Du er her: Hjem / Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Innhold

  Kontakt oss

  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Åpningstider: Servicetorget er åpent mandag og onsdag fra kl. 08.00 til 15.30, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 til 15.30. Fredag 08.00-15.00. Lørdag stengt.
  • Telefon: 51 41 41 00.
  • E-post: post@randaberg.kommune.no.
  • Kommunenummer: 1127.
  • Organisasjonsnummer: 934 945 514.
  Tjeneste- og koordineringskontoret
  • Besøksadresse: Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg
  • Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  • Telefon: 908 39 408
  NAV Randaberg
  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 78, 4096 Randaberg.
  • Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-12.00. Åpent hver dag mellom kl. 09.00-15.30 for avtalte møter.
  • Telefon: 55 55 33 33.
  Bruk eDialog for sikker sending

  Dine henvendelser til Randaberg kommune via post og e-post blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Dokumenter som sendes til kommunen er i utgangspunktet offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. 

  eDialog: Klikk her for veiledning og pålogging.

  Mer om post og e-post

  Randaberg kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. 

  Henvendelser via e-post blir vurdert for journalføring på lik linje med andre dokumenter. 

  Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger. 

  Be om innsyn

  Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Randaberg kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens dokumenter.

  Innsyn i saksbehandlingen
  I Randaberg kommune kan du lese de offentlige postlistene, i tillegg til å søke etter dokument og saker eller lese saksdokument fra politiske møter. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunen.

  Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentleglova. Innbyggere og media kan be om å innsyn i dokumenter i en bestemt sak ved å sende inn forespørsel via e-post.

  Nødnummer

  Krisetelefon Randaberg kommune: 911 53 783 / 915 56 545
  Legevakt: 116117

  Brann: 110
  Politi: 112
  Ambulanse: 113

  Nettsted for førstehjelp: 113 FØRSTEHJELP

  Vakttelefoner

  Vakttelefoner Randaberg kommune, ettermiddag og kveld:

  • Tekniske tjenester: 908 39 403
  • Hjemmesykepleien: 900 73 441
  • Bygg og eiendom: 908 59 889
  • Helse og velferd:
   Randaberg sykehjem: 488 68 238
   Vistestølen sykehjem: 458 70 549 
   Avdeling Sentrum: 975 51 714
   Vestre Goa bofellesskap: 954 66 801
   Avdeling Torset: 416 43 963 
   Nordheiå bofellesskap: 481 30 552 
  Veterinærvakt

  Alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager.

  Vakten deles mellom disse veterinærene:

  Per Aspelund – tlf. 51 72 33 39
  Arne Revheim – tlf. 51 54 21 21
  Tone Runhild Skadsem – tlf. 944 87 150
  Anne Signy Nessa – tlf. 403 36 868
  Mark Welsh – tlf. 413 22 638

  Privat smådyrvakt

  • Hinna Dyreklinikk: Tlf. 51 81 90 90
  • Tu Dyreklinikk: Tlf. 51 78 85 90
  • Sandnes Smådyrklinikk: Tlf. 51 66 69 98

  Mattilsynet

  Beredskapsvakt: Tlf. 22 40 00 00

  Kommunens kriseledelse

  Kriseledelsen i Randaberg kommune er identisk med rådmannens ledergruppe, ordfører og enkelte rådgivere og fagpersoner.

  Kommunens kriseledelse:

  Politiske gruppeledere

  Kontaktinformasjon gruppeledere:

  Fremskrittspartiet
  Navn: Anita Egeli
  Adr.: Dalveien 10
  Tlf.: 977 52 027
  E-post: a.egeli@online.no

  Høyre
  Navn: Kirsten Clausen
  Adr.: Røsslyngveien 3
  Tlf.: 900 57 474
  E-post: kirsten@adv-clausen.no

  Senterpartiet
  Navn: Jarle Bø
  Adr.: Bøveien 146
  Tlf.: 488 44 788
  E-post: bo.jarle79@gmail.com

  Venstre
  Navn: Ingve Lerang
  Adr.: Ryggveien 58
  Tlf.: 415 60 654
  E-post: ingve@daysleeper.no

  Kristelig Folkeparti
  Navn: Øystein Stjern
  Adr.: Randaberggeilen 17
  Tlf.: 993 68 035
  E-post: oystein.stjern@gmail.com

  Arbeiderpartiet
  Navn: Reidun Sirevaag
  Adr.: Havblikkveien 3
  Tlf.: 971 93 425
  E-post: reidunsirevaag@hotmail.com

  Miljøpartiet de Grønne
  Navn: Alexander Rügert-Raustein
  Adr.: Dalveien 32A
  Tlf.: 480 43 535
  E-post: alexanderrugertraustein@gmail.com

  Kontaktinformasjon for SUS

  Tjeneste- og koordineringskontor

  Telefon dagtid (8-15, hverdager): 908 39 408
  Faks dagtid: 51 41 42 69
  Telefon utenom kontortid (etter kl. 15, alle dager, helg og helligdag): 900 73 441
  Faks utenom kontortid: 51 41 42 47
  Postadresse: Randaberg kommune, avd. for tjenesteplanlegging, postboks 40, 4096 Randaberg

  Hjemmesykepleie

  Vakttelefon hele døgnet: 900 73 441

  Psykiatritjeneste

  Telefon dagtid (8-15): 416 97 850
  Telefon utenom kontortid, legevakt: 116117

  Kreftkoordinator

  Telefon dagtid (8-15.30): 468 87 860

  Demenskoordinator

  Telefon dagtid (8-15): 488 82 146

  Randaberg sykehjem

  Telefon (hele døgnet): 488 68 238
  Faks: 51 41 93 10

  Kommunal akutt døgnplass (KAD) på Randaberg sykehjem

  Telefon (hele døgnet): 488 68 238
  Telefon fagansvarlig sykepleier (hele døgnet): 947 90 386

  Vistestølen sykehjem

  Telefon fagansvarlig sykepleier (kl. 07.30-22.00): 458 70 549

  Telefon natt (kl. 22.00-07.30): 51 73 33 48

  Varslingsliste for Mekjarvik industriområde

  UMS - telefonvarsling

  Randaberg kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne.

  Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger kommunen for at du raskt får beskjed via telefon eller SMS, for eksempel ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, stenging av veier eller annen viktig informasjon.

  Varsling på adresser

  Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Systemet er adressebasert, som betyr at melding blir sendt automatisk innenfor et gitt område og bestemte adresser i kommunen som er berørt av en hendelse. 

  Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m.

  Dersom du per i dag ikke har mottatt en slik melding fra kommunen, må du gå inn på lenken over og kontrollere og eventuelt redigere dine mobil- og fasttelefonnummer som du ønsker varsel til. Dette gjelder spesielt de med telefon registrert på arbeidsgiver, eiere av fritidsbolig, studenter uten fast bopel og andre som selv må legge seg til i systemet.

  Personvernet er ivaretatt

  Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

  Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?