Du er her: Hjem / Møtekalender styrer, råd og utvalg

Møtekalender - styrer, råd og utvalg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helse og velferd
/helse-og-velferd
Organisasjonen
https://indd.adobe.com/view/ee086087-6f7e-4f38-a8cc-64d1e5f0035d
_blank
Organisasjonskart
Bolig og avlastning
/tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
Avlastning barn og unge
/innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
Dagtilbud
/tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
Kommunal bolig
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
Friskliv
/innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
Frisklivssentralen i Randaberg
Fysioterapi og ergoterapi
/innhold/helse-og-velferd/Fysioterapi-ergoterapi/
Kontaktinformasjon fysio/ergo
/tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
Ergoterapi
/tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
Fysioterapi
Helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
Digihelse Randaberg
/innhold/kontaktinformasjon-sus/
Kontaktinformasjon SUS
/tjenestebeskrivelser/legevakt/
Legevakt
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
Lindrende behandling
/tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
Psykiske helsetjenester
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
Rask psykisk helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
Velferdsteknologi
/tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
Verge – trenger du verge?
Helsestasjonen
/innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
Helsestasjon for barn og ungdom
/tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
Skolehelsetjeneste
/tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
Svangerskapsomsorg
/tjenestebeskrivelser/vaksiner/
Vaksiner
/innhold/helse-og-velferd/cu/
CU - mestringsgruppe
/innhold/helse-og-velferd/de-utrolige-arene-dua/
De utrolige årene (DUÅ)
/innhold/helse-og-velferd/godt-samliv/
Godt samliv - gratis samlivskurs
Hjelpemiddel
/tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
Hjemmetjenester
/tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
/tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
Hjemmehjelp
/tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
Hjemmesykepleie
/innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
Kjøkken og kafè
/tjenestebeskrivelser/matombringing/
Matombringing
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
Tilrettelagt transport (TT-kort)
/tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
Trygghetsalarm
Individuell plan
/tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
Individuell plan og koordinator
Mitt barn Randaberg
Psykisk helse og rus
/innhold/helse-og-velferd/miljotjeneste/
Miljøtjeneste
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
Rask psykisk helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/terapeutisk-enhet/
Terapeutisk enhet
Serviceerklæringer
/innhold/serviceerklaringer/
Serviceerklæringer i helse og velferd
Sosiale tjenester
/tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
Boligtilskudd
/tjenestebeskrivelser/bostotte/
Bostøtte
/tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
/tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
/tjenestebeskrivelser/kvalifisering-til-arbeid-kvalifiseringsprogrammet/
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
/tjenestebeskrivelser/krisesenter/
Krisesenter
/innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
Landsbyfadder
/tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
/tjenestebeskrivelser/rustiltak/
Rustiltak
/innhold/helse-og-velferd/lag-privatbudsjett/
Slik lager du et privat budsjett
/innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester-i-nav/
Sosiale tjenester i NAV
/tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
Startlån bolig
/tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
Tolketjeneste for fremmedspråklige
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
Økonomisk rådgivning
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
Økonomisk sosialhjelp
Sykehjem og bofellesskap
/innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
Sykehjem og bofellesskap
/tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
Avlastningsopphold på sykehjem
/innhold/helse-og-velferd/steindal-dagsenter/
Steindal dagsenter - "Inn på tunet"
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
Sykehjem - korttidsopphold
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
Sykehjem - langtidsopphold
/tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
Teknisk og eiendom
/teknisk-og-eiendom
Brann og feiing
/innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
Brann og feiing
/tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Gravlunder og kirkegårder
/innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
Gravlunder og kirkegårder
/tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
Gravlegat for stell av gravsted
/tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Kart
/innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
Kart på nett
/innhold/teknisk-og-eiendom/barnetrakk/
Barnetråkk
/innhold/teknisk-og-eiendom/ungrom/
Ungrom
Landbruk
/tjenestebeskrivelser/driveplikt/
Driveplikt
/tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
Fellingstillatelse
/tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
Jegerprøve og opplæringsjakt
/tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
/tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
Landbruksvei – bygging
/tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
Landbrukseiendom – deling eller endring
/tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
Vald (jaktområde) - godkjenning
Min eiendom
https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
Min eiendom
/innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
Eiendomsskatt
Bli oljefri
/innhold/teknisk-og-eiendom/oljetanker/
Nedgravde oljetanker
Park og grønt
/innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
Park og grøntanlegg
Renovasjon
/innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
Om renovasjon
/globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_randaberg_lr_januar.pdf
_blank
Tømmekalender 2019
/tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
Byggavfall - kildesortering
/tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
Farlig avfall
Seksjonering, deling og oppmåling
/tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
Eierseksjonering
/tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
/tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
Oppmålingsforretning
Skal du bygge?
/innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/bygge/
Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
Vann og avløp
/innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
Vann og avløp
/tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
Vannforsyning og drikkevann
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
/innhold/teknisk-og-eiendom/vannmaleravlesning/
Vannmålesravlesning
Vakt- varslingstelefoner
/innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
Telefonvarsling
/innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
Vakttelefoner
Vei
/innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
Vei
/tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
Gravemelding og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
Privat avkjørsel fra offentlig vei
/tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
Skilt og reklame langs kommunal vei
Barnehage, skole og barnevern
/barnehage-skole-og-barnevern
Organisasjonen
https://indd.adobe.com/view/db462ba0-110e-43fe-bfb4-24e21ae824ed
_blank
Organisasjonskart
Barnehager
https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
Søk, endre eller si opp barnehageplass
/innhold/barnehage-skole-barnevern/barnehager-i-randaberg/
Alt om barnehage i Randaberg
/skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
/innhold/barnehage-skole-barnevern/kommunal-kontantstotte/
Kommunal kontantstøtte
Barnevern
/tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
Adopsjon fra utlandet
/innhold/barnehage-skole-barnevern/barnevern/
Barneverntjenesten
/tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
Besøkshjem – å være besøkshjem
/tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
Fosterhjem – å være fosterhjem
/tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
/tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
BTI (testside)
Kulturskole
/innhold/randaberg-kulturskole/
Randaberg kulturskole
~/link/c7869fe39c6c4a1795f00a1da5d3d825.aspx
_blank
Randaberg kulturskole - serviceerklæring
Skoler
/innhold/barnehage-skole-barnevern/Skoler-i-randaberg/
Skoler i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
Grunnskoleopplæring for voksne
/tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
Karakterer - klage
/tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
Leirskoleopphold
/tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
Permisjon fra grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
Samarbeid mellom hjem og skole
/tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
Skolefritidsordning (SFO)
/tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
Skoleskyss
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
Spesialundervisning i grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
Utsatt skolestart
PP-tjeneste
/innhold/barnehage-skole-barnevern/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
Kultur og fritid
/kultur-og-fritid
Fritidstilbud
/tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
Fritidskontakt (støttekontakt)
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
Ferieklubb - Vistnestunet
/tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
/innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
Motorsenteret
/innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
Musikkbingen
/innhold/aktuelt/sommerferieaktiviteter-2019/
Sommerferieaktiviteter 2019
/innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
Småjobbsentralen
/innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
Tilrettelagt fritidstilbud
/innhold/kultur-og-fritid/u59/
U59
Idrett og idrettsanlegg
/innhold/kultur-og-fritid/randaberghallen/
Randaberghallen - svømmehall
https://randaberg-arena.com/
Randaberg Arena - folkehall
https://sandneshallen.no/
Sandneshallen - folkehall
https://sormarka-arena.com/
Sørmarka Arena - folkehall
Kulturinstitusjoner
/innhold/kultur-og-fritid/randaberg-folkebibliotek/
_blank
Randaberg folkebibliotek
/innhold/randaberg-kulturskole/
Randaberg kulturskole
/innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
Tungenes fyr
https://www.randabergkulturscene.no/
Varen - Randaberg kulturscene
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
Vistnestunet museumsgård
Lag og foreninger
/lag-og-foreninger/
Lag og foreningsregister
Kulturvern
https://kulturminnesok.no/
Kulturminner
Tilskudd, priser og støtteordninger
/tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
/innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsportalen/
Tilskuddsportalen
/tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
Tilskudd til kultur i Randaberg
/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd-til-dekning-av-ledsagers-utgifter-pa-feriereiser/
Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser
/innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
Kulturpris
/innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
Kulturstipend
/innhold/kultur-og-fritid/ordforerens-hederspris/
Ordførerens hederspris
/innhold/kultur-og-fritid/pensjonistpris/
Pensjonistpris
/globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_kulturskule-randaberghall-tungenes-fyr.pdf
_blank
Priser 2019 - Kulturskole, Randaberghall, Tungenes fyr (PDF)
/globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_varen-randaberg-kulturscene.pdf
_blank
Priser 2019 - Varen Randaberg kulturscene (PDF)
/innhold/kultur-og-fritid/arets-bedrift/
Årets bedrift
Serviceerklæringer
/innhold/serviceerklaringer/
Serviceerklæringer i kultur
Landsbyutvikling
/landsbyutvikling
Velkommen! Welcome!
/innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
Ny i Den grønne landsbyen
/innhold/landsbyutvikling/welcome/
Welcome to Randaberg
Bymiljøtiltak
/innhold/landsbyutvikling/bymiljotiltak/
Lokale bymiljøtiltak
Den digitale landsbyen
/innhold/digital-kommune/edialog/
eDialog
/innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
Digihelse Randaberg
/innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
Digital innbygger
/innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
Copyright-informasjon
/innhold/designmanual/
Designmanual
/innhold/digital-kommune/gdpr/
GDPR
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
Innsynsrett – offentlige dokumenter
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
Innsynsrett – personopplysninger
/innhold/digital-kommune/personvern/
Personvern
/innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-informasjon/
Retningslinjer for informasjon
/innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-sosiale-medier/
Retningslinjer for sosiale medier
Folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
Om folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
Aktiviteter i friluft
/tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
Allemannsretten
/innhold/landsbyutvikling/bysykler/
Bysykler
/globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
_blank
Oversikt hjertestartere
Frivillig arbeid
/innhold/landsbyutvikling/bli-frivillig/
Bli frivillig i Randaberg
/innhold/helse-og-velferd/aktivitetsguide/
Aktivitetsguide for seniorer
/innhold/helse-og-velferd/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
Aktivitetsvenn for personer med demens
/innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
Landsbyfadder for flyktninger
Læreplass
/innhold/larling-i-randaberg/
Lærling i Randaberg
Miljø, energi og klima
/innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
Miljø, energi og klima
/tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
Radon – måling og tiltak
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
Næring
http://www.arealguiden.no/view/content/52
_blank
Arealguiden
/innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
Fyrverkeri i Randaberg
/innhold/gratis-advokathjelp/
Gratis advokathjelp
https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
_blank
Randaberg Landsbyforening
Planer og retningslinjer
/innhold/landsbyutvikling/planer/
Planer i Randaberg
Politikk og administrasjon
/politikk-og-administrasjon
Administrasjonen
https://indd.adobe.com/view/6b8e2228-5c9f-48ce-9588-a97797a40da4
_blank
Organisasjonskart Randaberg kommune
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
Rådmannens ledergruppe
Beredskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
Kriseledelsen i Randaberg kommune
Bevillinger
/innhold/landsbyutvikling/bevilling/
Bevilling
Borgerlig vigsel
/innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
Gifte deg?
Etisk standard
/innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
Etiske retningslinjer for ansatte
Kommunalt eierskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
Eierskap og eierskapsmeldinger
Kunngjøringer og høringer
/innhold/gi-innspill/
Gi dine innspill
Konfliktrådet
/innhold/politikk-og-administrasjon/konfliktrad/
Konfliktrådet i Sør-Rogaland
Ledige stillinger
/innhold/om-oss/ledige-stillinger/
Ledige stillinger
Personvernombud
/innhold/politikk-og-administrasjon/personvernombud/
Personvernombud
Politikk
/innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
Ordføreren
https://indd.adobe.com/view/9014c428-920d-46c0-8a6c-1cd52d381875
_blank
Politisk styring
/globalassets/dokument/politikk/moteplan_2019.pdf
_blank
Politisk møteplan 2019
/motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
Politiske saksdokumenter
/innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
_blank
Kontrollutvalget
/innhold/politikk-og-administrasjon/sru/
Styrer, råd og utvalg
/tjenestebeskrivelser/forliksrad/
Forliksrådet
https://randaberg.kommunetv.no/no/broadcast/72
Web-TV
Postliste
/postliste/
Postliste
Regler og retningslinjer
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/delegeringsreglement_april-2012.pdf
_blank
Delegeringsreglement
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/radmannens-delegeringsrundskriv_nov-2015.pdf
_blank
Rådmannens delegeringsrundskriv
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/etiske-retnliner-folkevalgte_mars-2016.pdf
_blank
Etiske retningslinjer for folkevalgte
~/link/ecd385aa35cb4c889eb12665ecf3b4d9.aspx
_blank
Honorarreglement
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/politivedtekter_randaberg_kommune.pdf
_blank
Politivedtekter
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/reglement-kommunestyret--vedtatt-kst-nov-2016.pdf
_blank
Reglement for kommunestyret
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/retningslinjer_barnungeskommunestyre.pdf
_blank
Retningslinjer for BUK (barn og unges kommunestyre)
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/rutine_for_politiskogadministrativ_utovelse-av_eierstyring.pdf
_blank
Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
Rådmannen
https://indd.adobe.com/view/347735c0-933d-42a4-be85-ca58c1fa9465
_blank
Organisasjonskart rådmannens ledergruppe.
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
Rådmannens ledergruppe
/innhold/kontaktinformasjon/
Kontaktinformasjon
Økonomi
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
Betalingssats og fakturering
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett-okonomiplan/
Budsjett og økonomiplaner
/globalassets/dokument/regelverk-retningslinjer-vedtekter/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
_blank
Finansforvaltningen
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
Skatten min
/globalassets/dokument/budsjett/2019/hoveddokument/budsjett2019_priser.pdf
_blank
Priser 2019 (PDF)
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsregnskap/
Årsmelding og årsregnskap