Skal ringe til alle over 80 år og tilby vaksine

Publisert: 06.01.2021
Et eget telefonteam starter i neste uke ringerunden til mer enn 500 eldre i Randaberg over 80 år for å spørre om de har tenkt å vaksinere seg.

- Vi ønsker allerde nå å få oversikt over, og kartlegge hvem som ønsker å ta koronavaksinen, sier Siw Diane Myhre Johanson og Inger Elin Myhre i Smitteteamet i Randaberg kommune.

Et telefonteam på 8 sykepleiere og helsearbeidere starter tirsdag med å ringe rundt til alle over 80 år.

- Vi har et ganske stort hastverk når vi får meldt levering av nye vaksiner. Vi starter derfor ringerunden nå og snakker med alle, i stedet for å sende brev, sier Siw Diane Myhre Johanson og Inger Elin Myhre.

- Folk trenger ikke å være redde for å ta telefonen. Det er frivillig å ta vaksinen, vi ønsker kun å vite hva vedkommende har bestemt seg for, sier de to.

For de som ønsker å ta vaksinen, kommer innkallingen senere.

Onsdag ble de første 24 personene vaksinert i Randaberg. I neste uke kommer nye 15 doser vaksiner. Utfordringen er at kommunene ikke vet det eksakte antallet vaksiner som kommer hver uke.

- Framover får vi ukentlige leveranser med vaksiner. Antallet er begrenset den første tiden. Vi håper derfor at det i løpet av ukene og månedene som kommer blir flere produsenter som får godkjent sine vaksiner, slik at tallet på vaksinedoser ut til kommunene øker, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning.

- I tillegg til personene som har opplistede risikofaktorer (se i listen under), er helsepersonell kommet i tillegg på prioritert rekkefølge. 20 prosent av de tildelte vaksinene skal gå til helsepersonell, etter retningslinjer gitt fra sentrale myndigheter, sier Ole Bernt Lenning.

I Randaberg utgjør den prioriterte aldersrekkefølgen, de over 65 år, rundt 1 700 personer. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen (Folkehelseinstituttet)

1) Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2) Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3) Alder 75-84 år
4) Alder 65-74 år
og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5) Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6) Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
7) Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
8) Alder 55-64 år
9) Alder 45-54 år

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?