Illustrasjonsbilde av gågate i Varen.

Gang- og sykkelløsning for Varen

Av: Kommunikasjon
Publisert: 13.02.2023
Detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen, planid 2020005.

Kommuneplanutvalget vedtok 19.01.2023 i sak 02/23 å sende begge to alternativer for detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å sikre en god og trygg løsning for myke trafikanter i Varen. Planen legges frem i to alternativer, hvor alternativ 1 er en mer tradisjonell løsning med fortau langs største delen av veien, og alternativ 2 er videreutviklet med bakgrunn i ønsker og innspill fra velforeningen og private eiere.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i vedlegg «Merknadsdokument».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er satt til 30.03.2023.

Invitasjon til informasjonsmøte:
Det er åpent informasjonsmøte om planen torsdag 16.03.2023 kl. 17.00 i kommunestyresalen på kommunehuset, Randabergveien 370.

Velkommen!

Aktuelle dokument:

Saksfremlegg og saksprotokoll ligger i sak 2/23 i Kommuneplanutvalget.
Øvrige dokumenter finner du her:

Du kan også finne de ulike plandokumentene på arealplaner.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?