Skatten min

Kemneren i Stavanger er skatteoppkrever i kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Forsand.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Kemneren i Stavanger
  Besøksadresse: Lagårdsveien 46 4010 Stavanger
  Postadresse: Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger
  Telefon: 51 50 77 10
  E-post: kemneren@​stavanger.kommune.no

  Mer om Kemneren i Stavanger

  Kemneren i Stavanger er skatteoppkrever i kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Forsand.

  I tillegg kontrollerer kemneren arbeidsgiverne i kommunene Stavanger, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Sokndal, Eigersund og Lund.

  Kontakter jeg kemneren eller Skatteetaten?

  Kemneren har disse oppgavene
  • Skatteavregningen: 
   sender deg selve skatteoppgjøret
   hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
  • Skatt til gode:
   utbetaler skatt til gode etter at du har mottatt skatteoppgjøret
  • Skyldig restskatt/forskuddsskatt
   mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt
   sender ut betalingsblanketter
   svarer på spørsmål vedrørende betaling
   hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen
  Skatteetaten gjør dette
  • Selvangivelse/skatteoppgjør
   mottar selvangivelsen fra deg
   sender deg utskrift av skatteoppgjør dersom du ber om det
   hjelper deg hvis inntekt/fradrag/formue eller gjeld er feil
   kontrollerer inntekter og fradrag
   fastsetter skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget
   fastsetter pensjonspoeng
  • Skattekort/forskuddsskatt
   fastsetter/endrer forskuddsskatten
   skriver ut skattekort/frikort
   endrer skattekort/frikort
  • Klage/endring
   behandler klage på skatteoppgjøret

  Obs! Dersom du klager på skatteoppgjøret, skal du likevel betale restskatten til forfall. Husk at det påløper forsinkelsesrenter.

  Kontakt Skatt vest

  Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger
  Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger
  Telefon: 800 80 000
  www.skatteetaten.no/

  Kontonummer for skatter og avgifter

  Oversikt kontonummer

  Randaberg 6345.06.11273
  Stavanger 6345.06.11036
  Kvitsøy 6345.06.11443
  Finnøy 6345.06.11419
  Rennesøy 6345.06.11427
  Forsand 6345.07.11294

  Ved kontakt med Kemneren i Stavanger, vennligst oppgi fødselsnummer, eller organisasjonsnummer for arbeidsgivere.

  For spørsmål vedrørende ligning, kontakt Skatt vest: Telefon: 800 80 000.

  Bankkonto for utbetaling av skatt til gode

  Har du penger til gode?

  Har du penger til gode ved skatteoppgjøret vil du normalt få disse tilsendt innen to uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på sin bankkonto. Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste selvangivelse, kan du endre dette elektronisk i Altinn innen 15. mai.

  Eller send dokumentasjon på konto sammen med gyldig legitimasjon med bilde til e-post: kemneren@​stavanger.kommune.no.

  Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan vi endre kontonummeret manuelt frem til en uke før dato for skatteoppgjøret ditt.

  Utbetalinger skjer kun til godkjente kontoer.

  Vi kan i utgangspunktet ikke sette penger inn på andre bankkontoer enn de som er registrert på skattyter i Skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person.

  Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken for å få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en brukskonto eller annen konto med minibankkort. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

  Jeg har nettopp fått ny konto, må jeg gi beskjed om dette?
  Hvis du har opprettet ny konto i løpet av året, vil denne kontoen komme opp som et valg i Altinn fra og med neste år. Hvis du allerede har mottatt årets skatteoppgjør, trenger du ikke å informere oss om dette, så lenge du husker å endre kontoen i Altinn innen 15. mai neste år.

  Jeg og min ektefelle bruker samme konto
  Mange ektefeller har felles konto, som begge disponerer. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier, og av sikkerhetsmessige grunner fjernes kontoen automatisk som utbetalingskonto hos den som ikke står som eier hvert år. Hvis dette gjelder deg, og du ønsker at til gode skatt skal settes inn på en slik konto, må du gi beskjed om dette hvert år.

  For å legge kontoen inn i systemet trenger vi dokumentasjon fra banken som viser at du disponerer kontoen, sammen med gyldig legitimasjon med bilde.

  Upersonlige skattytere

  Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) kan endre kontonummer i Altinn frem til august, eller bruke vårt elektroniske skjema for å endre kontonummer.

  Utbetalingskort

  De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

  Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk

  Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed fra banken at kontoen ikke kan brukes, og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?