Oversikt over dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk. Kilde: Temakart- Rogaland

Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.09.2023
Melding om vedtatt plan - Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad

Randaberg kommunestyre vedtok 14.09.2023 i sak 59/23 Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr/bnr 49/391, 718 og 910, planid 2020002, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 21.9.2023.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til: post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for klage: 12.10.2023

Plandokumentene finner du på kommunens hjemmesider: www.randaberg.kommune.no og arealplaner.no under fanen «Plandokumenter». Planen kan også ses ved henvendelse til servicetorget i kommunehuset i Randaberg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?