Transportkorridor vest

Offentlig ettersyn: Detaljregulering av Transportkorridor vest. Alternativ trasé, planid 2014003.

Innhold

  Bakgrunn

  Kommuneplanutvalget vedtok 06.09.2018 i sak 32/18 å sende forslag om alternativ trasé i detaljregulering av Transportkorridor vest på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10.

  Forslaget kalles for «Diagonal Nord». Det er utarbeidet med bakgrunn i noen av innspillene som kom i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget i oktober/november 2017.

  Innspill

  Frist for å komme med innspill er 01.11.2018.

  Send innspill her

  Innspill kan òg sendes via e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til:
  Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Invitasjon til åpen kontordag

  Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag om planen og det foreslåtte alternativet, torsdag 18.10.2018 kl. 14.00-18.00 i bibliotekkjelleren på Landsbyhuset, Randabergveien 378. Velkommen!

  Aktuelle dokumenter 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?