KIWI

Publisert: 05.05.2021
Høring og offentlig ettersyn for KIWI, Dalveien 2 og 2A.

Kommuneplanutvalget vedtok 22.04.2021 i sak 11/21 å sende detaljregulering for KIWI, Dalveien 2 og 2A, gnr./bnr. 47/227, 175, 202, 99, 138, planid 20200003 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med planen er å utvide og oppgradere eksisterende dagligvarebutikk, samt å forbedre trafikkavvikling og forbedre bokvaliteten for eksisterende boliger, samt legge til rette for flere boliger.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknader som kom i forbindelse med varsel om oppstart er kommentert i eget vedlegg, og i saksfremlegget til behandlingen i kommuneplanutvalget.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er 25.06.2021.

Spørsmål til planen kan rettes til saksbehandler på e-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no, eller på telefon: 51 41 41 00.

Informasjonsmøte
Det blir åpent informasjonsmøte om planen onsdag 9. juni. Avhengig av smittesituasjonen, blir møtet i Randaberg kommunehus eller digitalt møte. Følg med på hjemmesiden for oppdatering av møtested og tidspunkt. Velkommen!

Vedlegg: 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?