Du er her: Hjem / Om kommunen / Administrasjonen

Administrasjonen

Randaberg kommune har 9 tjenesteområder. Ledergruppen består av rådmannen og sjefer for de ulike tjenesteområdene, totalt 10 personer.

Innhold

  Rådmannen

  Rådmann, Magne Fjell 

  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 915 56 545 
  E-post: magne.fjell@randaberg.kommune.no 
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Oppgaver og ansvar
  Rådmannen er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

  Kommuneloven gir rådmannen ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

  Delegeringsrundskriv fra rådmannen (PDF)

   

  Kommunikasjon og demokrati

  Kommunalsjef Kommunikasjon- og demokrati, Tone M. Haugen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 982 13 579
  E-post: tone.m.haugen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Kommunikasjon
  • IKT
  • Servicetorg
  • Post/arkiv
  • Politisk sekretariat

  Økonomi

  Kommunalsjef Økonomi, Per Blikra
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 481 04 640
  E-post: per.blikra@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Regnskap
  • Kontroll

   

  Personal og organisasjonsutvikling

  Kommunalsjef Personal- og organisasjonsutvikling, Kristin Bø Haugeland
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 994 06 923
  E-post: kristin.haugeland@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Personal
  • Lønn

  NAV Randaberg

  Kommunalsjef Nav, Kel Tighe
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 469 07 644
  E-post: kel.tighe@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Jobb og introteam
  • Jobb og veiledningssenter
  • Jobb og avklaringsenhet
  • Gjeldsrådgivning

  Kel Tighe, NAV-sjef

  Kultur

  Kommunalsjef Kultur, Anders Jaarvik
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 928 19 521
  E-post: anders.jaarvik@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Landsbyhuset, Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Fritid
  • Idrett
  • Randaberg folkebibliotek
  • Randaberg kulturskole
  • Varen kulturscene
  • Vistnestunet
  • Tungenes Fyr

  Oppvekst

  Kommunalsjef Oppvekst, Jenny Elisabeth Nilssen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 959 38 434
  E-post: jenny.elisabeth.nilssen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Randaberg Arena, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Barnehagetjenesten
  • Barneverntjenesten i Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy
  • Skolene
  • Skolefritidsordning (SFO)
  • Randaberg kulturskole
  • Randaberg Interkommunale PPT
  • Voksenopplæring
  • Tverrfaglig team (TvT)

  Tekniske tjenester

  Kommunalsjef Tekniske tjenester, Jorunn Bogevik
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 902 31 636
  E-post: jorunn.bogevik@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Teknisk drift
  • Vei
  • Vann
  • Park
  • Renovasjon
  • Kommunale bygg og eiendom

  Jorunn Bogevik, teknisk sjef

  Plan og miljø

  Kommunalsjef Plan og miljø, Tonje Kvammen Doolan
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 415 84 145
  E-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Arealplan
  • Byggesak
  • Geodata
  • Landbruk

  Tonje Kvammen Doolan, plan- og miljøsjef

  Helse og velferd

  Konstituert Kommunalsjef er Elisabeth Sortland Sande
  Telefon: 51 41 41 00 / 952 44 039
  E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no

   

  Kommunalsjef Helse og velferd, Eva Vabø
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 919 11 611
  E-post: eva.vabo@randaberg.kommune.no

  Besøksadresse: Randaberg Arena, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Tjenestekontoret- og koordineringskontoret
  • Kommuneoverlege
  • Fagstab
  • Bolig- og avlastningstjenesten
  • Heldøgntjenester
  • Hjemmetjenester

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?