Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner, planid 2019003.

Innhold

  I kommunestyrets behandling av budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017, 19. desember 2013, ble det vedtatt at småbåthavnene i kommunen skal reguleres (KST-sak 81/13). Eierskapet til disse havnene skal avklares i egen sak til kommunestyret etter at regulering er gjennomført.

  Harestadvika og Skiftesvik småbåthavn skal nå reguleres.

  Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for privat og offentlig småbåthavn i Harestadvika og Skiftesvik med nausttomter, friområde, turtraseer og parkering.

  Planen erstatter planid 1978001 og delvis planid 2000002, samtidig som plankart og bestemmelser oppdateres til å være etter plan- og bygningsloven av 2008. Planavgrensningen omfatter eventuell utvidelse av molo.

  Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og faller ikke inn under vilkårene for konsekvensutredning, jf. plan- og bygningslovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter.

  Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for å komme med innspill er satt til 13.12.2019.

  Har du spørsmål? Kontakt Liv Herdis Oftebro, saksbehandler, tlf. 940 08 892, eller e-post: liv.herdis.oftebro@randaberg.kommune.no.

  Informasjonsmøte
  Det blir et åpent informasjonsmøte tirsdag 03.12.2019 kl. 18 i kommunestyresalen på Randaberg kommunehus, Randabergveien 370. Vel møtt!

  Vedlegg

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?