Vistnesveien 24, 26 og 32

Offentlig ettersyn: Endring av detaljreguleringsplan for Vistnesveien 24, 26 og 32, planid 2015005.

Innhold

  Teknaconsult AS søker på vegne av Vistnesveien AS om endring av reguleringsplan for Vistnesveien 24, 26 og 32.

  Endringen gjelder flytting av areal for nettstasjon fra Visteveien til området ved adkomst fra Vistnesveien, samt noen tilpasninger av byggegrenser og reguleringsbestemmelser.

  Forslaget sendes på begrenset høring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

  Om forslaget til planendring
  Formålet med endringen av nettstasjonens plassering er å forbedre siktforholdene ved naboens tilkomst i Visteveien i forhold til gang- og sykkelvei, og dermed trafikksikkerheten for gående og syklende.

  Tilpasning av byggegrenser og av bestemmelser om bruksareal er et resultat av videre prosjektering og kontrollberegninger gjennomført etter planvedtaket.

  Det er mulighet for innspill frem til 26.11.2019.

  Aktuelle dokumenter:

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?