Meddommer

En meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.

Innhold

  Hva er en meddommer og hvilke oppgaver har en meddommer?

  Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Vervet som meddommer i Sør-Rogaland tingrett eller Gulating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

  Les mer om hva det vil si å være meddommer her.

  Søknadsskjema

  Kommunen skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025-2028 til Sør-Rogaland Tingrett, Gulating Lagmannsrett og Sør-Rogaland jordskifterett. 

  Her finner du søknadsskjema:

  Meddommer - Sør-Rogaland Tingrett

  Meddommer - Gulating Lagmannrett

  Meddommer - Sør-Rogaland jordskifterett

  Hvem kan bli meddommer?

  Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Randaberg kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Randaberg kommune, du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

  Øvrige krav: 

  • Forliksrådet: aldersgrense 25 år, særlig egnet til oppgaven, beherske norsk skriftlig og muntlig godt (domstolloven § 56)
  • Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandlinger (jordskifteloven § 2-5).
  • Skjønnsmedlemmer: kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).

  Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72.

  Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven § 70-72.

   

  Informasjon om ulike typer meddommere

  Ulike typer meddommere

  Alminnelig meddommer i tingrett og lagmannsrett

  Jordskiftemeddommer

  Skjønnsmedlem

  Praktisk informasjon

  Praktisk informasjon om vervet som meddommer

  Fritak fra vervet

  En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere, jf domstollovens § 74.

  Søknad om fritak må begrunnes og sendes til politisk sekretariat via:

  Har du spørsmål?

  Informasjon om de ulike domstolene finner du på www.domstol.no.

  Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til e-post til politisk sekretariat.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?