Du er her: Hjem / Randaberg kulturskole

Randaberg kulturskole

Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur. Skolen er en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet generelt, både lokalt og regionalt.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Kontaktperson:
   Sigrid J. Olsson, rektor
  Telefon: 51 41 31 38/480 93 488
  E-post: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Kontaktperson: Merethe R. Aasvold, inspektør
  Telefon inspektør: 404 11 683 / 930 39 376
  Telefon lærer: 51 41 11 88

  Følg oss på FACEBOOK

   

  Arrangementer

  Oversikt over fremtidige arrangementer
  • Torsdag 5. desember 2019 kl. 18.00-19.00:
   Kulturskolens julekonsert i Randaberg kirke

  • Onsdag 4. mars 2020 kl. 18.00-19.30:
   Flerkulturell møteplass i kulturskolen
  • Onsdag 13. mai 2020 kl. 18.00-19.30
   Flerkulturell møteplass i kulturskolen

  • Torsdag 4. juni 2020
   Kulturskolens sommerkonsert i Varen - Randaberg kulturscene

  Flere datoer legges ut fortløpende.
  Alle er hjertelig velkommen til arrangementene.

   

  Søk elevplass

  Søknadsskjema

  Musikkterapi - rutine for søknad.pdf

  Priser

  • Ordinær undervisning: 3 500 kr pr. skoleår*
  • Søskenmoderasjon:  500 kr i fratrekk per skoleår fra barn nr. 2
  • Kulturskolebandet: 1 200 kr
  • Bilde og form: 3 500 kr (+ 300 kr i materialkostnader)

  Utgifter til piano-, gitar- og andre notebøker betaler eleven selv. Depositum ved instrumentleie (tverrfløyte og fiolin): 300 kr.  Årlig leiebeløp kommer i tillegg: 300 kr. Depositum tilbakebetales dersom instrumentet er i samme stand som ved utlevering. Normal slitasje ses bort fra. 

  Faktura sendes ut via kommunens regnskapsavdeling 2 ganger pr. skoleår. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring. 

  *Merk at påmeldingen gjelder for hele skoleåret.

  Friplasser

  Kulturskolen informerer om muligheten til å søke friplass:

  Fra og med skoleåret 2016-2017 ble det gitt anledning til å søke om friplass i Kulturskolen.  5 elevplasser er tilgjengelige. Friplassen skal søkes på for hvert skoleår.

  Inkludering:
  Hensikten med friplassene er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Randaberg kommune, en elevplass i Kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

  Søknadsfrist:
  Innen søknadsfristen 1. mai hvert år skal søknaden være mottatt av Kulturskolens rektor.
  Søknader som mottas innen fristen prioriteres.    

  Retningslinjer for søknad om friplass: 

  Hvem kan søke:
  Forsørgere der samlet nettoinntekt er mindre enn 4 G, eller der forsørgerne mottar økonomisk stønad via NAV.

  Eneforsørger med nettoinntekt lavere enn 2 G.

  Generelt: Kopi av siste ligningsattest vedlegges søknaden. Mottar du statlige eller kommunale ytelser kan du få bekreftelse fra NAV-Randaberg om dette som vedlegg til søknaden.

  Hvordan tildeles elevplassen?
  Elevplassen tildeles i et samarbeid med NAV-Randaberg.

  Venteliste:
  Hvis Kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet ordinær venteliste. Søkere som allerede står på venteliste prioriteres.

  Søk gjerne på flere fag:
  Det anbefales å søke på flere fag i prioritert rekkefølge. Sjansen er da større for at søker blir tildelt elevplass ved skolestart.

  Klage på vedtak:
  Skjer direkte til Kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Revidert våren 2019

  Ledige elevplasser

  Kulturskolen har ledige elevplasser til flere fag.

  Velkommen som søker!

  Tilbud til voksne, våren 2020

  Kulturskolen tilbyr kurs for voksne i gitar og tverrfløyte!

  Randaberg kulturskole startet i januar 2020 tilbud til voksne i gitar og tverrfløyte.

  Nye kurs tilbys etter vinterferien. De vil bli ledet av kulturskolelærerne Asbjørn Hasselberg (gitar mandag kveld), Uri Yedid (gitar torsdag kveld) og Ingrid K. Kolstad (tverrfløyte fredag på dagtid).

  Gitarkurset mandager passer godt hvis du er litt øvet, hvis du jobber med barn eller hvis du bare vil lære mer om gitarspilling. Gitarkurset torsdag passer for nybegynnere eller litt øvet. Du må ha egen gitar, men til tverrfløytekurset kan du leie instrument av kulturskolen.

  Påmeldingsfrist: snarest, men innen 26. februar 2020 til:

  kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Oppgi navn, alder, adresse, e-post og ev andre relevante opplysninger.

  Detaljer om tilbudene:

  Visegitarkurs, del 2 (mandag kveld): starter mandag 2. mars 2020 kl. 20.00-21.00
  Sted: Kulturskolens lokaler i Randabergveien 378, 3. et. (kulturloftet). Heis kan brukes fra 1. et.
  Lærer: Asbjørn Hasselberg
  Varighet: 5 uker fram til og med uke 14, mandag 30. mars (fram til påske).
  Pris: kr 750,-
  Presentasjon: Gitarkurs del 2 i akkordspill og besifringsspill på gitar. Det arbeides videre med lærestoffet fra nybegynnerkurs del 1. Nye akkorder innøves: D7, C, G7, am, E, H7 og F. Vi bruker capo og jobber med slagteknikk. I tillegg grunnleggende fingerspill samt utvidet kunnskap om stemming.

   

  Klassisk gitarkurs, (torsdag kveld): starter torsdag 2. april 2020 kl. 19.00-20.00
  Sted: Kulturskolens lokaler i Randabergveien 378, 3. et. (kulturloftet). Heis kan brukes fra 1. et.
  Lærer: Uri Yedid
  Varighet: 5 uker fram til og med uke 14, torsdag 2. april (fram til påske).
  Pris: kr 750,-
  Presentasjon: Gitarkurs for voksne i klassisk og komp. Det undervises i teknikk, rytmeforståelse og notelesing. Ta med egen gitar med nylonstrenger. Oppfølgingskurs vil bli tilbudt høsten 2020.

   

  Tverrfløyte: Kurset starter fredag 6. mars 2020. Det tilbys individuelle formiddagstimer for voksne av 30 minutters varighet. Kurset passer både for nybegynnere og for deg som er litt øvet.
  Sted: Kulturskolens lokaler i Randabergveien 378, 2. etg. Heis kan brukes fra 1. et.
  Lærer: Ingrid K. Kolstad
  Varighet: fra 06.03.20 til og med 19.06.20 (dvs. fram til skoleslutt, NB. skoleruten følges mht. fridager). Det tilbys oppfølgingskurs påfølgende skoleår.
  Pris: kr 1950,-. I tillegg depositum ved leie av instrument: kr 300,-, og leiepris 13. uker: kr 125,-. Depositum tilbakebetales ved innlevering av instrument hvis dette er i samme stand som ved utlevering. Normal slitasje ses bort fra.

  Velkommen til kulturskolen!

   

  Skolerute

  Retningslinjer, skoleåret 2019-2020

  Undervisningen tilbys primært til barn og unge bosatt i Randaberg kommune. PUH- gruppen er for voksne elever. Undervisningen i de fleste musikkinstrumenter gjelder for elever i grunnskolen fra og med 1. klasse til og med siste klasse i den videregående skolen. Søkere kan delta på et musikktilbud eller sangtilbud, inkl. band, og et av de andre kulturfagene, samme skoleår. Hvis det ikke er venteliste, kan søker delta på to musikkfag samme skoleår.

  Om fagene 

  Gitar: klassisk, el.-gitar, bass og ukulele*
  inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Undervisningstid: 20 min. pr. uke.
  Kjøp av ekstra undervisningstid (30 min.) kan tilbys hvis ledig kapasitet.

   *Ukulele-klubben/gruppeundervisning: inntak fra og med 1. klasse til og med 3. klasse. Undervisningstid: 30 min. pr. uke.

  Piano, fiolin, slagverk, tverrfløyte, saksofon og torader*:
  inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Undervisningstid: 20 min. pr. uke.
  *Hvis hensiktsmessig settes elever i torader sammen i grupper med utvidet undervisningstid.

  Randaberg kulturskoleband er et tilbud til elever som allerede får et musikk- eller sangtilbud
  i kulturskolen. Undervisningstid: 60 min. pr. uke.

  Solosang: inntak fra og med 6. klasse.* Undervisningstid: 30 min. pr. uke.(fra september 2019)

  Bilde og form 1: for elever i 3.-4. klasse. Undervisningstid: 120 min. pr. uke.

  Bilde og form 2: for elever i 5.-7. klasse. Undervisningstid: 120 min. pr. uke.

  Bilde og form 3: for elever fra og med 8. klasse til og med 3. vgs. Undervisningstid: 120 min. pr. uke.

  Kulturlabben: for elever i 1.-2. klasse. Undervisningstid: 60 minutter pr. uke.
  Elevene går videre til Bilde og form 1 i 3. klasse, eller søker et av de andre kulturtilbudene.

  PUH- gruppe: bandundervisning for voksne. Undervisningstid: 120 min. pr. uke.

  Musikkterapi: eget søknadsskjema med søknadsfrist: 1. mai.  Se under: «Relaterte skjema»

  Dans og drama: søknad sendes til: www.stavangerkulturskole.no

  Skolekorps, administreres via avd. fritid: Kontakt for skolekorps: Ivar Sløveren, mobil: 913 21 530.

  Generelt om fagtilbudene

  Kulturskolen er åpen for alle interesserte innenfor aldersgrensene som er satt. Det er ingen opptakskriterier, annet enn at søker plikter å informere kulturskolen om behov for særskilt tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Etter dialog med foresatte gjør kulturskolen en vurdering om en har den spesifikke kompetansen som kreves for å komme søker i møte. Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har anledning til å ta med assistent til undervisningen. I Landsbyhuset 59°N finnes heis til 2. og 3. et. Til musikkterapi er søknadsfristen som til ordinære fag: 1. mai.

  Når og hvor foregår undervisningen?

  Storparten av undervisningen foregår etter ordinær skoletid fra kulturskolens lokaler i Randabergveien 378 (v/torget i Landsbyhuset 59°N), bortsett fra tilbudet til barnehager, de fleste avtaletidene til musikkterapi, og til «Minnenes melodi». Alle elever får beskjed om oppmøtetid og sted før oppstart i august.

  Instrumentleie
  Randaberg kulturskole leier ut tverrfløyte, fiolin og ukulele.

  Opptak og ventelister

  Hovedopptak og generell søknadsfrist:

  Hovedopptak og generell søknadsfrist er 1. mai hvert år, men det er mulig å søke elevplass hele året. Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet venteliste. Får søker beskjed om at en er satt på venteliste, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Søker får beskjed med en gang dersom en elevplass blir ledig. Det presiseres at påmelding gjelder for hele skoleåret. Søknader som mottas innen fristen 1. mai prioriteres.

  Søk elevplass til kulturskolen her.

  Kontingent m.v.

  Kontingent

  • Ordinær undervisning: 3 500 kr pr. skoleår*
  • Søskenmoderasjon: 500 kr i fratrekk per skoleår fra barn nr. 2
  • Kulturskolebandet: 1 200 kr 
  • Bilde og form: 3 500 kr  (+ 300 kr i materialkostnader)

  Utgifter til piano-, gitar- og andre notebøker betaler eleven selv.
  Depositum ved instrumentleie (tverrfløyte og fiolin): 300 kr.  Årlig leiebeløp kommer i tillegg: 300 kr. Depositum tilbakebetales dersom instrumentet er i samme stand som ved utlevering. Normal slitasje ses bort fra. 

  Faktura angående kontingent sendes ut via kommunens regnskapsavdeling med delbetaling 1 i oktober og delbetaling 2 i februar. Påmelding gjelder for hele skoleåret. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring.

  Tilbudene i drama og dans faktureres etter gjeldende satser i Stavanger kulturskole via regnskaps-avdelingen i Stavanger kommune (ref.: www.stavangerkulturskole.no)

  Kontingent korps: egne satser. Henvendelse rettes til Ivar Sløveren, mobil: 913 21 530.

  Innmelding og utmelding

  All utmelding skal skje skriftlig innen 1. mai fra foresatt til Randaberg kulturskole v/rektor.
  Ved utmelding i løpet av skoleåret, skal utmelding skje skriftlig pr. omgående. Kulturskolen setter
  pris på en begrunnelse dersom en velger å slutte midt i skoleåret. Ta kontakt med rektor.
  E-post:  kulturskolen@randaberg.kommune.no
  Adresse: Randaberg kulturskole, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Merk at utmelding ikke skal gis til lærer, verken via SMS eller kun muntlig beskjed.                     

  For nye elever som begynner ved skolestart i august gjelder en prøveperiode på to uker.
  Hvis eleven ønsker å slutte, skal dette skriftlig meldes rektor via foresatt innen 1. september.
  Ved utmelding etter 1. september kreves full kontingent for skoleåret. Det gis ikke dispensasjon
  fra denne regelen.
  Nye elever som begynner etter 1. september får også to uker prøveperiode. Dersom eleven ønsker
  å slutte skal dette skriftlig meldes rektor innen to uker fra eleven startet.
  Eksisterende elever har utmeldingsfrist 1. mai, og har ikke prøveuker ved oppstart nytt skoleår, kun ved bytte av fag.

  Se ellers underpunkt angående: «Rutine ved innmelding og utmelding» for utfyllende informasjon.

  Vilkår
  Søknader om opptak i Randaberg kulturskole behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

  Saksbehandling
  Søkere til elevplass får tilbakemelding før skolestart om inntak.
  Søkere til elevplass utenom ordinært opptak får tilbakemelding fortløpende via e-post til foresatte.
  Dersom kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, blir det opprettet venteliste.
  Søkere som er satt på venteliste, blir kontaktet med en gang dersom en elevplass blir ledig.  

  Merknad
  En eventuell klage på opptak skjer direkte til rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Fagtilbud

  Presentasjoner av de ulike fagene i kulturskolen.

  Fagpresentasjoner
  Fagplaner

  Serviceerklæring

  Kontaktinformasjon, lærere

  Kontaktinformasjon til lærer, skoleåret 2019-2020: 

  Samarbeid

  Foreldreutvalget (FU) og samarbeidsutvalget (SU)

  Foreldreutvalget, skoleåret 2019-2020:

  • Nina Lindø
  • Ning Wang Selbach
  • Ingvill Vasshus

  Kulturskolen trenger et par nye medlemmer til foreldreutvalget. Ta kontakt hvis du har anledning til å bidra.
  Send snarest en e-post til: kulturskolen@randaberg.kommune.no og du får tilsendt detaljer om hva det vil si å være medlem.

  Samarbeidsutvalget:

  • Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF)
  • Per Arne Nyvoll (H) vara

  Informasjon om de nye personvernreglene (GDPR)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?