside: https://www.tannlegevakt.nu/rogaland/stavanger/tannlegevakten-stavanger/  

  Meld feil

  Meld fra til kommunen om feil på vei, park, vann, avløp og renovasjon:

  Gå til Meld feil-siden 

  Bruk vakttelefonen ved akutte hendelser:
  Meld feil-siden blir normalt ikke sjekket utenom kommunens åpningstider. Alle akutte situasjoner eller hendelser på vann, avløp, vei og park må derfor meldes direkte til vakttelefonen, tlf. 908 39 403.

  Lyse skal ha melding om feil på gatelys:

  Meld feil om gatelys  

  Varslingsliste for Mekjarvik industriområde

  UMS - telefonvarsling

  Randaberg kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne.

  Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger kommunen for at du raskt får beskjed via telefon eller SMS, for eksempel ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, stenging av veier eller annen viktig informasjon.

  Varsling på adresser

  Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Systemet er adressebasert, som betyr at melding blir sendt automatisk innenfor et gitt område og bestemte adresser i kommunen som er berørt av en hendelse. 

  Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m.

  Dersom du per i dag ikke har mottatt en slik melding fra kommunen, må du gå inn på lenken over og kontrollere og eventuelt redigere dine mobil- og fasttelefonnummer som du ønsker varsel til. Dette gjelder spesielt de med telefon registrert på arbeidsgiver, eiere av fritidsbolig, studenter uten fast bopel og andre som selv må legge seg til i systemet.

  Personvernet er ivaretatt

  Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

  Data som hentes og behandles av Everbridge (tidligere UMS) benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?