Helsestasjon 0-5 år

Innhold

  Beskrivelse

  Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølging av barnet på helsestasjonen. Dette er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen.

  Helsestasjonen gir blant annet tilbud om: 

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for mødre med nyfødte barn

  OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

  Målgruppe

  Alle barn i aldersgruppen 0-5 år, både egenfødte og adoptivbarn, og deres foreldre.

  Pris

  Helsestasjonens tilbud er gratis.

  Lover

  Veiledning

  Når du har fått barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

  Klage

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen . Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.