Du er her: Hjem / Miljø, energi og klima

Miljø, klima og energi

Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeid.

Innhold

  Klima

  Randaberg kommune har utarbeidet en egen klima- og energiplan. Planen inneholder disse emnene:

  • Energibruk i ulike sektorer.
  • Utslipp av klimagasser fra ulike sektorer.
  • Tilgang på lokale/fornybare energiressurser.
  • Vurdering av fremtidige energi og klimaløsninger.
  • Tiltak og handlingsplan.

  Planen er kommunens grunnlag i forhold til nasjonale, regionale og lokale målsettinger innen klima og energi. Les mer om dette i disse planene:

  Støy

  Støy fra byggeplasser og lignende.

  Luft

  I Randaberg er det rein luft! Tidligere målinger viser at innbyggerne i Den grønne landsbyen puster inn klar og rein luft.

  Piggdekk

  Passerer du kommunegrensen til Stavanger - med piggdekk på bilen - må du betale gebyr.

  Vann

  Badevannskvalitet

  Badeplassene i Randaberg blir kontrollert jevnlig gjennom badesesongen hvert år av miljøretta helsevern. Resultatene av badevannsprøvene legges ut fortløpende på kommunens hjemmeside.

  Drikkevannskvalitet
  Strandrydding

  Giftinformasjon

  Skadedyr

  Bål og bråtebrenning

  Vrakpant kasserte fritidsbåter

  Fjerning eller sanering av oljetank

  Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres, - og som hovedregel, fjernes. Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som spesialfelt.

  Lover

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 1.7.2009
  • Vegtrafikkloven
  • Forurensingsloven med forskrift
  • Lov om jord (jordloven)
  • Energiloven
  • Forskrift nr.1607, om energiutredning
  • Lov om offentlig anskaffelse

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?