Tilrettelagt fritidstilbud

Fritidstilbud til personer med funksjonsnedsettelse og spesielle behov.

Innhold

  Aktivitetstilbud

  Med forbehold om endringer, ta kontakt med kontaktperson for mer informasjon.

  Fredagsklubben:

  Dag/tid: En fredag i måneden, kl. 18.00–20.00.
  Innhold: Bingokveld med spill/diskotek for utviklingshemmede.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 95 76 54 52.

  Boccia:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver tirsdag kl. 13.00–14.00.
  Innhold: Boccia via Randaberg Helsesportsklubb.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 95 76 54 52.

  Teppecurling:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver onsdag kl. 18.00–19.30.
  Innhold: Teppecurling via Randaberg Helsesportsklubb.
  Kontaktperson: Irene Vika Jaatun, tlf. 95 76 54 52.

  Randaberg bordtennisklubb:

  Sted: Randaberghallen.
  Dag/tid: Hver mandag kl. 18.00–19.00.
  Innhold: Bordtennis
  Kontaktperson: Ragnar Leffmann, tlf. 91 34 41 03.
  Pris: Det må betales kontingent til bordtennisklubben. 

  Randaberg HC-lag Fotball

  Sted: Vår Energi Arena Randaberg.
  Dag/tid: Hver mandag kl. 15.30-17.00
  Innhold: Fotballtrening
  Kontaktperson: Jan Jaatun, tlf. 47 50 64 85

  Sofusklubben:

  Sted: Kirkestuen.
  Dag/tid: Annenhver torsdag i partallsuker, kl. 18.00–19.30.
  Innhold: Sofusklubben, en klubb for mennesker med utviklingshemming. Klubbens mål er å gi kristent, sosialt tilbud til medlemmene. 
  Kontaktperson: Ingeborg Voll , tlf. 51 41 31 30.
  ingeborg.voll@randabergkirkene.no

  Konserter:

  Sted: Grødem kirke.
  Dag/tid: Hver onsdag i juni, juli og august (sommerkonsert), samt de tre første onsdagene i desember (julekonsert), alle dager kl. 11.30–12.00.
  Innhold: Sommer- og julekonserter. Kafé etter arrangementet. 
  Kontaktperson: Ingeborg Voll , tlf. 51 41 31 30.
  ingeborg.voll@randabergkirkene.no

  Åpen kirkestue:

  Sted: Kirkestuen.
  Dag/tid: Hver mandag kl. 11.00-13.00. 
  Innhold: Åpen kirkestue. Tur, lesesirkel, strikkekafe, syng med oss, lapskauslunsj og bingo.
  Kontaktperson: Ingeborg Voll , tlf. 51 41 31 30.
  ingeborg.voll@randabergkirkene.no

  Tirsdagsmusikken:

  Sted: Kulturskolen sine lokaler på Landsbyhuset.
  Dag/tid: Tirsdag kveld. 
  Innhold: Randaberg kulturskole tilbyr tilrettelagt samspillundervisning for psykisk utviklingshemmede via bandet «Tirsdagsmusikken». Søknad om plass sendes til kulturskolen.
  Kontaktperson: Rektor Torleif Kvitno, tlf. 92 88 97 88

  Ledsagerbevis

  Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis fra kommunen.

  Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser

  Det kan søkes tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser.

  Det skal søkes på eget søknadsskjema.

  Søknadsfrist 1. mars.

  Målgruppen: Personer som kommer inn under § 3 - 2.6b i Helse og omsorgstjenesteloven kan søke om dekning av ledsagerutgifter ved reise. Søker må være 14 år i søkeåret, men ved stort hjelpebehov kan det søkes om dispensasjon.

  Retningslinjer for dekning av ledsagerutgifter 

  Søknadsskjema

  Fritidskontakt

  Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Fritidskontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Les mer om fritidskontakt (støttekontakt) her.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?