Randabergveien 333

Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333 - gnr./bnr. 47/89, 47/243, 47/350, 47/369 og 47/501 - planid 2019001.

Innhold

  Kommuneplanutvalget vedtok 05.09.2019 i sak 30/19 å sende detaljreguleringsplan for Randabergveien 333 – gnr./bnr. 47/89, 47/243, 47/350, 47/369 og 47/501 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

  Formålet med planen er å regulere eiendommene 47/89, 243, og 350 til næringsvirksomhet, som inkluderer lett industri, detaljhandel og handel av plasskrevende varer. 47/369 og deler av 47/501 er inkludert i planen for å forbedre trafikksikkerheten i og rundt planområdet.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart, er kommentert i saksfremlegget til behandlingen i Kommuneplanutvalget.

  Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til e-post:
  post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for å komme med innspill er 01.11.2019.

  Spørsmål til planen kan rettes til saksbehandler på e-post: olav.thorsberg@randaberg.kommune.no, eller på telefon 51 41 41 00.

  Vedlegg
  Se under.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?