Valg

Valget 2023 - kommunestyre- og fylkestingsvalg

Innhold

  Valgdager 

  Valgdagen 2023 er mandag 11. september.
  I Randaberg kommune er det også valgdag søndag 10. september.

  Stille til valg

  2. januar var fristen for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret.

  Listeforslag som ikke er sendt inn elektronisk i listeforslagsportalen kan sendes til post@randaberg.kommune.no, merket Valgstyret.

  Siden 3. oktober har det vært mulig for partier og grupper å opprettholde listeforslag, samle inn underskrifter, og å sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgdistriktet.

  Listeforslag

  Her er listeforslagene som er kommet inn innen fristen 31. mars kl. 12.00:

  Tillitsvalgte for partiet har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. Fristen for dette er 20. april kl.12.00. 

  Forhåndsvalg

  Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

  Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg, legger vi ut forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider.

  Hvem kan stemme?

  Ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 har disse stemmerett:

  • Norske statsborgere som er fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

  Det er flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

  Alle som skal stemme, må være innført i kommunes manntall på valgdagen. Manntallet er en liste over de personer som har stemmerett ved valget. Valgmanntallet legges ut til offentlig ettersyn etter 30. juni. 

  Mer informasjon om valg

  valg.no finner du generell informasjon om valg i Norge.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?