Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplanen handler om hvordan Randaberg skal møte framtiden. Hvordan Randaberg skal utvikle seg mot 2030? Hva slags samfunn vi vil at Randaberg skal være? Hvordan vi skal styre for å komme dit vi vil?

Innhold

  Innhold

  Kommuneplanen handler både om hvordan samfunnet skal styres og hvordan arealene skal brukes og forvaltes. Planen er derfor delt inn i to deler:

  1. Samfunnsdelen, som inneholder langsiktige mål og strategier for kommunen som samfunn og som organisasjon.
  2. Planbestemmelser og temakart, som består av et kart som angir hovedtrekkene i bruk av arealene innenfor kommunen. Med temakartet følger bestemmelser som gir rammer og betingelser for tiltak innenfor ulike områder.
  Arbeidet med planen startet i 2014

  I formannskapet, sak 75/14, ble det gitt føringer om rullering av kommuneplanen. Prosessen ble startet gjennom behandling av planprogram i kommuneplanutvalget, sak 70/15. Etter høring av planprogrammet fastsatte kommunestyret et ferdig planprogram i sak 5/16. 

  Siden har kommuneplanutvalget tatt flere prinsippavklaringer om retningen for kommuneplanarbeidet. Det har vært organisert studietur, seminarer og arbeidsmøter. 

  Aktuelle dokument

  Satsingsområder

  Innspillene som kom inn til valg av satsingsområder ble gjort i kommuneplanutvalget i sak 13/17. 

  Satsingsområder:

  1. Fremme trivsel og god psykisk helse for alle.
  2. Fremme levende nærmiljø
  3. Fremme smarte og nyttige løsninger

  Tidligere kommuneplaner

  Klikk her for å se tidligere kommuneplaner i Randaberg.

  Bildet under: Fra Varen og folkemøtet om ny kommuneplan i november 2018.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?