Nord-Jæren innfører høyere tiltaksnivå fra fredag

Publisert: 15.04.2021
Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren.

Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.  

Det betyr blant annet fortsatt skjenkestopp, arrangementsforbud, påbud om hjemmekontor og begrensninger for treningssentre, stengning av kinoer og konsertsteder.   

Kommunene på Nord-Jæren har fulgt de nasjonale smitteverntiltakene til og med 15. april. Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene ved midnatt natt til fredag. Den lokale smittesituasjonen gjør det imidlertid ikke forsvarlig å følge de nasjonale lettelsene allerede nå. 

Regjeringen anbefaler kommunene og regionene om å legge seg på ett av tre tiltaksnivåer ved høye smittetall over tid: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.  

Kommunene på Nord-Jæren har vært i møter med FHI om smittesituasjonen. Ordførerne går blant annet derfor inn for å innføre tiltaksnivå 5B, men med et strengere krav til arrangementer. 

– Vi er bekymret over de vedvarende høye smittetallene i regionen, og mener derfor det er behov for å innføre et høyere tiltaksnivå nå. Situasjonen er alvorlig, og vi må bruke kraftigere verktøy for å beholde kontrollen og redusere smittespredningen i regionen, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.  

Sammenlignet med dagens nasjonale tiltaksnivå, vil de nye regionale tiltakene spesielt gi følgende innstramminger: 

 • Arrangementsforbud, med unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp.
 • Påbud om munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes.
 • Stenging av flere virksomheter som samler mange mennesker, som kino, kulturhus og offentlige anlegg for organisert aktivitet.
 • Kun rehabilitering og individuell trening på treningssentre. 

– Dessverre må vi fortsatt be innbyggerne om å begrense sosial kontakt mest mulig. Med disse strenge tiltakene håper vi å slå ned smitten slik at vi raskere kan åpne opp igjen, sier de fire ordførerne.  

Meldeplikt for arrangementer i de fire kommunene gjelder til og med 30. april. 

Disse reglene gjelder på Nord-Jæren fra 16. april

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager. Rødt nivå kan innføres ved enkeltskoler dersom smittetallene i tilknytning til skolen tilsier det. Stavanger har innført et generelt rødt tiltaksnivå i alle skoler og barnehager fram til 30. april.

Arrangementer:

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser:

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller:

 • Skjenkestopp.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  · rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  · individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  · skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  · rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  · annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  · personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  · nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  · husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?