Visteleet 3

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering for Visteleet 3, gnr./bnr. 59/118, planid 2019002.

Innhold

  Kommuneplanutvalget vedtok 05.09.2019 i sak 32/19 å sende detaljregulering for Visteleet 3, gnr./bnr. 59/118 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

  Formålet med planen er fortetting av boligbebyggelsen fra 1 til 10 boenheter, samt etablering av tilhørende leke- og uteareal og parkering.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

  Innspill til planforslaget sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til
  Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for å komme med innspill er satt til 01.11.2019.

  Invitasjon til informasjonsmøte
  Det er åpent informasjonsmøte om detaljregulering for Visteleet 3, onsdag 16. oktober kl. 18.00-20.00 i kommunestyresalen på kommunehuset, Randabergveien 370. Velkommen!

  Aktuelle dokumenter
  Saksfremlegg, saksprotokoll og utredninger/rapporter ligger i KPU-sak 32/19. Øvrige dokumenter finner du under.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?