Harestad barneskole – endring i planbestemmelser

Melding om vedtak i klagesaksbehandling: Detaljregulering for Harestad barneskole, planid 2017002.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet en klage på detaljreguleringsplan for Harestad barneskole i møte 05.09.2019, sak 36/19.

  Dette ble vedtatt:

  • Klagen tas delvis til følge.
   Bestemmelsenes § 4.2 presiseres: 4.2 Nettstasjon (o_BE)
   Det kan etableres nettstasjon til skolens strømforsyning innenfor o_BE. Nettstasjonen skal ha direkte adkomst fra bakkenivå, mulighet for tungtransport og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Det tillates å gi stasjonen et uttrykk som harmonerer med bebyggelse i området, og at den delvis integreres i skråning, etter nærmere avtale med Lyse.

  Den vedtatte endringen er innarbeidet i bestemmelsene.

  Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra dagens dato.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med kunngjøringsdato.

  Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til:
  post@randaberg.kommune.no eller som brev til:
  Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Aktuelle dokument

  Bildene under: Dronefoto og illustrasjon fra Alliance og Spinn arkitekter (nederst).

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?