Valahaug boligområde - melding om vedtak

Melding om vedtak: Endring av plan, Detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet i møte 26.11.2020, sak 33/20, endring av detaljregulering av Valahaug boligområde. 

  Det ble vedtatt følgende:

  Randaberg kommune vedtar følgende endringer i detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009:

  1. f_L5 flyttes som vist på plankart, datert 24.6.2020.
  2. f_L6 og byggegrensen for bygg 4 justeres som vist på plankart, datert 24.6.2020.
  3. f_P1 og f_L3 justeres som vist på plankart, datert 24.6.2020
  4. Følgende tekst legges til bestemmelse § 4.5: (...) f_AVG3 skal opparbeides med grønne flater der det ikke er mur eller eventuelle harde flater for brannbil. Det skal også etableres vegetasjon i form av allé eller busker.
  5. Bestemmelse § 3.61 endres til følgende: Det tillates oppført leilighetsbygg utformet som småhusbebyggelse eller småhusbebyggelse i 3 etasjer over terreng, innenfor byggegrensen. Det tillates minimum 8 boenheter og maksimum 18 boenheter.
  6. Tekniske endringer gjøres for å sikre at bestemmelser og plankart samsvarer:
   a. Bestemmelse 4.5 under Parkering omnummereres til 4.6.
   b. Bestemmelse 7.8 endres til: Kvartalslekeplass innenfor o_FR1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse BB2, BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BK6, BK7 og BK8 kan gis.
   c. Bestemmelse 7.9 endres til: f_FR2 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelser for BK1.
   d. Bestemmelse 7.10 endres til: f_FR3 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelser for BK2.

  Det presiseres at det må sikres sti mellom f_L4 og f_L5 som er koblet sammen som en fortsettelse av de planlagte stiene til lekeplassene.

  Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

  Planvedtaket kan påklages innen 08.01.2021.

  Eventuell klage må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til: 
  Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen er kommentert i saksfremlegget.

  Aktuelle dokument:

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?