Landbruk

Hovedoppgavene er saksbehandling og rådgivning innen landbruk, miljø- og kulturlandskapsarbeid, etter diverse lover og forskrifter knyttet til næringen. Vannforvaltning, viltforvaltning og skog ligger også til avdelingen.

Innhold

   

  Kontaktinformasjon

  Fagleder: Anne Grethe Bø Cazon
  Telefon: 92 09 86 08
  E-post: anne.grethe.bo.cazon@randaberg.kommune.no
  Åpningstid: Lenke til kommunehusets åpningstid

  Bestill møte med saksbehandler

  Bestill møte med fagleder Landbruk

  Fakta

  • Landbrukseiendommer (antall) 217 (2019)
  • Jordbruksbedrifter (antall) 63
  • Jordbruksareal i drift (dekar) 13 849
  • Produktivt skogareal (dekar) 337
  Se gamle gårder i kommunen

  I høgmellomalderen (1000-talet og 1200-talet) var det 21 gårder, eller hovedbruk, i Randaberg. I dag er det 225 landbrukseiendommer i kommunen. Sent på 1600-tallet var det færre gårdsbruk i kommunen, totalt 17 bruk.

  Oversikt over de 17 gårdene:
  Rygg (gnr. 47), Grødem (gnr. 48), Harestad (gnr. 49), Todnem (gnr. 50), Randeberg (gnr. 51)Tunge (gnr. 52)Sande (gnr. 53)Indre Bø (gnr. 54)Ytre Bø (gnr. 55)Vistvik (gnr. 56)Vistnes (gnr. 57)Raustein (gnr. 58)Viste (gnr. 59), Vestre Goa (gnr. 60), Austre Goa (gnr. 61), Håland (gnr. 62) og Leikvoll (gnr. 63).

  Her kan du lese mer om gårder i Randaberg - før og nå:
  Gårder i Randaberg

  Aktuelt nytt

  Jordbruk

  • Kart og register. Soner kart og register du som jordbruker forholder deg til.
  • Regulering og kvoter.
  • Miljø og klima. Fagtema, bestemmelser og krav.
  • Veterinærtjenester. 

  Veterinærvakt

  Veterinærvakten er tilgjengelig på følgende tider:
  Man-Fre: fra 16.00 til 08.00 dagen etter
  Lør-Søn: hele døgnet til 08.00 mandag morgen (gjelder også helligdager)

  Produksjonsdyr (Storfe, sau, geit, gris, og hest): Telefon veterinær: 47 02 54 49.

  Smådyr/kjøledyr (hund, katt og andre mindre smådyr)Privat smådyrvakt er for tiden drevet av 4 klinikker: Hinna Dyreklinikk, Jæren Smådyrklinikk, Arken Dyreklinikk og Anicura Sandnes Smådyrklinikk.
  Tlf.: 51 81 90 90 du vil her få opplyst hvem som er tilgjengelig på vakt.

  Veterinærvakt til produksjonsdyr plikter å gi nødhjelp også til smådyr, men de er vanligvis ikke spesialister på smådyr.

  Skogbruk

  Industri og handel

  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

  Prosjektmidler

  Frivillige tiltak i landbruket (FTL)

  FTL er et interkommunalt og statlig samarbeid, underordnet Jæren vannområde, som arbeider for at bønder skal gjøre tiltak som minsker belastning i vassdragene.

  Det kan være:

  • Etablering og vedlikehold av renseparker
  • Etablering av kantvegetasjon i åker og gjødslingfrie soner mot vassdrag
  • Fokus på gjødslingstidspunkt og agronomi
  • Vurdering av tekniske installasjoner, gjødsellager og siloanlegg
  • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann)
  • Bekkelag


  FTL ønsker å bidra med rådgivning, og rykker ut ved forespørsel.
  Kontaktpersoner:

  Per M. Bjorland                                                       Marianne Goa
  tlf.: 915 79 379                                                        tlf.: 457 39 291
  e-post:perm.bjorland@ha.kommune.no           e-post: Marianne.Goa@ha.kommune.no

  Aktuelle kommunale tjenester

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?