Politiske utvalg, møter og saker

Innhold

  Oversikt over politiske møter

  Hvor foregår de politiske møtene og når?

  • De politiske møtene gjennomføres normalt i kommunestyresalen på kommunehuset. 
  • I de tilfellene møtene blir avholdt som fjernmøter digitalt, er de tilgjengelig for publikum og presse via kommunens nett-TV
  • Møtene i hovdeutvalgene, kommuneplanutvalget, formannskapet og kommunestyret - pluss de møtene som blir avholdt som fjernmøter digitalt - kan du se direkte på kommunens nett-TV. Vi oppfordrer innbyggere og andre til å følge sendingene på nett-TV. 
  Møtetidspunkter og skrivefrister

  Møtetidspunkter 2023:

  • Eldrerådet: Tirsdager kl. 10.00
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Mandager kl. 17.00
  • Hovedutvalg for oppvekst og levekår: Onsdager kl. 18.00
  • Administrasjonsutvalget: Torsdager kl. 14.00
  • Formannskapet: Torsdager kl. 08.30
  • Kommuneplanutvalget: Torsdager kl. 11.00
  • Ungdomsrådet: Tirsdager kl. 16.00
  • Hovedutvalg for nærmiljø og kultur: Torsdager kl. 18.00.
  • Kommunestyret: Torsdager kl. 18.00 (med unntak av siste møtet før sommeren, 22. juni og 14. desember, som starter kl. 09.00)

  Skrivefrister:

  • 2023: 06.01., 10.02., 21.04., 26.05., 18.08., 06.10., 17.11.

  Dialogmøter og konferanser:

  2023:

  • Valgdager: Søndag 10. og mandag 11. september
  • Budsjettsamling: Mandag 6. november kl. 09.00

  Dersom det er behov for møter i Klagenemnda, blir disse avholdt onsdager i forkant av HOL-møtene.

  Vinterferie 2023: Uke 9 (27.02.-03.03.)
  Høstferie 2023: Uke 41 (09.10.-15.10.)

  Tidspunkt for gruppemøter for de politiske partiene

  Kontrollutvalget - valgperioden 2019-2023.

  Tidligere politiske møter

  Tidligere politiske møter finner du her

  Kontrollutvalget

  Informasjon om Kontrollutvalget, møter og medlemmer finner du her

  Andre styrer, råd og utvalg

  Oversikt over andre styrer, råd og utvalg finner du her

  Logg inn politiker

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?