Tiltaksoversikt

Tiltaksoversikten gir deg et bilde av tilgjengelig metodikk og kompetanse i Familieenheten.

Familieportalen

Det vrimler av hjelpe- og støttetilbud. I Familieportalen hjelper vi deg til å finne de riktige tilbudene.

Kontakttelefon Familieenheten: 40 03 73 63


Telefontid:

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00 (stengt mellom kl. 11.00 og 11.45).  


Velkommen til oss!