Jegerprøve og opplæringsjakt

Innhold

  Beskrivelse

  Hvis du vil jakte, må du først ta jegerprøven. Dette er fordi jakt og fangst krever kunnskap om hva du kan jakte på, skytevåpen og fangstredskap, human jakt og regelverk.

  Fra kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt med våpen på småvilt, samt fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl uten å ha avlagt jegerprøven.

  Fra kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du delta i opplæringsjakt på storvilt. Dette krever at du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

  Jegerprøven består av et obligatorisk kurs på 30 timer og en nettbasert eksamen. Eksamen består av 50 oppgaver og du får 50 minutter til å svare.

  Du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

  Det er kommunen som er ansvarlig for å avholde jegerprøven - selve eksamen. Ta kontakt med oss på tlf. 51 41 41 00 for å avtale nærmere.

  Målgruppe

  Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive med jakt.

  Vilkår

  Er du under 18 år, må du ha samtykke fra dine foreldre eller foresatte for å drive opplæringsjakt, se eksempel på samtykke på Miljødirektoratets nettsider.

  Jakten må foregå under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

  Ta kontakt med Servicetorget på e-post kommunikasjon@randaberg.kommune.no eller tlf 51414100 dersom du har spørsmål.

  Pris

  Du må betale et eksamensgebyr på 360 kr når du går opp til jegerprøveeksamen. Gebyret gjelder for ett eksamensforsøk.

  Lover

  Veiledning

  Disse fem studieforbundene gjennomfører det obligatoriske jegerprøvekurset:

  I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater.

  Du kan også kontakte kommunen eller Norges jeger- og fiskerforbunds lokallag hvis du har spørsmål om jegerprøven.

  Jegerprøveeksamen er en nettbasert prøve som kommunen har ansvaret for å gjennomføre. Ta kontakt med oss på tlf. 51 41 41 00 for å avtale nærmere.
  Du kan lese mer om denne på jegerproveeksamen.no.

  Klage

  Du har ingen klagemulighet, men du kan ta eksamen på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny eksamen.