Du er her: Hjem / Kultur, idrett og fritid / Tilrettelagt fritidstilbud

Tilrettelagt fritidstilbud

Fritidstilbud til personer med funksjonsnedsettelse og spesielle behov.

Innhold

  Aktivitetstilbud

  Fredagsklubben:

  Sted: Landsbyhuset, torget i sentrum.
  Dag/tid: Første fredag i måneden, kl. 18.00–20.30.
  Innhold: Bingokveld med spill/diskotek for utviklingshemmede.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 957 65 452.

  Årlig fest:

  Randaberg Frivilligsentral arrangerer en årlig fest for utviklingshemmede. To ganger i året samarbeider Fritid i Randaberg, Sola og Stavanger om et større arrangement for samme målgruppe.

  Boccia:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver fredag, kl. 13.15–14.30.
  Innhold: Boccia via Randaberg Helsesportsklubb.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 957 65 452.

  Teppecurling:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver onsdag kl. 18.00–19.30.
  Innhold: Teppecurling via Randaberg Helsesportsklubb.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 957 65 452.

  Randaberg bordtennisklubb:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver mandag, kl. 18.00–19.00.
  Innhold: 1 time salaktivitet, 1 time i svømmebasseng.
  Kontaktperson: Ragnar Leffmann, tlf. 913 44 103.
  Pris: Det må betales kontingent til bordtennisklubben. 

  Fotball, "Superlaget":

  Sted: Tasta idrettsanlegg ved Squash-hallen. Innendørs i Randaberg Arena om vinteren (fra september/oktober). 
  Dag/tid: Hver onsdag, kl. 16.00–17.00.
  Innhold: Fotballtrening.
  Kontaktperson: Ola Håland, tlf. 400 00 914.

  Sofusklubben:

  Sted: Kirkestuen.
  Dag/tid: Torsdager i partallsuke, kl. 18.30–20.15.
  Innhold: Sofusklubben, en klubb for mennesker med utviklingshemming. Klubbens mål er å gi kristent, sosialt tilbud til medlemmene. 

  Konserter:

  Sted: Grødem kirke.
  Dag/tid: Hver onsdag i juni, juli og august (sommerkonsert), samt de tre første onsdagene i desember (julekonsert), alle dager kl. 11.30–12.00.
  Innhold: Sommer- og julekonserter. Kafé etter arrangementet. 
  Kontaktperson: Ola Håland, tlf. 400 00 914.

  Åpen kirkestue:

  Sted: Kirkestuen.
  Dag/tid: Mandager kl. 10.00-13.00. 
  Innhold: Åpen kirkestue. Tur, lesesirkel, strikkekafe, syng med oss, lapskauslunsj og bingo.
  Kontaktperson: Diakon Liv Helene Austbø, tlf. 51 41 23 53.

  Tirsdagsmusikken:

  Sted: Kulturskolen sine lokaler på Landsbyhuset.
  Dag/tid: Tirsdag kveld. 
  Innhold: Randaberg kulturskole tilbyr tilrettelagt samspillundervisning for psykisk utviklingshemmede via bandet «Tirsdagsmusikken».
  Kontaktperson: Rektor Torleif Kvitno, tlf. 928 89788

  Ledsagerbevis

  Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis fra kommunen.

  Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser

  Det kan søkes tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser.

  Det skal søkes på eget søknadsskjema.

  Søknadsfrist 1. mars 2021.

  Målgruppen: Personer som kommer inn under § 3 - 2.6b i Helse og omsorgstjenesteloven kan søke om dekning av ledsagerutgifter ved reise. Søker må være 14 år i søkeåret, men ved stort hjelpebehov kan det søkes om dispensasjon.

  Retningslinjer for dekning av ledsagerutgifter 2021.pdf

  Søknadsskjema 2021.pdf

   

  Fritidskontakt

  Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Fritidskontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Les mer om fritidskontakt (støttekontakt) her.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?