Landbruk

Hovedoppgavene er saksbehandling og rådgivning innen landbruk, miljø- og kulturlandskapsarbeid, etter diverse lover og forskrifter knyttet til næringen. Vannforvaltning, viltforvaltning og skog ligger også til avdelingen.

Innhold

   

  Kontaktinformasjon

  Fagleder: Anne Grethe Bø Cazon
  Telefon: 92 09 86 08
  E-post: anne.grethe.bo.cazon@randaberg.kommune.no
  Åpningstid: Lenke til kommunehusets åpningstid

  Bestill møte med saksbehandler

  Bestill møte med fagleder Landbruk

  Fakta

  • Landbrukseiendommer (antall) 217 (2019)
  • Jordbruksbedrifter (antall) 63
  • Jordbruksareal i drift (dekar) 13 849
  • Produktivt skogareal (dekar) 337
  Se gamle gårder i kommunen

  I høgmellomalderen (1000-talet og 1200-talet) var det 21 gårder, eller hovedbruk, i Randaberg. I dag er det 225 landbrukseiendommer i kommunen. Sent på 1600-tallet var det færre gårdsbruk i kommunen, totalt 17 bruk.

  Oversikt over de 17 gårdene:
  Rygg (gnr. 47), Grødem (gnr. 48), Harestad (gnr. 49), Todnem (gnr. 50), Randeberg (gnr. 51)Tunge (gnr. 52)Sande (gnr. 53)Indre Bø (gnr. 54)Ytre Bø (gnr. 55)Vistvik (gnr. 56)Vistnes (gnr. 57)Raustein (gnr. 58)Viste (gnr. 59), Vestre Goa (gnr. 60), Austre Goa (gnr. 61), Håland (gnr. 62) og Leikvoll (gnr. 63).

  Her kan du lese mer om gårder i Randaberg - før og nå:
  Gårder i Randaberg

  Aktuelt nytt

  Jordbruk

  • Kart og register. Soner kart og register du som jordbruker forholder deg til.
  • Regulering og kvoter.
  • Miljø og klima. Fagtema, bestemmelser og krav.
  • Veterinærtjenester. 
   Veterinærvakt: Du kan kontakte en veterinær alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager. Telefon veterinær: 95 91 04 02.

  Skogbruk

  Industri og handel

  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

  Prosjektmidler

  Aktuelle kommunale tjenester

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?