Kunngjøring av Kommuneplanen 2018-2030

Kunngjøring av kommuneplan for Randaberg kommune 2018-2030, planid 2015002.

Innhold

  Randaberg kommunestyre vedtok i møtet 20.6.2019, sak 32/19, Kommuneplan for Randaberg kommune 2018-2030. Samt vedtak etter begrenset høring i kommunestyremøte 06.02.2020, sak 10/20.

  Planen omfatter samfunnsdelen og arealdelen med kart og bestemmelser.

  Det foreligger uløste innsigelser til foreslått akvakulturområde utenfor Alstein fra fylkesmannen i Rogaland og innenfor området avsatt til skyte- og øvingsfelt for Forsvarsbygg. Med unntak av de klart avgrensede arealene med innsigelser, har kommunestyret vedtatt at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. plan- og bygningslovens § 11-6.

  Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15 siste ledd.

  Vedtatt kommuneplan kan du lese her.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?