Du er her: Hjem / Møtekalender styrer, råd og utvalg

Møtekalender - styrer, råd og utvalg

De politiske møtene blir igjen avholdt i kommunestyresalen, med overholdelse av 1-metersregelen. Kommunestyremøtene er likevel et unntak ut 2020, fordi smittevernhensyn ikke kan tas med en så stor gruppe i kommunestyresalen. Møtested for førstkommende kommunestyremøte blir i Varen kulturscene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om møtested for de øvrige kommunestyremøtene i 2020.

Første ungdomsrådsmøtet, i september, blir avholdt i kommunestyresalen.

Møtetidspunktene er som følger:
Eldrerådet - tirsdager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - tirsdager kl. 14.00.
Hovedutvalg for oppvekst og levekår - onsdager kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommuneplanutvalget -  torsdager kl. 08.30.
Barn og unges kommunestyre - torsdager kl. 11.30. 
Ungdomsrådet - 
Hovedutvalg for nærmiljø og kultur - torsdager kl. 18.00.
Kommunestyret - torsdager kl. 18.00 (med unntak av siste møtet før sommer- og julepausen, da møtene begynner kl. 13.00).

Skrivefristene for 2020 er:
9. jan., 20. feb., 2. april, 14. mai, 20. aug., 8. okt. og 12. nov.

Dialogmøtene og ungdomskonferansen 2020:
Dialogmøte  - Oppvekst - 15. januar kl. 18.00-21.00.
Dialogmøte - Helse og velferd (HEV) - 6. mai kl. 18.00. - AVLYST pga. koronapandemien
Ungdomskonferansen - 23. oktober.

Dersom det er behov for møter i Klagenemnda, blir disse avholdt onsdager i forkant av HOL-møtene.

Tidspunkt for gruppemøter for de politiske partiene

Kontrollutvalget - frem til valget 2019 - valgperioden 2019-2023.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?