Du er her: Hjem / Politikk

Politikk

Innhold

  Ordfører

  Kristine Enger er ordfører i Randaberg og representerer Arbeiderpartiet. Ordføreren er heltidspolitiker og har sitt kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum, Randabergveien 370.

  Ordfører har i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem.

  Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre (jf. kommuneloven).  

  Ordfører sitt ukeprogram

  Uke 37, 09. september - 13. september:

  Mandag 09.09:

  Møte med rådmann

  Forberedelser forhandlinger etter valget 

  Tirsdag 10.09:

  Forhandlinger

  Onsdag 11.09:

  Torsdag 12.09:

  Frokostmøte Landsbyforeningen

  Styringsgruppe for tunnelsikkerhet

  Webinar

  Fredag 13.09:

  webinar

   

   

  Varaordfører 

  Varaordfører er Gunhild Vårvik Tangeland fra Kristelig Folkeparti.

  Stillingen som varaordfører utgjør 25 prosent. Varaordfører er normalt på kontoret på kommunehuset hver mandag: I partallsuker hele dagen, i oddetallsuker frem til kl. 13.00.

  Kontaktinformasjon ordfører og varaordfører

  Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget, eller direkte til ordfører.

  Kontakt ordfører Kristine Enger:
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: kristine.enger@randaberg.kommune.no

  Kontakt varaordfører Gunhild Vårvik Tangeland:
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: gunhild.tangeland@randaberg.kommune.no 

  Valg 2019

  Valgdager, sted og åpningstid for kommune- og fylkestingsvalget 2019:

  Ordførere i kommunen

  Oversikt over tidligere og nåværende ordførere

  1922-1937: Andreas Rasmusson Harestad, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1937-1940: Rasmus Thorsen Viste, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1940-1945: Lauritz Olsen Randeberg, Nasjonal Samling
  1945-1947: Rasmus Thorsen Viste, Avholdslisten (KrF)
  1947-1955: Endre Vestvik, Avholdslisten (KrF)
  1955-1961: Andreas A. Vistnes, Senterpartiet
  1961-1967: Andreas H. Bø, Senterpartiet
  1967-1969: Kristen Viste Bø, Kristelig Folkeparti
  1969-1973: Berge Harestad, Senterpartiet
  1973-1975: Kristian Nybø, Kristelig Folkeparti
  1975-1979: Hans Edvard Bø, Senterpartiet
  1979-1981: Berit Brunvand, Høyre
  1981-1985: Knut Bø Sande, Kristelig Folkeparti
  1985-1989: Oddvin Mørch Rogstad, Høyre
  1989-1993: Kari Austenå, Arbeiderpartiet
  1993-1999: Olav Sande, Senterpartiet
  1999-2007: Tom Tvedt, Arbeiderpartiet
  2007-2011: Tone Tvedt Nybø, Kristelig Folkeparti
  2011-2015: Bjørn Kahrs, Høyre
  2015-2019: Kristine Enger, Arbeiderpartiet

  Gruppeledere

  Oversikt over gruppeledere politiske parti

  Fremskrittspartiet 
  Navn: Anita Egeli
  Adr.: Dalveien 10
  Tlf.: 977 52 027
  E-post: a.egeli@online.no

  Høyre
  Navn: Kirsten Clausen
  Adr.: Røsslyngveien 3
  Tlf.: 900 57 474
  E-post: kirsten@adv-clausen.no

  Senterpartiet
  Navn: Jarle Bø
  Adr.: Bøveien 146
  Tlf.: 488 44 788
  E-post: bo.jarle79@gmail.com

  Venstre
  Navn: Ingve Lerang
  Adr.: Ryggveien 58
  Tlf.: 415 60 654
  E-post: ingve@daysleeper.no

  Kristelig Folkeparti
  Navn: Øystein Stjern
  Adr.: Randaberggeilen 17
  Tlf.: 993 68 035
  E-post: oystein.stjern@gmail.com

  Arbeiderpartiet
  Navn: Reidun Sirevaag
  Adr.: Havblikkveien 3
  Tlf.: 971 93425
  E-post: reidunsirevaag@hotmail.com

  Miljøpartiet de Grønne
  Navn: Alexander Rügert-Raustein
  Adr.: Dalveien 32A
  Tlf.: 480 43 535
  E-post: alexanderrugertraustein@gmail.com

  Gruppemøter

  De politiske partiene har gruppemøter på kommunehuset mandager i forkant av møterunden, på følgende tidspunkt:

  • Frp, kl. 19.00
  • Krf, kl. 19.00
  • Ap, kl. 19.00
  • H, kl. 19.00
  • Sp, kl. 19.30 
  • MDG, kl. 19.00
  • V, kl. 19.00.

  Politisk møteplan

  Politiske saksdokumenter

  Kontrollutvalget

  Oversikt styrer, råd og utvalg

  Kommunalt eierskap

  Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper. 

  Retningslinjer/delegering

  Budsjett og økonomiplaner

  Priser

  Årsmeldinger og årsregnskap

  Web-TV

  Her kan du se kommende og tidligere møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL), hovedutvalg for nærmiljø og kultur (HNK) og kommuneplanutvalget på kommunens web-TV.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?