Nærings- og havneområde på Harestad

Av: Kommunikasjon
Publisert: 22.02.2022
Offentlig ettersyn for nærings- og havneområde på Harestad, planid 2020002.

Kommuneplanutvalget vedtok 02.09.2021 å legge følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10:

"Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr./bnr. 49/391, 718 og 910, planid 2020002 (KPU-sak 16/21)".

Vedtatte endringer til planid 2020002 er innarbeidet i plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen.

Kart: Plangrense.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes skriftlig på e-post til post@randaberg.kommune.no, eller per brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er satt til 08.04.2022.

Informasjonsmøte
I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget, blir det invitert til informasjonsmøte i løpet av den perioden planen er på høring. Tidspunkt for informasjonsmøtet blir annonsert på hjemmesiden, og det blir sendt brev til berørte parter.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?