Administrasjonen

Randaberg kommune har 7 tjenesteområder. Ledergruppen består av kommunedirektøren og kommunalsjefer for de ulike tjenesteområdene, totalt 8 personer.

Innhold

  Kommunedirektøren

  Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims

  Kommunedirektør, Anne Berit Berge Ims
  Telefon: 99 26 93 87
  E-post: abbi@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Oppgaver og ansvar:
  Kommunedirektøren er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

  Kommuneloven gir kommunedirektøren ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

  Organisasjonskart

  Organisasjonskart Randaberg kommune

  Klikk her for å se organisasjonskartet i PDF-versjon

  Kommunikasjon og demokrati

  Kommunalsjef Kommunikasjon og demokrati, Tone M. Haugen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 98 21 35 79
  E-post: tone.m.haugen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Kommunikasjon
  • IKT
  • Servicetorg
  • Post/arkiv
  • Politisk sekretariat
  • Beredskap

  Kommunalsjef Tone M. Haugen

  Økonomi

  Kommunalsjef Økonomi, Lars Helge Lassa Vedøy
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 99 70 33 99
  E-post: lahvedoy@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Regnskap
  • Innkjøp
  • Budsjett
  • Digitalisering

   Kommunalsjef Økonomi Lars Vedøy

  Personal og organisasjon

  Kommunalsjef Personal- og organisasjon, Aina Helen Frankrig
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil:  90 81 55 81
  E-post: aina.frankrig@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • HR/Personal
  • HMS/IA/kvalitet og internkontroll
  • Lønn
  • Personvernombud

  Kommunalsjef Personal og organisasjon Aina Frankrig

  NAV Randaberg

  Kommunalsjef Nav, Kel Tighe
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 46 90 76 44
  E-post: kel.tighe@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Jobb og integrering
  • Jobb og veiledning
  • Jobb og avklaring
  • Økonomi og oppfølging

  Kommunalsjef NAV Kel Tighe

  Oppvekst

  Kommunalsjef Oppvekst, Petter Andreas Hagen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil:
  E-post: petter.hagen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Vår Energi Arena Randaberg, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Skolene og skolefritidsordningen (SFO)
  • Barnehagene
  • Familieenheten (Barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy, Helsestasjonen, Randaberg familieteam)
  • Randaberg Interkommunale PPT
  • Voksenopplæringen
  • Tverrfaglig team (TvT)

   Kommunalsjef Oppvekst Petter Hagen

  Samfunn og kultur

  Kommunalsjef Samfunn og kultur, Tonje Kvammen Doolan
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 41 58 41 45
  E-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Miljø og samfunnsutvikling
   - Arealplan
   - Byggesak
   - Geodata
   - Landbruk
   - Folkehelse

  • Teknisk drift
   - Vei
   - Vann
   - Park
   - Renovasjon

  • Bygg og eiendom
   - Renhold
   - Bolig
   - Driftsteknikere
   - Prosjekt

  • Kultur
   - Fritid
   - Idrett
   - Randaberg folkebibliotek
   - Randaberg kulturskole
   - Kulturarena drift (Varen kulturscene, Vistnestunet, Tungenes fyr)

  Kommunalsjef Samfunn og kultur Tonje Kvammen Doolan

  Helse og velferd

  Kommunalsjef Helse og velferd, Elisabeth Sortland Sande
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 95 24 40 39
  E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Vår Energi Arena Randaberg 2.etg, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Tjenestekontoret- og koordineringskontoret
  • Fagstab
  • Bolig- og avlastningstjenesten
  • Heldøgntjenester
  • Hjemmetjenester
  • Psykisk helse og rustjenester

  Kommunalsjef Helse og velferd Elisabeth S Sande

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?