Frykter smitte ut av kontroll - innfører nye tiltak

Publisert: 30.12.2020
Smittesituasjonen på Nord-Jæren er nå så alvorlig at vi sammen må ta nye grep for å slå ned covid-19-smitten.

- Dette har vært et krevende år for mange, og vi vet at mange har planlagt nyttårsfeiringer. Vi er likevel nødt til å innføre tiltak og be alle innbyggere om å begrense sosial kontakt ytterligere for at vi skal ha kontroll over smittespredning og smittesporing, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

De fire ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg understreker at den alvorlige smittesituasjonen gjør at årets nyttårsfeiring må dempes ned.

- Vi må alle tenke på smittefaren og begrense antall nærkontakter. Hold avstand, vask hendene, vær ekstra observant på symptomer og ha lav terskel for testing, sier de fire.

Tiltakene som vil gjelde i de fire kommunene fra og med 31. desember 2020 kan oppsummeres slik:

  • Anbefaling om å unngå kollektivtransport videreføres.
  • Påbud om munnbind utvides til å gjelde generelt på offentlig sted, der avstandskravet ikke kan overholdes.
  • Gjeldende anbefaling om bruk av hjemmekontor opprettholdes.
  • Nasjonalt forbud mot arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler over 50 personer innskjerpes, til maksimalt 20 personer for både utendørs og innendørs arrangementer.
  • Meldeplikt for arrangementer innskjerpes, slik at arrangementer for mer enn 10 personer må meldes, der dette tidligere var 20.
  • Anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til 10 personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted og i leid lokale innskjerpes fra 20 til 10 personer.
  • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i grupper større enn 10 personer gjeninnføres.
  • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
  • Butikker, kjøpesentre, biblioteker og enkelte andre virksomheter får påbud om overholdelse av avstandskrav og om nødvendig vakthold/adgangskontroll.
  • Skjenkestopp innskjerpes til klokken 22.00. Registreringsplikt og avstandskrav for gjester gjeninnføres.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?