Du er her: Hjem / Informasjon om korona og kommunens tiltak / Egenerklæring folkeansamlinger

Egenerklæring folkeansamlinger

Randaberg kommune innfører restriksjoner fra 12. mars, som får konsekvenser for arrangementer, serveringssteder og forsamlingslokaler.

Innhold

  Restriksjonene er hjemlet i Smittevernloven § 4-1 og gjelder fra 12. mars.

  I tillegg til vedtakene etter smittevernloven, skal alle som oppholder seg i Randaberg etterleve tilleggsrestriksjoner. Overtredelser kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Restriksjonene blir gjort for å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

  Kontaktpersoner i kommunen
  Har du spørsmål om hva de nye restriksjonene betyr for ditt aktivitetsområde?

  • Kommunalsjef Kultur Anders Jaarvik, tlf. 928 19 521.

  Meldeplikt for alle folkeansamlinger
  Kommunen innfører meldeplikt for alle typer folkeansamlinger, og krever at alle typer virksomhet som innebærer ansamlinger mellom 50-500 mennesker skal gjennomføre en særskilt egenerklæring. Egenerklæringen skal være innsendt minimum 24 timer før arrangementet starter. Skjemaet skal sendes til post@randaberg.kommune.no.

  Gå til skjema

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?