Møtekalender - styrer, råd og utvalg

Møtetidspunktene er som følger:
Eldrerådet - tirsdager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - tirsdager kl. 14.00.
Hovedutvalg for oppvekst og levekår - onsdager kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommuneplanutvalget -  torsdager kl. 08.30.
Barn og unges kommunestyre - torsdager kl. 11.30. 
Ungdomsrådet - 
Hovedutvalg for nærmiljø og kultur - torsdager kl. 18.00.
Kommunestyret - torsdager kl. 18.00 (med unntak av siste møtet før sommer- og julepausen, da møtene begynner kl. 13.00).

Dialogmøter 2021:
Dialogmøte  - Oppvekst - 18. mars kl. 18.00-21.00.

Dersom det er behov for møter i Klagenemnda, blir disse avholdt onsdager i forkant av HOL-møtene.

Kontrollutvalget - valgperioden 2019-2023.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?