Grødem Terrasse – endring i planer

Melding om vedtak: Reguleringsplan for Grødem 3, planid 1975001 og detaljregulering for Rubinveien, planid 2014004.

Innhold

  Kommuneplanutvalget (KPU) behandlet foreslått endring for Grødem Terrasse i møte 18. oktober 2018, sak 41/18. 

  Det ble vedtatt følgende:
  "Randaberg kommune vedtar endring for felt «Grødem Terrasse» i reguleringsplan for Grødem 3, øvre, og i detaljregulering for Rubinveien, etter plan- og bygningslovens § 12-14".

  Du kan klage på vedtaket innen 22.11.2018.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 01.11.2018.

  Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig som e-post:
  post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i «Merknadsdokument» i KPU-sak 41/18.

  Aktuelle dokumenter: 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?