Du er her: Hjem / Politikk

Politikk

Innhold

  Ordfører

  Jarle Bø er ordfører i Randaberg og representerer Senterpartiet. Ordføreren er heltidspolitiker og har sitt kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum, Randabergveien 370.

  Ordfører har i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem.

  Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre (jf. kommuneloven).  

  Ordfører sitt ukeprogram

  Klikk her for å se ukeprogrammet

  Varaordfører 

  Varaordfører er Øystein Stjern fra Kristelig Folkeparti.

  Stillingen som varaordfører utgjør 25 prosent. Varaordfører er normalt på kontoret på kommunehuset hver mandag: I partallsuker hele dagen, i oddetallsuker frem til kl. 13.00.

  Kontaktinformasjon ordfører og varaordfører

  Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget, eller direkte til ordfører.

  Kontakt ordfører Jarle Bø:
  Telefon: 488 44 788 / 51 41 41 00
  E-post: jarle.bo@randaberg.kommune.no

  Kontakt varaordfører Øystein Stjern:
  Telefon: 993 68 035 /51414100
  E-post: oystein.stjern@randaberg.kommune.no 

  Valg

  Gå til valgsidene våre.

  Ordførere i kommunen

  Oversikt over tidligere og nåværende ordførere

  1922-1937: Andreas Rasmusson Harestad, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1937-1940: Rasmus Thorsen Viste, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1940-1945: Lauritz Olsen Randeberg, Nasjonal Samling
  1945-1947: Rasmus Thorsen Viste, Avholdslisten (KrF)
  1947-1955: Endre Vestvik, Avholdslisten (KrF)
  1955-1961: Andreas A. Vistnes, Senterpartiet
  1961-1967: Andreas H. Bø, Senterpartiet
  1967-1969: Kristen Viste Bø, Kristelig Folkeparti
  1969-1973: Berge Harestad, Senterpartiet
  1973-1975: Kristian Nybø, Kristelig Folkeparti
  1975-1979: Hans Edvard Bø, Senterpartiet
  1979-1981: Berit Brunvand, Høyre
  1981-1985: Knut Bø Sande, Kristelig Folkeparti
  1985-1989: Oddvin Mørch Rogstad, Høyre
  1989-1993: Kari Austenå, Arbeiderpartiet
  1993-1999: Olav Sande, Senterpartiet
  1999-2007: Tom Tvedt, Arbeiderpartiet
  2007-2011: Tone Tvedt Nybø, Kristelig Folkeparti
  2011-2015: Bjørn Kahrs, Høyre
  2015-2019: Kristine Enger, Arbeiderpartiet
  2019-2023. Jarle Bø, Senterpartiet

  Gruppeledere

  Oversikt over gruppeledere politiske parti

  Fremskrittspartiet 
  Navn: Robert Raustein
  Adr.: Strandvågen 32
  Tlf.: 473 98 900
  E-post: rausteinrobert@gmail.com

  Høyre
  Navn: Renate Kolnes
  Adr.: Visteleet 14
  Tlf.: 970 43 169
  E-post: renatekolnes@gmail.com

  Senterpartiet
  Navn: Therese-Mari Nybø Lindal
  Adr.: Bøveien 246
  Tlf.: 971 53 920
  E-post: theresemarinybo@doctors.net.uk

  Venstre
  Navn: Ingve Lerang
  Adr.: Ryggveien 58
  Tlf.: 415 60 654
  E-post: ingve@daysleeper.no

  Kristelig Folkeparti
  Navn: Tomas Mørch
  Adr.: Ryggveien 74C
  Tlf.: 482 15 508
  E-post: tomas.morch@lyse.net

  Arbeiderpartiet
  Navn: Kristine Enger
  Adr.: Bronsestubben 4
  Tlf.: 957 85 687
  E-post: kristine.enger@gmail.com

  Miljøpartiet De Grønne
  Navn: Alexander Rügert-Raustein
  Adr.: Dalveien 32A
  Tlf.: 480 43 535
  E-post: alexanderrugertraustein@gmail.com

  Sosialistisk Venstreparti (SV)
  Navn: Ask Brekke
  Adresse: Vistestølen 13
  Tlf.: 478 48 455
  E-post: ask.brekke@hotmail.com

  Gruppemøter

  De politiske partiene har gruppemøter på kommunehuset mandager i forkant av møterunden, på følgende tidspunkt:

  • Frp, kl. 19.00
  • Krf, kl. 19.00
  • Ap, kl. 19.30
  • H, kl. 19.00
  • Sp, kl. 19.30 
  • MDG, kl. 19.00
  • V, kl. 19.00
  • SV, kl. 19.00

  Politiske saksdokumenter

  Kontrollutvalget

  Oversikt styrer, råd og utvalg

  Kommunalt eierskap

  Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper. 

  Retningslinjer/delegering

  Budsjett og økonomiplaner

  Priser

  Årsmeldinger og årsregnskap

  Web-TV

  Her kan du se kommende og tidligere møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL), hovedutvalg for nærmiljø og kultur (HNK) og kommuneplanutvalget på kommunens web-TV.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?