Økonomi

Publisert: 22.02.2018
Om kommunens regnskap, ansvar for innkjøp, budsjett, årsmeldinger og tertialrapporter.

Økonomiavdelingen er satt til å forvalte økonomien i kommunen.

Hovedoppgavene er:
• Føring av kommunens regnskap, inklusiv særregnskap.
• Føring av skatteregnskap.
• Koordinerende ansvar for innkjøp.
• Budsjett, økonomiplan, årsmelding, tertialrapporter.
• Forvaltning av likvider og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?