Forskrift sanitært avløpsvann

Varsel om oppstart av forskriftsarbeid om utslipp av sanitært avløpsvann.

Innhold

  Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda starter nå arbeid med en ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift).

  Felles lokal avløpsforskrift i dag 
  Kommunene på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye avløpsforskriften for Jæren og Ryfylke vil medføre en revidering av eksisterende bestemmelser for kommunene på Jæren. For kommunene i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterende praksis kan bli hjemlet i forskrift samt at det også kan innføres nye lokale bestemmelser.

  Hjemlet i forurensningsforskriften
  Forskriften vil bli hjemlet i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Bestemmelsene i en lokal avløpsforskrift vil erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i forurensningsforskriften som ikke erstattes av lokal forskrift vil fortsatt gjelde.

  Eventuelle kommentarer og innspill kan sendes til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg innen 1. juli 2019.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?