Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Innhold

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

  Du må selv betale gjeldende pris.

  Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

  Denne logoen finner du på steder der de godtar ledsagerbevis:

  Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

  Målgruppe

  Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
  • allergier

  Det er ingen aldersgrense for å få ledsagerbevis dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. 

  Vilkår

  Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

  • Offentlige og private arrangører av kultur-, idretts- og fritidsarrangement
  • Transportselskaper
  • Hoteller

  Pris

  Å få ledsagerbeviset koster ingenting.

  Når du bruker ledsagerbeviset, kommer ledsageren din inn gratis eller til lavere pris på de stedene som godtar ledsagerbevis. Selv må du betale gjeldende billettpris.

  Lover

  Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

  I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager. Få også med om du har behov for hjelpemidler som f.eks. rullestol. Du må legge ved et passbilde av deg selv. Du bør også legge ved en uttalelse fra legen din eller noen i helsevesenet som kjenner behovet ditt.

  Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.