Døgnåpne tjenester

Vakttelefoner i Randaberg kommune.

Sentrale telefonnummer:

   

Kriseteamet i Randaberg 

51 51 02 02    

Stavanger legevakt.
Vaktberedskap hele døgnet.
Kriseteamet følger opp pårørende og berørte
i Stavanger, Sola og Randaberg kommune i
forbindelse med selvmord, ulykker, kriser
og katastrofer.

Legevakten

116 117

Stavanger legevakt.

Vær obs på at fastlegen har en øyeblikkelig
hjelp-funksjon på dagtid, jf. forskrift om
fastlegeordningen i kommunen

Brann og ulykke

110
112
113
Brannvesenets nødtelefon. 
Politiets nødtelefon.
Medisinsk nødtelefon.

Barnevernvakten

45 87 06 97
51 89 91 67
Ukedager kl. 08-15.
Kveld og natt.

Alarmtelefon barn og unge

116 111 Døgnåpent.

Politiet

02800 Ring sentralbordet 02800 når du ønsker
å kontakte politiet om tjenester eller annet,
som ikke er en nødsituasjon.

Krisesenteret

51 53 06 23 Stavanger. Døgnåpent.
Det er gratis å kontakte Krisesenteret.

Voldtektsmottaket

90 24 02 00 Stavanger. Døgnåpent.
Det er gratis å kontakte Voldtektsmottaket.

Tannlege

51 50 68 90
51 52 33 44
Randaberg tannklinikk. Dagtid.
Tannlegevakt utenom ordinær åpningstid.

NAV Akuttvakt tolk

99 48 18 10
For døve og hørselshemmede.

Giftinformasjon

22 59 13 00
Døgnåpent.

Veterinærvakt

95 91 04 02
Alle dager fra kl. 16 til 08 neste dag,
helger og bevegelige helligdager.

Akuttvakt smådyr

51 29 02 99 Døgnåpent. 

Skadet vilt

02800

Ved uhell skal du melde fra til politiet på 02800,
som varsler viltnemda og andre aktører.

Mattilsynet

22 40 00 00 Beredskapsvakt.
Blant annet ved funn av døde fugler.

Lokale telefonnummer:

   

Tekniske tjenester

90 83 94 03
Ettermiddag/kveld/natt.

Bygg og eiendom

90 85 98 89 Ettermiddag/kveld (til kl. 23).

Viltnemnda

90 55 36 07 Lokalt. Skadet vilt.

Hjemmesykepleien

90 07 34 41 Telefonstengt mellom kl. 11 og 13 og mellom kl. 20 og 22.
Psykiatritjeneste 41 69 78 50
116 117
Dag kl. 08-15.
Legevakt. Telefon utenom kontortid.
Kommunal aktutt døgnplass,
Randaberg sykehjem

96 94 23 43
98 90 47 64

Dag/kveld kl. 08-22.
Natt.

Solbakken sykehjem

45 87 05 49
Ettermiddag/kveld.
Avdeling Sentrum 97 55 17 14 Ettermiddag/kveld.
Vestre Goa bofellesskap 95 46 68 01 Ettermiddag/kveld.

Avdeling Torset 

41 64 39 63 Ettermiddag/kveld.

Nordheiå bofellesskap

48 13 05 52 Ettermiddag/kveld.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?