Trenger du bistand - eller vil du bidra som frivillig?

Randaberg kommune ønsker å kartlegge behovene for bistand og hjelp i forbindelse med koronautbruddet.

Innhold

  Mange gode krefter er nå i gang med frivillig innsats for å hjelpe de som trenger det i forbindelse med koronaepidemien. 

  Vi ser at naboer, venner og familiemedlemmer bistår hverandre så godt det er mulig i denne krevende tiden. Gjennom Facebook formidles det oppdrag mellom folk som trenger hjelp og de som kan hjelpe, og frivillige organisasjoner har tatt tak i dette.

  På oppfordring fra Helsedirektoratet jobber Randaberg kommune med å få en oversikt over tilgjengelige ressurser, hvilke oppgaver frivillige kan påta seg lokalt og hvilke behov for bistand det er blant innbyggerne i kommunen.

  Via disse skjemaene kan dere melde inn behov for bistand og melde dere som frivillige til å være med og hjelpe:

  Vi skal først kartlegge behovene 
  Vi vet at det er flere som trenger frivillig hjelp eller assistanse. Første fase nå er derfor å kartlegge behovene. Hjelp og bistand blir med andre ord ikke automatisk innløst etter at du har sendt inn skjemaet. Vi tar kontakt for videre oppfølging og hjelp om du krysser av for dette i skjemaet.

  Hva trenger Randaberg kommune hjelp til?
  Etter avtale med kommunen kan frivillige bistå med blant annet innkjøp av mat og legemidler, tømme søppel, transport av varer og personer, jevnlig telefonisk kontakt eller via relevante sosiale medier, ledsage til nødvendig helsehjelp og barnepass, for eksempel til foreldre som er helsepersonell.

  Retningslinjer blir utarbeidet
  Helsedirektoratet vil utarbeide retningslinjer for denne type arbeid, blant annet for å unngå at de frivillige bryter smittebarrierer og ikke foretar helsefaglige vurderinger i sin bistand av personer i hjemmeisolasjon – eller karantene. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?