Helsestasjonen

Helsestasjonen for barn og unge gir et gratis og frivillig tilbud til alle barn i alderen 0-20 år og deres familier. Helsestasjonen for ungdom er for deg som er mellom 13 og 20 år, eller som har en tenåring i huset.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Torvmyrveien 24 (Vår Energi Arena Randaberg, 2. etasje)
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 40 03 73 63  mandag-fredag kl. 08.30-15.00 (stengt mellom 11.00 og 11.45)
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Ta kontakt med din helsesykepleier via Helse Norge
  E-dialog: https://min.kommune.no/s/bqkk
  Kontaktperson: Mette Nevøy, avdelingsleder

  Åpningstider

  Mandag-fredag kl. 08.00-15.00.

  Helsestasjon for ungdom (HFU): Mandager fra kl. 14.00 til 16.30.

  Telefontider

  Helsestasjon for barn: 
  Mandag- fredag fra kl. 08.30 til 15.00 (stengt mellom kl. 11.00 og 11.45). 
  Helsestasjon for ungdom (HFU): 
  Mandager fra kl. 14.00 til 16.30.

  Du trenger ikke timeavtale. I skolens ferier er HFU stengt, så da er du velkommen til å ta kontakt i helsestasjonens åpningstider (kl. 08.30-14.00) for å få time hos helsesykepleier.

  Helsestasjonen

  Ved helsestasjonen arbeider helsesykepleiere, jordmødre, lege og sekretær. 

  Syke barn (feber, oppkast, diaré, utslett) kan dessverre ikke tas imot på helsestasjonen på grunn av smittefaren. Ved sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes. 

  Les mer om Helsestasjonen for barn (0-5 år)

  Helsestasjon for ungdom (HFU)

  Ved helsestasjon for ungdom (HFU) jobber egen helsesykepleier. Her kan du få svar hvordan det er å være ungdom, om vennskap, rus, stress, tobakk, seksualitet, prevensjon, fysisk aktivitet, kosthold, ensomhet, skilsmisse, eller andre ting du lurer eller tenker på.

  Tenåringsforeldre kan også kontakte HFU, når de møter utfordringer i forbindelse med det å ha ungdom i hus.

  Les mer om Helsestasjon for ungdom.

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole, for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. 

  I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier, som samarbeider med andre instanser ved behov og med samtykke. De som jobber der har taushetsplikt. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

  Skolehelsetjenesten tilbyr også:

  • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
  • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
  • Helsesamtale i 8. trinn
  • Veiing og måling
  • Vaksinering
  • Drop-in

  Bestill helsesykepleier her

  Om å bestille time
  Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, og det er bare å møte opp (såkalt drop-in). Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson.

  Mer om hva skolehelsetjenesten gjør
  • Skolehelsetjenestens skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.
  • Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

  Informasjon om tilbudet
  Helsesykepleier på skolen vil kunne delta på foreldremøter og i undervisning for å informere om hvor skolehelsetjenesten er, åpningstider og hva skolehelsetjenesten kan tilby.

  Du kan få råd og veiledning om blant annet...

  • kropp og helse
  • pubertet
  • kjærlighet
  • legning
  • kjønnsidentitet
  • vennskap
  • problemer med venner eller familie
  • vanskelige tanker
  • følelser, og
  • bekymringer

  Noen ganger trenger du mer hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med for eksempel fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

  Helsepersonell har taushetsplikt
  Ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om. Hvis du har snakket med helsepersonell (som helsesykepleier eller skolelege), kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om.

  Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen:

  1. klasse:

  • Skolestartundersøkelser: Helsesamtale med elev og foreldre/foresatte, hørselskontroll, måling av høyde/vekt og ev. synskontroll
  • Legeundersøkelse

  2. klasse:

  • Undervisning psykologisk førstehjelp
  • Vaksinasjon - polio/kikhoste/difteri/stivkrampe

  3. klasse:

  • Helsesamtale med elev og foreldre, måling av høyde/vekt oppfølging ved behov
  • Undervisning ift. vold og overgrep

  5. klasse:

  • Pubertetssamtaler i jente-/guttegrupper
  • Gruppetilbud for barn som bor i to hjem (opplevd samlivsbrudd mellom foreldre)

  6. klasse:

  • Vaksinasjon - Meslinger/Kusma/Røde hunder (MMR)
  • Besøk i klassen av NOK (Tidligere SMISO- Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep)

  7. klasse:

  • Vaksinasjon - Humant Papilloma Virus (HPV) i to doser – tilbud til alle elevene

  8. klasse:

  • Helsesamtale med elev, måling av høyde/vekt, oppfølging ved behov

  9. klasse:

  • Samtale i jente-/guttegrupper på helsestasjonen– psykisk helse ved helsesykepleier / Helsestasjon for ungdom
  • Helseopplysning/undervisning: Seksualitet og prevensjon ved helsesykepleier / Helsestasjon for ungdom

  10. klasse:

  • Vaksinasjon – polio/kikhoste/difteri/stivkrampe

  Individuell oppfølging ved behov. Med forbehold om endringer.

  Når du er 12 år
  Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om.

  Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

  Når du er 16 år
  Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.

  Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

  Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

  Helsestasjon for ungdom
  Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke skolehelsetjenesten, kan ungdom mellom 12 og 20 år (noen har tilbud opp til 24 år) få hjelp på helsestasjon for ungdom (HFU).

  Foreldre kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten
  Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

  Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker eller utfordringer i hjemmet.

  Skolehelsetjeneste-journalen
  Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. forskrift om pasientjournal).

  Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10. trinn lukkes den elektroniske journalen, og papirjournalen sendes til fjernarkivet.

  Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

  Innsynsrett

  • Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
  • Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
  • Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4).

  Eksterne lenker

  Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

  Fysioterapi:
  Du kan få tilbud om fysioterapi for behandling av sykdom eller skade, eller til forebyggende helsearbeid. Fysioterapitjenesten inngår i det kommunale helsetilbudet og kan blant annet omfatte:

  • undersøkelse og utredning
  • planlegging av behandlingsopplegg
  • behandling og rehabilitering
  • gruppetrening
  • Les mer om fysioterapi

  Ergoterapi:
  Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade, blant annet:

  • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
  • veiledning, informasjon og undervisning
  • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging
  • Les mer om ergoterapi

  Henvisningsskjema fysio-/ergoterapi for barn og unge

  Svangerskapsomsorg (jordmor)

  Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge.

  Svangerskapskontroll bidrar til å gi deg god helse under svangerskapet, ved å tilby jevnlig helseundersøkelse.

  Du tilbys ni kontroller, og første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12. Hvis du ønsker det, kan barnefar, partner eller annen ledsager være med. Les mer om svangerskapsomsorg.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?