Offentlig ettersyn - Kommuneplan 2018-2030

Offentlig ettersyn: Randaberg kommuneplan 2018-2030.

Innhold

  Bakgrunnen

  Kommuneplanutvalget vedtok 07.06.2018, i sak 24/18, å sende forslag til ny kommuneplan for Randaberg på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14.

  Kommuneplanen gir retning

  Kommuneplanen gir retning for kommunens samfunnsplanlegging. Den er basert på visjonen om «Den grønne landsbyen». Randaberg skal være et attraktivt sted å leve, og være et inkluderende sted for alle. Det skal være god trivsel og levende nærmiljø. Planen har langsiktige mål om å være aktiv i samfunnsutviklingen.

  Din mening er viktig!

  Din mening om bygdas utvikling er viktig. Derfor inviterer vi alle til å komme med innspill!

  Gi innspill til kommunenplanen her

  Innspill kan også sendes via e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brevpost til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist

  Frist for å komme med innspill er satt til 7. desember 2018.

  Aktuelle dokument

  Saksfremlegg og saksprotokoll ligger i KPU-sak 24/18. Øvrige dokumenter finner du her:

  Andre dokumenter
  • Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, føring for oppstart (FSK-sak 75/14). Gå til møtet.
  • Oppstart av arbeid med planprogram (KPU-sak 51/14). Gå til møtet.
  • Behandling av utkast til planprogram (KPU-sak 21/15). Gå til møtet.
  • Offentlig ettersyn av planprogram (KST-sak 70/15). Gå til møtet.
  • Fastsettelse av planprogram (KST-sak 5/16). Gå til møtet.
  • Arbeid med kommuneplanens satsingsområder (KPU-sak 21/16). Gå til møtet.
  • Satsingsområder i kommuneplanen - høring (KPU-sak 43/16). Gå til møtet.
  • Kommuneplankartet etter nye tegneregler (KPU-sak 8/17). Gå til møtet.
  • Vedtak om satsingsområder i ny kommuneplan (KPU-sak 13/17). Gå til møtet.
  • Befolkningsvekst mot 2030 (KPU-sak 18/17). Gå til møtet.
  • Hensynssoner for kvikkleire i kommuneplanen (KPU-sak 37/17). Gå til møtet.
  • Prinsippavklaring om langsiktig grense (KPU-sak 5/18). Gå til møtet.
  • Avklaringssak om sentrumsutvikling (KPU-sak 13/18). Gå til møtet.
  • Utvidelse av næringsområdet på Randabersletta (KPU-sak 14/18). Gå til møtet.
  • Avklaring om havbruksområde ved Alstein (KPU-sak 21/18). Gå til møtet.
  • Utfylling i Mekjarvik til næringsområde og havn (KPU-sak 33/18). Gå til møtet.
  Obs

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart og underveis i planprosessen, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?