Andre styrer, råd og utvalg

Innhold

  Valgstyret

  Klagenemnd

  Administrasjonsutvalget:
  Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk jf. tidligere praksis. Utvalget har halvårlige møter. 

  Pasient- og brukerutvalg (3 medlemmer):
  Kommer (saken ble utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Forhandlingsutvalg (3 medlemmer):
  Senterpartiet: Jarle Bø.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger.

  Forhandlingsutvalget har det politiske hovedansvaret for de sakene som er nevnt i kommuneloven § 26, inkl. lokal protokoll fra forhandlinger hvor ikke forhandlingsfullmakt er gitt rådmannen. 

  Viltnemd
  Kommer (saken utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Heimevernsnemnd (1 medlem):
  Arbeiderpartiet: Eva Sundt Eriksen.

  Konfliktrådet (1 medlem):
  Arbeiderpartiet:
   

  Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (3 medlemmer):
  Fremskrittspartiet:
  Øystein Thorsen (leder).
  Senterpartiet: Olav Sande (nestleder).
  Høyre: Kirsti Gjerde.

  Klagenemnd - eiendomsskatt (6 medlemmer):
  Høyre: Thor Magne Larsen (leder).
  Arbeiderpartiet: Turid Nygård (nestleder).
  Fremskrittspartiet: 
  Tone Gjerde. 
  Venstre: Ingve Lerang.
  Kristelig Folkeparti: Helge Todnem.
  Senterpartiet: Bjørn Vistnes.

  Styret i Rolf G. Giljes og hustru Serine Pedersdatters legat til landbrukets fremme:
  Det valgte styret fra 2011-2015 blir sittende frem til kommunestyret får en sak som avklarer styreform og fremtid for legatet. Styret sitter til eventuelle omdanningsprosesser er fullført.

  Samarbeidsutvalg skolene:
  Goa skole: 
  Ingvild Lundbakk (Ap).
  Grødem skole: Svanhild Eikelid (Sp).
  Harestad skole: Renate Kolnes (H).

  Medlem til samarbeidsutvalg til kulturskolen:
  Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).

  Samarbeidsutvalg til barnehagene:
  Myrå: Svein Arild Harestad (H).
  Fjellheim: Espen Nedrebø (H).
  Solbakken: Eivind Vistnes (Ap).
  Viste: Ask Brekke (SV).
  Sande: Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).
  Vistestølen: Tone Gjerde (Frp). 

  KS - Fylkesmøte og Landsting:
  KS Fylkesmøtet: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF) og Kristine Enger (Ap).
  KS Landstinget: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF), Kristine Enger (Ap) og Thor Magne Larsen (H).

  Medlem til styret i Jærmuseet:
  Øystein Stjern (KrF).

  Medlem til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:
  Per Arne Nyvoll (H).

  Medlem til Kirkens SOS:
  Hilde Sande (Sp).

  Forslag til styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Ryfylke friluftsråd:
  Forslag til styremedlem: Arve Jaatun (MDG) og Marianne Hebnes (V).
  Representanter årsmøtet: Alexander Rügert-Raustein (MDG) og Therese Mari Nybø Lindal (Sp).

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Jæren friluftsråd:
  Styret: Tomas Mørch (KrF).
  Representanter til årsmøtet: Jarle Bø (Sp), Henry Thrane (Ap) og Øystein Thorsen (Frp).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Multihallen og Storhallen IKS:
  Styret, Multihallen og Storhallen IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Multihallen og Storhallen IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS:
  Styret, Sørmarka flerbrukshall IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Sørmarka flerbrukshall IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i IVAR IKS:
  Representantskapet, IVAR IKS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, IVAR IKS: Bjørn Kahrs (H).

  Valg av representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Lyse Energi AS:
  Bedriftsforsamlingen, Lyse Energi AS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, Lyse Energi AS: Bjørn Kahrs (H).

  Forslag til representanter til styret i RANSO AS:
  Thor Magne Larsen (H) og Turid Nygård (Ap).

  Forslag til styremedlem i Allservice AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Valg av politisk representant til Jæren vannområdeutvalg og Rogaland vannregionutvalg:
  Jæren vannområdeutvalg: Stein Tofte (MDG).
  Rogaland vannregionutvalg: Olav Sande (Sp).

  Valg av medlem til Kirkelig fellesråd:
  Jarle Bø (Sp).

  Valg av medlem til Ryggstranden båtforening:
  Bjørn Kahrs (H).

  Valg av medlem til Skiftesvik båtforening:
  Gunnar Hiim (Ap).

  Forslag til medlem til styret i Greater Stavanger:
  Bjørn Kahrs (H), Renate Kolnes (H) og Jarle Bø (Sp).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Arboret:
  Olav Nybø (V).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Revisjon IKS:
  Kirsten Clausen (H). 

  Medlemmer til styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS:
  Kurt Randeberg (Frp).

  Forslag til styremedlem og valg av medlem til representantskapet i Rogaland brann og redning IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Forslag til styremedlem: Thor Magne Larsen (H) og Renate Kolnes (H).

  Forslag til medlemmer av styret og valg av medlem i representantskap i Stavanger Interkommunale Havn IKS / Stavangerregionen Havn IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Forslag til styremedlem: Bjørn Kahrs (H) og Kristine Enger (Ap).

  Medlemmer til representantskapet i Attende AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Representanter til styret i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad:
  Kirsten Clausen (H) og Ingve Lerang (V). 

  Representant til styret for Vinterlandbruksskolen på Jæren:
  Odd Sande (Sp).

  Representant til rådgivende utvalg for jærstrendene:
  Olav Nybø (V).

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?