Bevillinger

Innhold

  Salgsbevilling

  Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder alkoholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikke uten å ha bevilling.

  Les mer her

  Søknadsskjema

  Veiledning til søkere om utvidet salgsbevilling for nettbestilling og hjemkjøring i Randaberg kommune

  Serveringsbevilling

  Skal du drive et serveringssted og selge ferdiglaget mat og drikke, må du først søke kommunen om serveringsbevilling. Du må også melde fra til kommunen dersom du vil gjøre endringer i driften. Skal du servere alkoholholdig drikke, må du i tillegg søke skjenkebevilling. Politiet kan stenge et serveringssted som driver uten å ha bevilling.

  Les mer her

  Søknadsskjema

  Skjenkebevilling - fast

  Driver du serveringssted og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Du må også søke om serveringsbevilling, hvis du ikke har dette fra før. Eksisterende skjenkesteder kan søke om utvidelse av sin bevilling til et spesielt arrangement. Dette gjøres på eget søknadsskjema for endrede vilkår.  Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling.

  Les mer her

  Søknadsskjema

  Søknadsskjema skjenkebevilling - endrede vilkår for én enkelt anledning

  Søknadsskjema - melding om endringer (Gjelder både for salgs-, serverings- og skjenkebevillinger)

  Skjenkebevilling - lukket selskap

  Ambulerende bevilling er beregnet på sluttede lag hvor enten det tas betaling for alkoholen som serveres, eller utleier står for en større del av arrangementet enn bare å leie ut lokalene. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som vielse, fødselsdags-selskaper eller andre jubileer der alle gjestene har en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det hadde vært naturlig at arrangementet hadde vært avholdt hjemme, men pga. plassmangel leier du et lokale. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater, eller via sosiale medier. Gjesteliste skal kunne fremlegges. "Venners-vennersfest" regnes ikke som et lukket selskap. I slike tilfeller må du i stedet søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning §1-6. Send inn søknad i god tid, senest en uke før arrangementet skal avholdes.

  Obs! Søknader om skjenkebevillinger for anledninger fra og med 14. juli til og med 4. august må være kommunen i hende senest fire uker innen datoen for arrangementet. Dette p.g.a. ferieavvikling.

  Priser
  For ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr på 420 kr. 

  Les mer her

  Søknadsskjema

  Skjenkebevilling - åpent arrangement

  Skal du arrangere dansetilstelning, festival, konsert eller annet arrangement som er åpent for publikum og servere eller selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling for enkelt anledning. Det samme gjelder hvis arrangementet ditt er av kommersiell art. Det vil regnes for et enkeltarrangement dersom gjestene har skrevet seg på en liste, kjøpt billetter, er inviterte av venner, via annonser, plakater eller gjennom sosiale media. Husk å være ute i god tid, behandlingstiden er som regel tre til fire uker. Dette er blant annet fordi politi og NAV må godkjenne søknaden. Ta kontakt med kommunen dersom du er usikker på om ditt arrangement er søknadspliktig eller ikke. Send inn søknad i god tid, senest en uke før arrangementet skal avholdes.

  Obs! Søknader om skjenkebevillinger for anledninger fra og med 14. juli til og med 4. august må være kommunen i hende senest fire uker innen datoen for arrangementet. Dette p.g.a. ferieavvikling.

  Priser
  For skjenkebevilling for et åpent arrangement må det betales et gebyr på 420 kr per dag.

  Les mer her

  Søknadsskjema

  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, samt servering, må du avlegge en etablerer- og kunnskapsprøve i alkoholloven.

  Prøvene for etablererprøve (serveringsloven) og kunnskapsprøve (alkoholloven) foregår i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (tidligere Vagleleiren).

  Adresse: Vagleveien 163, 4323 Sandnes

  Les mer

   

  Alkoholpolitiske retningslinjer for Randaberg

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?