Vanningsforbud / hosepipe ban

Fra og med 10. juli er det forbud mot vanning av plen, vasking av hus (utvendig), bil, platting og lignende. 

Vanningsforbudet gjelder både private og bedrifter. 

Forbudet gjelder bruk av hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr. Vanning med kanne er lov. 

Unntaket er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, skog og jordbruk og lignende.

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt. 

Les mer på ivar.no. Read in English here.

Aktuelt

Vanningsforbud

Det er nå forbud mot vanning av plen, vasking av hus (utvendig), bil, platting og lignende. Vanningsforbudet gjelder både private og bedrifter.

10.07.2018
Renere vann

Fra 1. september i år er det avgrensninger i spredeperioden for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.

05.07.2018
Vannforsyningssystem

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres i kommunen.

04.07.2018
Trehogst

Tirsdag 3. juli starter arbeidet med å felle tre i Giljaskogen på Grødem.

02.07.2018

Hva skjer i Randaberg?

Finn frem i Randaberg

Helse og velferd
/helse-og-velferd
http://www.nrk.no/
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
http://www.nrk.no/
Hjelpemidler
http://www.nrk.no/
Sykehjem
Organisasjonen
/globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkart-helse-og-velferd_15-juni-2018_01.pdf
_blank
Organisasjonskart
Barnevern
/tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
Adopsjon fra utlandet
/innhold/helse-og-velferd/barnevern/
Barneverntjenesten
/tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
Besøkshjem – å være besøkshjem
/tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
Fosterhjem – å være fosterhjem
/tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
/tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Bolig og avlastning
/tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
Avlastning barn og unge
/innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
Dagtilbud
/tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
Kommunal bolig
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
Friskliv
/innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
Frisklivssentralen i Randaberg
Fysioterapi og ergoterapi
/tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
Ergoterapi
/tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
Fysioterapi
Helsehjelp
/tjenestebeskrivelser/legevakt/
Legevakt
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
Lindrende behandling
/tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
Psykiske helsetjenester
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
Rask psykisk helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
Velferdsteknologi
/tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
Verge – trenger du verge?
Helsestasjonen
/innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
Helsestasjon for barn og ungdom
/tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
Skolehelsetjeneste
/tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
Svangerskapsomsorg
/tjenestebeskrivelser/vaksiner/
Vaksiner
Hjelpemiddel
/tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
Hjemmetjenester
/tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
/tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
Hjemmehjelp
/tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
Hjemmesykepleie
/innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
Kjøkken og kafè
/tjenestebeskrivelser/matombringing/
Matombringing
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
Tilrettelagt transport (TT-kort)
/tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
Trygghetsalarm
Individuell plan
/tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
Individuell plan og koordinator
Serviceerklæringer
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring_brukerstyrt-personlig-assistanse_.pdf
Serviceerklæring brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-ergo--og-fysioterapi.pdf
Serviceerklæring ergo- og fysioterapi
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-hjemmesykepleie.pdf
Serviceerklæring hjemmesykepleie
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-middagsombringing.pdf
Serviceerklæring middagsombringing
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-opphold-institusjon.pdf
Serviceerklæring opphold institusjon
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-praktisk-bistand.pdf
Serviceerklæring praktisk bistand
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/serviceerklaring-trygghetsalarm.pdf
Serviceerklæring trygghetsalarm
Sosiale tjenester
/tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
Boligtilskudd
/tjenestebeskrivelser/bostotte/
Bostøtte
/tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
/tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
/tjenestebeskrivelser/krisesenter/
Krisesenter
/tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
/tjenestebeskrivelser/rustiltak/
Rustiltak
/innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester/lag-privatbudsjett/
Slik lager du et privat budsjett
/innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-i-nav/
Sosiale tjenester i NAV
/tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
Startlån bolig
/tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
Tolketjeneste for fremmedspråklige
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
Økonomisk rådgivning
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
Økonomisk sosialhjelp
Sykehjem og bofellesskap
/innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
Sykehjem og bofellesskap
/tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
Avlastningsopphold på sykehjem
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
Sykehjem - korttidsopphold
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
Sykehjem - langtidsopphold
/tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
Teknisk og eiendom
/teknisk-og-eiendom
/innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Skal-du-bygge/
Skal du bygge?
Skal du bygge?
Brann og feiing
/innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
Brann og feiing
/tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Gravlunder og kirkegårder
/innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
Gravlunder og kirkegårder
/tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
Gravlegat for stell av gravsted
/tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Kart
/innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
Kart på nett
Landbruk
/tjenestebeskrivelser/driveplikt/
Driveplikt
/tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
Fellingstillatelse
/tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
Jegerprøve og opplæringsjakt
/tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
/tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
Landbruksvei – bygging
/tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
Landbrukseiendom – deling eller endring
/tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
Vald (jaktområde) - godkjenning
Min eiendom
https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
Min eiendom
/innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
Eiendomsskatt
Park og grønt
/innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
Park og grøntanlegg
Renovasjon
/innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
Om renovasjon
/globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_2018.pdf
_blank
Tømmekalender 2018
/tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
Byggavfall - kildesortering
/tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
Farlig avfall
Seksjonering, deling og oppmåling
/tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
Eierseksjonering
/tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
/tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
Oppmålingsforretning
Skal du bygge?
/innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Skal-du-bygge/
Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
Vann og avløp
/innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
Vann og avløp
/tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
Vannforsyning og drikkevann
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
Vakttelefoner
/innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
Vakttelefoner
Vei
/innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
Vei
/tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
Privat avkjørsel fra offentlig vei
/tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
Skilt og reklame langs kommunal vei
Barnehage og skole
/barnehage-og-skole
Organisasjonen
/globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkart-skole-og-barnehage_15-juni-2018.pdf
_blank
Organisasjonskart
Barnehager
https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
Søk barnehageplass
/innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-randaberg/
Informasjon om barnehagetilbudet
/skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
/innhold/barnehage-og-skole/kommunal-kontantstotte/
Kommunal kontantstøtte
Kulturskole
/innhold/barnehage-og-skole/randaberg-kulturskole/
Randaberg kulturskole
Skoler
/innhold/barnehage-og-skole/Skoler-i-randaberg/
Skoler i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
Grunnskoleopplæring for voksne
/tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
Karakterer - klage
/tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
Leirskoleopphold
/tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
Permisjon fra grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
Samarbeid mellom hjem og skole
/tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
Skolefritidsordning (SFO)
/tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
Skoleskyss
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
Spesialundervisning i grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
Utsatt skolestart
PP-tjeneste
/innhold/barnehage-og-skole/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
Serviceerklæringer
/globalassets/dokument/serviceerklaringer/randaberg-kulturskole.pdf
Serviceerklæring Randaberg kulturskole
Kultur og fritid
/kultur-og-fritid
Bibliotek
http://randaberg-folkebibliotek.no/
Randaberg folkebibliotek
Fritidstilbud
/tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
Fritidskontakt (støttekontakt)
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
Ferieklubb - Vistnestunet
/innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
Motorsenteret
/innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
Musikkbingen
/innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
Småjobbsentralen
/innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
Tilrettelagt fritidstilbud
/innhold/kultur-og-fritid/u59/
U59
Lag og foreninger
/lag-og-foreningsregister/
Lag og foreningsregister
Kulturscener
https://www.randabergkulturscene.no/
Varen - Randaberg kulturscene
Kulturvern
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
Vistnestunet museumsgård
/innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
Tungenes fyr
https://kulturminnesok.no/
Kulturminner
Idrett og idrettsanlegg
http://randaberghallen.no/
Randaberghallen - svømmehall
https://randaberg-arena.com/
Randaberg Arena - folkehall
https://sandneshallen.no/
Sandneshallen - folkehall
https://sormarka-arena.com/
Sørmarka Arena - folkehall
/tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Tilskudd og støtteordninger
/tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
Kulturmidler
/tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
Landsbyutvikling
/landsbyutvikling
Velkommen!
/innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
Ny i Den grønne landsbyen
Welcome!
/innhold/landsbyutvikling/welcome/
Welcome to Randaberg
Bevillinger
/innhold/landsbyutvikling/bevilling/
Bevilling
Folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
Om folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
Aktiviteter i friluft
/tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
Allemannsretten
/innhold/landsbyutvikling/bysykler/
Bysykler
/globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
_blank
Oversikt hjertestartere
Kunngjøringer og høringer
/innhold/gi-innspill/
Gi dine innspill
Miljø, energi og klima
/innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
Miljø, energi og klima
/tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
Radon – måling og tiltak
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
Næring
http://www.arealguiden.no/view/content/52
_blank
Arealguiden
/innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
Fyrverkeri i Randaberg
https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
_blank
Randaberg Landsbyforening
Planer og retningslinjer
/innhold/landsbyutvikling/planer/
Planer
Politikk og administrasjon
/politikk-og-administrasjon
Beredskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
Kriseledelsen i Randaberg kommune
Borgerlig vigsel
/innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
Gifte deg?
Den digitale landsbyen
/innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
Digital innbygger
/innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
Copyright-informasjon
/innhold/om-oss/designmanual/
Designmanual
/innhold/digital-kommune/gdpr/
GDPR
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
Innsynsrett – offentlige dokumenter
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
Innsynsrett – personopplysninger
/innhold/digital-kommune/personvern/
Personvern
/innhold/om-oss/retningslinjer-for-informasjon/
Retningslinjer for informasjon
/innhold/om-oss/retningslinjer-for-sosiale-medier/
Retningslinjer for sosiale medier
Etisk standard
/innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
Etiske retningslinjer for ansatte
Kommunalt eierskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
Eierskap og eierskapsmeldinger
Ledige stillinger
/innhold/politikk-og-administrasjon/ledig-stilling/
Ledige stillinger
Politikk
/innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
Politisk ledelse
/globalassets/dokument/politikk/politisk-moteplan-alternativ-1_2018_pdf.pdf
_blank
Politisk møteplan 2018
/motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
Politiske saksdokumenter
/innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
_blank
Kontrollutvalget
/innhold/politikk-og-administrasjon/Andre-sru/
Andre styrer, råd og utvalg
/tjenestebeskrivelser/forliksrad/
Forliksrådet
Postliste
/postliste/
Postliste
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/radmannens-ledergruppe/
Rådmannens ledergruppe
/globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkartrk_14-juni-2018_pdf-interaktiv.pdf
Organisasjonskart
/innhold/kontaktinformasjon/
Kontaktinformasjon
Økonomi
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
Betalingssats og fakturering
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
Budsjett og økonomiplaner
/globalassets/dokument/regelverk-og-retningslinjer/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
_blank
Finansforvaltningen
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
Skatten min
/globalassets/dokument/budsjett/2018/bud2018_priser2018.pdf
Priser
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/regnskap/
Årsmelding og årsregnskap