Om Rogfast-prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast skal sikre fergefri veg på E39 mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden.

Kva skjer i Randaberg?

30. mars 2023 starta arbeidet med å sprenge seg inn til hovedløpa i ein 700 meter lang transporttunnel i Mekjarvik.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål omkring bygging og drift, kan du rette desse til Rogfast via e-post: rogfast@vegvesen.no.

 

Les meir

Du kan lese meir om prosjektet på Statens vegvesen sine heimesider eller Facebook Rogfast, Statens vegvesen