Detaljregulering for Visteleet 3 - vedtatt plan

Melding om vedtak: Detaljregulering for Visteleet 3 gnr./bnr. 59/118, planid 2019002.

Innhold

  Kommunestyret behandlet detaljregulering for Visteleet 3 i møte 11.06.2020, sak 26/20.

  Vedtak

  Eventuell klage og krav

  • Klagefrist på vedtaket er 16.07.2020.
  • Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 25.06.2020.
  • Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Merknader
  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn er kommentert i vedlegg "07 Merknadsdokument" (se under).

  Aktuelle dokumenter

  Se under for øvrige dokumenter.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?