Harestad barneskole

Høring: Detaljregulering for Harestad barneskole, planid 2017002.

Innhold

  Bakgrunnen

  Kommuneplanutvalget vedtok i møte 07.06.2018, sak 26/18, å legge forslag til reguleringsplan for Harestad barneskole ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn servicetorget i Randaberg kommunehus.

  Aktuelle dokument

  Aktuelle dokumenter finner du i KPU-sak 26/18, møte 7. juni 2018. I tillegg til dokumentene i KPU-saken finner du planbeskrivelsen her

  Formålet

  Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole med tilhørende infrastruktur og uteområder på Harestad, etter gjeldende områderegulering.

  Har du innspill?

  Eventuelle merknader sendes skriftlig til post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg. 

  Frist for å komme med innspill til planen er 31. august 2018.

  Informasjonsmøte

  Det er åpent informasjonsmøte om planen tirsdag 21. august kl. 17.30 i Randaberg kommunehus i kommunestyresalen. Velkommen!

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?