Du er her: Hjem / Helsestasjon for barn og ungdom

Helsestasjon for barn og ungdom

Helsestasjonen gir et gratis og frivillig tilbud til alle barn i alderen 0-20 år og deres familier. Helsestasjonen for ungdom er for deg som er mellom 13 og 20 år, eller som har en tenåring i huset.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Torvmyrveien 24
  Telefon: 51 41 42 70

  Åpningstider

  Åpningstider i forbindelse med påske: mandag 15. april og tirsdag 16. april fra kl 08.30-11.00 og 12.00-15.00. Onsdag 17. april fra kl. 08.30-12.00.

  Helsestasjon for barn:
  Mandag-fredag: kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.00.

  Helsestasjon for ungdom (HFU):
  Mandager: fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 
  Du trenger ikke timeavtale. I skolens ferier er HFU "stengt", så da er du velkommen til å ta kontakt i helsestasjonens åpningstider (kl. 08.30-14.00) for å få time hos helsesøster.

  Skolehelsetjenesten:
  Se skolenes egne sider.

  Helsestasjon for barn

  Helsetjeneste for barn driver helsestasjon, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, familieteam og fysioterapi og ergoterapi for barn og unge.

  Ved helsestasjonen arbeider helsesøstre, jordmødre, lege, ergo- og fysioterapeuter og sekretær. 

  Syke barn (feber, oppkast, diaré, utslett) kan dessverre ikke tas imot på helsestasjonen på grunn av smittefaren. Ved sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

  Helsestasjon for ungdom (HFU)

  Ved helsestasjon for ungdom (HFU) jobber egen helsesøster. Her kan du få svar hvordan det er å være ungdom, om vennskap, rus, stress, tobakk, seksualitet, prevensjon, fysisk aktivitet, kosthold, ensomhet, skilsmisse, eller andre ting du lurer eller tenker på.

  Tenåringsforeldre kan også kontakte HFU, når de møter utfordringer i forbindelse med det å ha ungdom i hus. 

  Helsestasjonens familieteam

  Familieteamet består av av psykolog, sykepleier/familieterapeut, spesial pedagog og vernepleier. Teamet har lokaler i Torvmyrveien 11, i samme bygning som Randaberg avlastningssenter.

  Familieteamet kan kontaktes uten henvisning fra andre og tilbudet er gratis.

  De kan nås på telefon 404 13 059, tirsdag til fredag mellom kl. 10.30–11.30. 

  Hvem er tjenesten for?
  • For de som er bosatt i Randaberg kommune.
  • Barn og ungdom 0-20 år. Ungdom over 16 år kan ta kontakt på egen hånd uten foresattes samtykke.
  • Foreldre med utfordringer i foreldrerollen.
  • Gravide og foreldre med spedbarn.
  Tilbudet
  • Styrking av foreldre i foreldrerollen.
  • Veiledning til foreldre som har barn med ulike utfordringer og utviklingsforstyrrelser.
  • Samtaler og/ eller gruppetilbud til barn som pårørende.
  • Behandling av milde psykiske vansker hos barn, ungdom og gravide eller foreldre med spedbarn. Vi har ofte samtaler med foreldre og barn sammen, men også hver for seg. Vi drøfter hvilken samtaleform som er mest hensiktsmessig sammen med deg/dere som tar kontakt.
  • Hjelp til å forholde seg til krevende livshendelser.

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten driver med forebyggende arbeid som vaksinering, helseundersøkelse og helseopplysning. Skolehelsetjenesten driver ikke med behandling. Ved sykdom eller skade må elevens fastlege kontaktes.

  Helsesøster har fast kontortid på skolene:

  Formål
  • Å fremme psykisk og fysisk helse.
  • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
  • Å arbeide for å forebygge sykdom, skade eller lyte.
  • Å samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.
  Tverrfaglig gruppe i skolene

  På alle skolene er det et tverrfaglig sammensatt gruppe som jobber med skolemiljøet generelt, men også med enkeltsaker. Faste medlemmer i gruppen er: Representanter fra skolen, helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, tverrfaglig team, SLT- koordinator, fysio/ergoterapeuter v/behov og politiet ved behov.

  Helseteam for asylanter, flyktninger og familiegjenforente

  Målgruppen er asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Tjenesten er gratis. Teamet er lokalisert i Torvmyrveien 24, i samme bygning som Helsestasjonen.

  Det er ansatt helsesøstre, jordmor og psykolog i helseteamet. 

  Disse tjenestene tilbyr vi

  • Helsekartlegging til nye bosatte
  • Oppvaksinering
  • Smittevern/tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Kvinnehelsesamtale
  • Prevensjonsveiledning til flyktninger
  • Støttesamtaler
  • Koordinering i oppstartfasen av helsetjenester
  • Forebyggende samtaler til familier som gjenforenes i eksil

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?