Reguleringsplan for Fjellkvannveien - vedtatt endring

Melding om vedtak: Endring i reguleringsplan for Fjellkvannveien, planid 2007005.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet forslag til endring av reguleringsplan for Fjellkvannveien i møte 05.09.2019, sak 33/19. Det ble vedtatt følgende:

  " Randaberg kommune vedtar den foreslåtte endringen av reguleringsplan for Fjellkvannveien, planid 2007005 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 ".

  Endringen er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

  Planvedtaket kan klages på innen 10.10.2019.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 19.09.2019. Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i saksframlegget.

  Aktuelle dokumenter
  Saksfremlegg og saksprotokoll ligger i sak KPU 33/19. Øvrige dokumenter finner du under.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?